Paneli i fitimeve: Një panoramë më e qartë e fitimeve të tua

Përdor grafikët e rinj interaktivë të performancës dhe raportet automatike të fitimeve.
Nga Airbnb, më 1 maj 2024
Lexim 3-minutësh
Përditësuar më 1 maj 2024

Duke i kuptuar fitimet e tua, mund të drejtosh një biznes më të suksesshëm të pritjes së vizitorëve. Prandaj po shtojmë veçori të reja në panelin e fitimeve, të frymëzuara nga përshtypjet e pritësve.

 • Grafikë interaktivë për informacione më të thelluara. Shfaq fitimet e tua përmes shikimeve mujore dhe vjetore, filtroji sipas listimit dhe merr më shumë detaje mbi vitet e mëparshme dhe parashikimet e ardhshme.
 • Raportet e fitimeve në një qendër të re të dobishme. Merr automatikisht raportet mujore dhe vjetore dhe i shkarkon ato si PDF. Raportet përfshijnë zbërthimin e pagesave sipas listimit dhe mënyrës së shlyerjes së pagesës.

Hyr në panelin e fitimeve në skedën "Menuja". Zgjidh Fitimet për ta hapur.

Gjithçka që do të gjesh në panelin e përmirësuar të fitimeve.

Grafikët e rinj interaktivë të fitimeve

Në grafikun e fitimeve në krye të panelit të veprimeve shfaqet:

 • Sa ke fituar në secilin nga gjashtë muajt e mëparshëm
 • Sa ke fituar deri më tani për këtë muaj
 • Sa parashikohet të fitosh në secilin nga pesë muajt e ardhshëm në bazë të prenotimeve të ardhshme

Shtyp shigjetën e dyfishtë për të zgjeruar dhe për të ndërvepruar me grafikun e fitimeve. Kjo pamje e re i shfaq fitimet e tua sipas muajve ose viteve dhe sipas listimeve. Përdor filtrin për të zgjedhur se cilin listim ose listime do të shfaqësh.

Poshtë grafikut interaktiv të fitimeve, në statistikat e performancës do të shfaqet:

 • Numri i rezervimeve
 • Totali i netëve të prenotuara
 • Norma e qëndrimit
 • Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit

Këto statistika llogariten në bazë të afatit kohor dhe listimeve që ke hapur. Ato përditësohen automatikisht sa herë që përdor një filtër ose ringarkon panelin e veprimeve.

Për të shfaqur zbërthimin e fitimeve të tua që nga data 1 janar e këtij viti, shtyp Shfaq përmbledhjen e fitimeve pranë grafikut. Aty shfaqen fitimet e tua bruto, shuma totale që fiton para çdo zbritjeje. Çdo zbritje është listuar në rresht më vete, pasuar nga pagesa jote totale neto.

Ja çfarë do të të shfaqet:

 • Fitimet bruto
 • Zhdëmtimet
 • Tarifa e shërbimit të pritësit
 • Taksat e mbajtura
 • Pagesa totale neto

Transaksionet

Paneli i veprimeve nxjerr në pah transaksionet e tua të ardhshme dhe të fundit. Hap çdo transaksion për të lexuar detajet, ndër të cilat:

 • Zbërthimi i çmimit
 • Data kur është paguar ose është planifikuar të paguhet
 • Alternativa për t'u paguar brenda 30 minutash përmes pagesës së shpejtë (vetëm në SHBA)
 • Kodi i lidhur i rezervimit
 • Emri dhe fotografia e vizitorit

Hap të gjitha transaksionet e ardhshme ose të gjitha transaksionet e paguara për një pamje të plotë. Që aty, ke mundësinë të bësh sa më poshtë:

 • Filtro transaksionet sipas datës, listimit dhe mënyrës së shlyerjes së pagesës
 • Kërko shumën e saktë të pagesës ose kodin e konfirmimit të rezervimit
 • Krijo raporte të personalizuara si skedarë CSV, duke zgjedhur se cilat detaje dëshiron të përfshish, si mënyra e shlyerjes së pagesës, data e prenotimit dhe kodi i konfirmimit të rezervimit

Qendra e re e raportimit të fitimeve

Airbnb tani gjeneron automatikisht për ty pasqyrat mujore dhe vjetore në një qendër të re raportimi. Mund të hysh në raporte që nga viti kur ke filluar të presësh vizitorë dhe t'i shkarkosh ato ose t'i dërgosh me email si PDF.

Çdo raport vë në dukje detajet e fitimeve për atë muaj ose vit, duke përfshirë:

 • Zbërthimin e fitimeve bruto, zhdëmtimet, tarifën e shërbimit të pritësit, çdo taksë të mbajtur në burim dhe pagesën totale neto
 • Statistikat e performancës, si netët e prenotuara dhe kohëzgjatja mesatare e qëndrimit
 • Fitimet sipas listimit dhe mënyrës së shlyerjes së pagesës
 • Fitimet për çdo muaj të vitit të zgjedhur (vetëm për raportet vjetore)

Cilësimet dhe dokumentet

Shtyp ikonën e ingranazhit në pjesën e sipërme djathtas panelit të fitimeve për të pasur qasje tek:

 • Cilësimet e shlyerjes së pagesës, ku mund të kontrollosh ose të shtosh mënyrat e shlyerjes së pagesës dhe rregullat e kanalizimit të pagesave
 • Informacioni tatimor, ku mund të menaxhosh detajet e tatimpaguesit dhe dokumentet tatimore
 • Raportet e fitimeve: një mënyrë tjetër për të hyrë te pasqyrat në qendrën e re të raportimeve

Provo panelin e përmirësuar të fitimeve sot kur të regjistrohesh në programin "Qasje e hershme".

Përvoja e përdoruesit mund të ndryshojë sipas vendndodhjes.

Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

Airbnb
1 maj 2024
A ishte e dobishme kjo?