Airbnb × PICC (Kompania e Sigurimeve Popullore të Kinës)

Plani për mbrojtjen e pritësit në Kinë

Në Kinën kontinentale u japim mundësi pritësve të pronave dhe të përvojave të punojnë në mënyrë efikase, individualisht dhe me sukses përmes Airbnb. Bashkëpunojmë gjithashtu me Kompaninë e Sigurimeve Popullore të Kinës (PICC) për të siguruar Planin për mbrojtjen e pritësit në Kinë. Plani përfshin tre programe: Sigurimi i pronës së pritësit në Kinë, Sigurimi për mbrojtjen e pritësit në Kinë dhe Sigurimi gjatë përvojës në Kinë për ta bërë procesin e kërkesës për dëmshpërblim nga sigurimi më të lehtë, më të sigurt dhe më të mbrojtur. Nëse të duhet të plotësosh një aplikim kërkese për dëmshpërblim për sigurimin e pronës së pritësit në Kinë, shko te aplikacioni i Airbnb dhe na kontakto nga faqja e detajeve të porosisë duke shkruar fjalën kyçe "sigurimi i pronës" për të mësuar rreth procesit të kërkesës për dëmshpërblim; Nëse të duhet të plotësosh një aplikim kërkese për dëmshpërblim për Sigurimin për mbrojtjen e pritësit në Kinë ose Sigurimin gjatë përvojës në Kinë, shko te aplikacioni i Airbnb dhe na kontakto nga faqja e detajeve të porosisë duke shkruar fjalën kyçe "sigurimi për mbrojtjen" për të mësuar rreth procesit të kërkesës për dëmshpërblim. Plani për mbrojtjen e pritësit në Kinë është i vlefshëm për qëndrimet/porositë e përvojave të konfirmuara brenda vendit me datë regjistrimi/përvojë që fillon nga data 1 gusht 2020 dhe me datë çregjistrimi/përvojë që përfundon para datës 29 korrik 2022 (e përfshirë).