Versioni i verës 2023 i Airbnb për pritësit
Versioni i verës

Prezantojmë 25 përmirësime për pritësit, nga kalendari deri te çregjistrimi

Përshtypjet e tua frymëzuan lloje të ndryshme veçorish për përvojën e pritjes së vizitorëve. Dhe me programin "Qasje e hershme" mund të fillosh t'i përdorësh që sot.

Mjetet e rikonceptuara të çmimeve

Tani të gjitha mjetet e çmimeve janë në kalendar, kështu që mund t'i vendosësh dhe t'i përshtatësh me lehtësi çmimet nga një vend i vetëm. Me përditësimin e zbërthimit të çmimit, do të mund të kontrollosh çmimin total të vizitorëve dhe fitimin tënd.

Krahaso listimet e ngjashme

Për herë të parë, do të mund të krahasosh çmimin tënd me çmimin mesatar të listimeve të ngjashme të prenotuara në afërsi, duke të të ndihmuar në këtë mënyrë që të jesh më konkurrues.

Rrëshqite për ta zgjedhur dhe për të shfaqur pamjen vjetore

Tani në kalendar, mund të lëvizësh për të zgjedhur një interval datash në celular dhe nuk do të jetë nevoja të shtypësh secilën ditë. Dhe së shpejti, do të mund të shfaqësh me lehtësi një pamje të përgjithshme 12-mujore duke zgjedhur "pamjen vjetore".

Udhëzime të integruara çregjistrimi

Shto shpejt në listim udhëzime të zakonshme për çregjistrimin dhe përfshi lehtësisht kërkesa të personalizuara. Vizitorët do të kujtohen për detyrat para se të largohen dhe do të mund të të njoftojnë për largimin me vetëm një klikim.

Konfirmimet e leximit të mesazheve

Si ti, ashtu edhe vizitorët e tu do të merrni konfirmimet e leximit në mënyrë që ta dini nëse një mesazh është lexuar. Për më tepër, tani mund të ndash udhëzime më të shpejta çregjistrimi me përgjigjet e reja të shpejta.

Lejet dhe shlyerjet e pagesave për bashkëpritësit

Është e lehtë të ftosh bashkëpritës të rinj dhe mund të caktosh lejet e bashkëpritësit me vetëm një klikim, duke zgjedhur një nga këto leje: qasje të plotë, kalendari dhe kutia e mesazheve ose vetëm kalendari. Është gjithashtu e mundur të konfigurosh dhe të ndash shlyerjet e pagesave me bashkëpritësin tënd.

