Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Përmirësimet e bëjnë kalendarin më të lehtë për t'u menaxhuar në celular

  Zgjidh disa data me një lëvizje dhe shfaq një vit të plotë njëherësh.
  Nga Airbnb, më 25 maj 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 25 maj 2023

  Kalendari i një pritësi është një nga pjesët më të përdorura të aplikacionit të Airbnb. Ti dhe pritësit e tjerë na keni thënë se kryerja e detyrave të thjeshta kërkon shumë kohë, si për shembull të shtypësh datat individuale për të zgjedhur disa javë.

  Po prezantojmë dy përmirësime për ta bërë më të lehtë menaxhimin e kalendarit në celular.

  • Rrëshqit për të zgjedhur datat: Zgjidh një interval datash duke ndaluar në të parën, pastaj rrëshqit horizontalisht e vertikalisht për të shtuar datat e tjera. Për shembull, a është java e ardhshme ende e lirë? Mund ta ndryshosh çmimin për ato data pa e mbyllur kalendarin ose pa ndryshuar ekranin.

  • Pamja vjetore: Duke filluar nga qershori, do të mund ta shfaqësh disponueshmërinë tënde për gjithë vitin dhe çmimin e çdo muaji, në një ekran të vetëm. Zgjidh "Viti" në menunë e shkallëzuar në krye të kalendarit për të shfaqur të gjithë 12 muajt në të njëjtën kohë. Datat me rezervimet aktuale, ato të ardhshme dhe ato në pritje theksohen me të njëjtat ngjyra si në pamjen mujore. Shtyp një muaj çfarëdo për të modifikuar çmimin për natë për gjithë muajin.

  I kemi zhvendosur të gjitha mjetet e çmimeve në një vend të përshtatshëm në kalendar. Thjesht shtyp ikonën e cilësimeve në cepin e sipërm djathtas të ekranit. Mund të përdorësh gjithashtu butonat poshtë çmimit për të krahasuar çmimet mesatare të listimeve të ngjashme të prenotuara në afërsi, ose për të marrë një zbërthim të çmimit që paguan vizitori dhe fitimit tënd.

  Këto përditësime janë pjesë e Versionit të verës 2023 të Airbnb, me 25 përmirësime për pritësit. Hyr në programin "Qasje e hershme" dhe përdor këto mjete të reja sot.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  25 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?