Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Përshtypjet e komunitetit i frymëzuan këto përditësime të Airbnb

  Merr detaje për filtrat e rinj të kërkimit, transparencën e çmimeve dhe listimet e verifikuara.
  Nga Airbnb, më 20 sht 2023
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 22 sht 2023

  Search and filters

  Price transparency

  Customer service

  Verified listings

  Airbnb
  20 sht 2023
  A ishte e dobishme kjo?