Një vështrim i shpejtë i të gjitha veçorive të reja për pritësit

Shfaq çmimin total
Mund ta shfaqësh çmimin total për natë kudo në aplikacion, për të ditur gjithmonë se sa do të paguajnë vizitorët.
Rrëshqit për të zgjedhur datat
Rrëshqit për të zgjedhur ose për të modifikuar shpejt një interval datash në kalendar, pa pasur nevojë të shtypësh secilën ditë.
Udhëzime të integruara çregjistrimi
Krijo udhëzimet e çregjistrimit edhe më shpejt duke zgjedhur nga një listë e paracaktuar e detyrave të zakonshme.
Konfirmimet e leximit të mesazheve
Si ti, ashtu edhe vizitorët e tu merrni konfirmimet e leximit në mënyrë që ta dini nëse një mesazh është lexuar.
Skeda e bashkëpritësve
Një skedë e re të lejon t'i shfaqësh të gjithë bashkëpritësit dhe të menaxhosh lejet dhe shlyerjet e pagesave të tyre.
Qasje e hershme
Tani mund të provosh veçori të reja, pastaj të na ndihmosh t'i përmirësojmë ato duke ndarë përshtypjet e tua.
Zbërthimi i çmimit
Me përditësimin e zbërthimit të çmimit, të shfaqen se sa paguajnë vizitorët dhe se sa ti fiton.
Krahaso listime të ngjashme
Krahaso çmimin tënd me çmimin mesatar të listimeve të ngjashme në afërsi për të qenë konkurrues.
Cilësimet (Çmimet e disponueshmëria)
Mjetet e përmirësuara të kalendarit janë përditësuar për një përvojë të qëndrueshme në të gjitha pajisjet.
Zbritjet javore dhe mujore
Përdor një rrëshqitës të ri për të vendosur ose për të rregulluar zbritjet, duke shfaqur gjithashtu çmimin që do të paguajnë vizitorët.
Kalendar me pamje vjetore në celular
Së shpejti, do të mund të kontrollosh disponueshmërinë vjetore dhe çmimin për çdo muaj në një ekran të vetëm.
Detajet individuale te çregjistrimit
Shto kërkesa specifike në udhëzimet e çregjistrimit që janë unike për banesën tënde.
Detajet automatike të çregjistrimit
Vizitorëve do t'u dërgohen automatikisht detajet e çregjistrimit një ditë para se të largohen.
Njoftime çregjistrimi me 1 klikim
Me vetëm një klikim, vizitorët tani mund të të njoftojnë kur janë larguar nga ambienti yt.
Përgjigje të shpejta për çregjistrim
Përdor përgjigjet e shpejta dhe mesazhet e programuara për të ndarë me lehtësi udhëzimet e çregjistrimit.
Të veçantat për pritësit e dhomave
Profilet e pritësve me listime të llojit "Dhoma" tani nxjerrin në pah citime të rëndësishme për pritësin.
Fakte argëtuese në profil
Personalizo profilin me detaje argëtuese dhe të reja, si kënga e preferuar në shkollën e mesme.
Historiku i udhëtimeve të pritësit
Ndaj udhëtimet që ke bërë në Airbnb për t'u dhënë vizitorëve një ide më të mirë të shijeve të tua të udhëtimeve.
Interesat e pritësit
Tani mund të zgjedhësh hobit nga një listë e paracaktuar, për të gjetur interesat e përbashkëta me vizitorët.
Profile më të detajuara vizitorësh
Vizitorët mund të shtojnë detaje të reja në profilin e tyre, në mënyrë që të dish pak më shumë gjëra rreth personit që po prenoton.
Ftesa të thjeshta për bashkëpritësit
Tani është më e lehtë se kurrë t'i ftosh bashkëpritësit për të të ndihmuar në menaxhimin e listimeve të tua.
Leje të reja për bashkëpritësit
Vendos leje të reja, duke zgjedhur: qasje të plotë, kalendari dhe kutia e mesazheve ose vetëm kalendari.
Shlyerje pagesash për bashkëpritësit
Tani mund të ndash shlyerjet e pagesave me një bashkëpritës, si përqindje ose si shumë fikse.
Verifikim identiteti për vizitorët
Të gjithë vizitorët që prenotojnë në mbarë botën do t'i nënshtrohen verifikimit të identitetit.
Shqyrtim rezervimesh në mbarë botën
Teknologjia që ndihmon në uljen e rrezikut për festa dhe dëmtime tani është në dispozicion globalisht.

Airbnb Dhoma: Me pasaportën e re të pritësve

Një këndvështrim i ri i dhomave private, me pasaportën e pritësit që i ndihmon vizitorët të të njohin para se të prenotojnë dhe mjete kërkimi që e përmirësojnë listimin tënd.

Pasaporta e pritësit

Ndaj detaje rreth vetes me vizitorët, si hobi yt i preferuar, emri i kafshës shtëpiake, fakte argëtuese dhe çfarë e bën qëndrimin në ambientin tënd të veçantë.

Filtra të rikonceptuar

Flitrat e përditësuar e bëjnë më të thjeshtë për vizitorët të kalojnë nga njëri lloj qëndrimi te tjetri dhe të shfaqin çmimet mesatare të dhomave dhe banesave.

Kategoria "Dhoma"

Është më e lehtë se kurrë për vizitorët që të zbulojnë listime të llojit "Dhoma" të paraqitur në krye të faqes kryesore.