Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Si e ndihmuan pritësit Airbnb që të investojë në komunitetet lokale

  Mëso rreth Fondit të komunitetit në përditësimin e fundit nga Bordi këshillimor i pritësve.
  Nga Airbnb, më 4 qer 2021
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 14 qer 2021

  Veçantitë

  • Mëso se si Bordi këshillimor i pritësve dhe vetë pritësit nga e gjithë bota kanë punuar në programin e Fondit të komunitetit

  • Anëtari i Bordit këshillimor, Bez Soltani, tregon se pse i pëlqen kaq shumë të mbështesë komunitetet lokale

  Çdo muaj ndajmë përditësimet më të fundit nga Bordi këshillimor i pritësve dhe prezantojmë anëtarët e tij që të mund t'i njohësh.

  Përshëndetje të gjithëve,

  Jam Bez Soltani, superpritës nga Vankuveri, Kanada, dhe anëtar i Bordit këshillimor të pritësve. Kam kënaqësinë të shpall përfituesit e programit të Fondit të Komunitetit të Airbnb për vitin 2021. Këtë vit programi po u ofron 10 milionë dollarë organizatave lokale dhe kombëtare që u shërbejnë komuniteteve në mbarë botën.

  Pasi Bordi këshillimor i pritësve shqyrtoi rreth 500 organizata nga partneri i programit të Airbnb, GlobalGiving, i ftuam të votojnë drejtuesit e komunitetit dhe klubet e pritësve në gjithë botën.

  Pritësit zgjodhën mbi 150 finalistë nga më shumë se 40 vende dhe gjashtë kontinente! Nga fuqizimi i grave, edukimi i fëmijëve e deri tek mbështetja e kulturave indigjene, këto organizata po ofrojnë një mbështetje të jashtëzakonshme për komunitetet e tyre.

  Si është zhvilluar procesi i përzgjedhjes

  Bordi këshillimor i pritësve donte të kontribuonte në plotësimin e nevojave të jashtëzakonshme që krijoi pandemia, prandaj zgjodhëm të fokusohemi në dhënien e granteve për organizatat që punojnë në tre fusha:

  • Ofrimi i ndihmës kundër COVID-19
  • Fuqizimi ekonomik
  • Edukimi

  Mësimi rreth organizatave
  Partneri i programit të Airbnb, GlobalGiving na ka ndihmuar të identifikojmë qindra organizata nga e gjithë bota që po bëjnë një punë të madhe në këto fusha. Çdo anëtar i Bordit këshillimor të pritësve shqyrtoi rreth 100 organizata dhe i vlerësoi ato sipas mënyrës se si përshtateshin me tre fushat tona të fokusit dhe ndikimin e tyre në to.

  Kam shpenzuar shumë kohë duke analizuar organizatat, për të kuptuar më mirë misionin dhe ndikimin e menjëhershëm që patën në komunitetin e tyre.

  Përfshirja e komunitetit tonë
  Pasi e ngushtuam zgjedhjen e organizatave në ato që mendonim se kishin ndikimin më të madh, ua komunikuam finalistët drejtuesve të komunitetit në gjithë botën, për të marrë më shumë informacion nga pritësit. Drejtuesit e komunitetit ftuan klubet e tyre pritëse të votojnë për organizatat dhe rezultatet na ndihmuan të kuptojmë se si do t'u shpërndaheshin grantet finalistëve.

  Ishte një mundësi e jashtëzakonshme duke pasur parasysh që ne si pritës patëm një rol në këtë proces, pasi grantet e Fondit të komunitetit mund të ndihmojnë mijëra njerëz. Mendoj se është diçka shumë e rrallë, veçanërisht për një kompani publike, që të ketë këtë lloj ndikimi. Dhe si pritës, arritëm të përfshiheshim në një kauzë të bukur.

