Aplikacioni i Airbnb shfaq skedën tërësisht të re "Mesazhet" me filtrin "Të gjitha" të zgjedhur, pasuar nga filtrat "Pritja e vizitorëve" dhe "Të palexuara".

Versioni i verës 2024 i Airbnb

Ke marrë mesazhe të reja

Skeda "Mesazhet", plotësisht e rikonceptuar

Të gjitha mesazhet e pritësve, vizitorëve dhe asistencës janë tani në një vend, kështu që kërkimi i tyre është edhe më i lehtë.

Tani të gjithë e marrin mesazhin

Mesazhet e reja në grup e lehtësojnë komunikimin me të gjithë ata që i bashkohen udhëtimit, nga biseda e parë deri në çregjistrimin përfundimtar.

Përgjigjet e shpejta dhe reagimet që do të marrësh ❤️

Përgjigjet e shpejta të sugjeruara nga IA të ndihmojnë t'u përgjigjesh pyetjeve në një mënyrë më efikase se kurrë. Dhe reagimet e reja të mundësojnë të përgjigjesh me emoji.

Një panoramë më e qartë e fitimeve të tua

Grafikët interaktivë për informacione më të detajuara

Shfaq fitimet e tua përmes shikimeve mujore dhe vjetore, filtro sipas listimit dhe merr më shumë detaje mbi vitet e mëparshme ose parashikimet e ardhshme.

Raportet e fitimeve në një qendër të re të dobishme

Një qendër e re raportimi e bën më të lehtë shkarkimin e pasqyrave mujore ose vjetore, duke përfshirë zbërthimet sipas listimit dhe mënyrës së shlyerjes së pagesës.

Më shumë përditësime që ke kërkuar

Aplikacioni i Airbnb shfaq një profil të përditësuar vizitori që përfshin informacione rreth recensioneve të tyre, sa kohë kanë në Airbnb, punën e tyre, faktin argëtues, gjuhët që flasin dhe çfarë fiksimi kanë.

Njihu më shumë me kë po pret si vizitor

Profilet tani ofrojnë sugjerime për vizitorët me udhëzime për të shkrepur imazhe më të mira, si dhe vula të reja udhëtimi, në mënyrë që të kesh një ide më të qartë se kush do të vijë.

Një rrugë e shkurtër nga pritja e vizitorëve deri tek udhëtimet

Ka një buton të ri dhe të lehtë për t'u gjetur në skedën e menusë që të lejon të kalosh nga pritja e vizitorëve në udhëtime me vetëm një klikim.
Aplikacioni i Airbnb shfaq skedën "Listimet" me funksionin "Përditëso prezantimin fotografik".

Më shumë kontroll në skedën "Listimet"

Tani mund të riorganizosh fotografitë e listimit sipas dhomave dhe së shpejti mund të përditësosh një prezantim ekzistues fotografik me ndihmën e IA.
Mëso rreth përmirësimeve të skedës "Listimet"

Provo këto veçori të reja sot

Fillo të përdorësh të gjitha veçoritë e reja, pastaj ndaj përshtypjet e tua për t'i përmirësuar ato edhe më tej.

Prezantojmë ikonat

Një kategori e re përvojash të jashtëzakonshme të organizuara nga emrat më të mëdhenj të muzikës, kinematografisë, televizionit, artit, sportit e të tjera.
Përvoja e përdoruesit mund të ndryshojë në bazë të vendndodhjes.