  Çfarë do të ndodhë më pas
  Ky ishte viti i parë i Fondit të komunitetit, por kjo është një nismë afatgjatë. Airbnb e krijoi Fondin e komunitetit për të shpërndarë 100 milionë dollarë për një periudhë 10-vjeçare në mbështetje të komunitetit dhe Bordi këshillimor po zhvillon diskutime me drejtuesit e Airbnb për përmirësimin e programit vitin e ardhshëm.

  Përveç këtij procesi, Airbnb do t'u japë çmime grantesh edhe organizatave të tjera që sipas saj luajnë një rol të rëndësishëm në komunitetet kudo në botë.

  Përse ka kaq shumë rëndësi për mua Fondi i komunitetit

  Përmes Fondit të komunitetit, Airbnb dhe komuniteti i pritjes së vizitorëve kanë mundësinë të japin diçka mbrapsht. Si pritës, kemi mundësinë të ndikojmë pozitivisht në komunitetet tona lokale përmes këtyre organizatave.

  Kuptova se ka shumë organizata jofitimprurëse që kontribuojnë për ta bërë botën më të mirë dhe për ta zhvilluar edhe më tej misionin e tyre, kanë nevojë për ndihmë.

  Njohja e historive të tyre ishte për mua një mësim përulësie. Njëra prej tyre që më preku vërtet është një organizatë në Brazil që u mundëson fëmijëve në Amazona një edukim cilësor. Kjo është një kauzë kaq e rëndësishme dhe do të lërë gjurmë gjatë gjithë jetës së këtyre fëmijëve.

  Përse më intereson misioni i Airbnb për përkatësinë

  Si pritës, shërbejmë si porta të qyteteve tona përkatëse. Janë pritësit ata që krijojnë atë magjinë e çdo qëndrimi të vizitorëve dhe janë ambasadorë të misionit të Airbnb për përkatësinë në çdo vend.

  Besoj vërtet se të gjithë i përkatësin çdo vendi, veçanërisht sepse familja ime ka emigruar në Kanada. Mendoj se kjo të bën më mikpritës dhe më të ndjeshëm si pritës, kur e di se ç'do të thotë të mos i përkasësh një vendi.

  Më pëlqen të lidhem me vizitorët. Mund të mos e njohim njëri-tjetrin, por afrohemi në një nivel njerëzor, pa kufij shoqërorë apo territorialë. Vizitorja jonë e parë u frymëzua kaq shumë nga ambienti ynë, sa bëri për ne një vepër arti. Edhe sot e kësaj dite ajo fotografi qëndron në murin tonë si kujtim i lidhjes sonë unike.

  Jam shumë pro idesë së promovimit të bizneseve lokale. Kjo është mënyra që kam për të prezantuar perlat e zonës, ndërkohë që i shtoj vlerë komunitetit tonë.

  I shoh gjërat nga një perspektivë unike sepse kam probleme me të mësuarit dhe i përpunoj informacionet ndryshe. Unë nuk e shoh botën si vende dhe kufij, por më shumë si një mundësi të pakufishme për të mësuar përmes marrëdhënieve të vërteta njerëzore që shkojnë përtej gjuhës dhe dallimeve mes njëri-tjetrit.

  Gjestet e herëpashershme të mirësjelljes ndaj vizitorëve mund të kenë domethënie të madhe. Është privilegj t'i falësh gëzim dikujt.

  Qëndro në pritje të përditësimeve nga Bordi këshillimor i pritësve. Së bashku me sugjerimet e anëtarëve të bordit do të ndajmë gjithashtu përditësime nga takimet mujore të bordit.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Mëso se si Bordi këshillimor i pritësve dhe vetë pritësit nga e gjithë bota kanë punuar në programin e Fondit të komunitetit

  • Anëtari i Bordit këshillimor, Bez Soltani, tregon se pse i pëlqen kaq shumë të mbështesë komunitetet lokale

  Airbnb
  4 qer 2021
  A ishte e dobishme kjo?