Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Udhëzimet e shëndetit dhe të sigurisë për organizimin e përvojave në rajonet e rihapura

  Këto udhëzime mund t'u ofrojnë vizitorëve një përvojë të sigurt dhe të kënaqshme.
  Nga Airbnb, më 22 nën 2021
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 22 nën 2021

  Veçantitë

  • Udhëzimet janë përpiluar për të ndihmuar kufizimin ndaj ekspozimit

  • Mbajtja e maskës dhe distancimi social vazhdojnë të inkurajohen

  • Mund të jetë nevoja që pritësit të konsiderojnë t'i përshtatin përvojat për t'i dhënë përparësi higjienës, për të kufizuar kontaktin fizik dhe për të përdorur hapësirat e jashtme atje ku është e mundur

  Ndërsa bota rihapet dhe përvojat rifillojnë pas mbylljes për shkak të COVID-19, është e rëndësishme që të gjithë të veprojmë me përgjegjësi për të ndihmuar në mbrojtjen e shëndetit dhe të sigurisë së njëri-tjetrit. Duke pasur parasysh këtë, kemi krijuar një sërë udhëzimesh për shëndetin dhe sigurinë ndaj COVID-19 për pritësit e Përvojave të Airbnb, duke u bazuar në udhëzimet e ekspertëve, si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve.

  Kriteret e sigurisë ndaj COVID-19 për pritësit

  • Vër maskë dhe praktiko distancimin social kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale.
  • Kufizoje pjesëmarrjen në përvojën tënde në 10 persona, duke përfshirë pritësit apo bashkëpritësit.
  • Ndiq udhëzimet e pastrimit të Airbnb për të pastruar ambientin dhe çdo pajisje gjatë përvojës dhe pas secilës prej seancave të saj. Mëso më shumë.

  Udhëzime shtesë për pritjen e vizitorëve gjatë COVID-19

  Airbnb ka prezantuar udhëzime dhe programe për trajtimin e çështjeve të shëndetit dhe të sigurisë, por këto masa nuk mund ta eliminojnë rrezikun tërësisht. Veçanërisht nëse bën pjesë në një kategori me rrezikshmëri më të lartë (p.sh.: persona mbi 65 vjeç ose me probleme ekzistuese shëndetësore si diabeti ose probleme me zemrën), rekomandojmë të ndjekësh udhëzimet e posaçme nga profesionistët dhe të marrësh masa parandaluese shtesë kur vendos të organizosh një përvojë në Airbnb.

  Mos udhëto dhe mos prit vizitorë nëse je ekspozuar ndaj COVID-19 ose ke simptoma të tij

  Për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e komunitetit tonë, Airbnb ka si rregull që pritësit (dhe bashkëpritësit) të mos organizojnë ose të mos marrin pjesë në asnjë nga seancat e ardhshme të përvojave dhe vizitorët nuk duhet të marrin pjesë në një përvojë, nëse ndonjë nga pohimet e mëposhtme është i vërtetë:

  • Je infektuar ose testi i COVID-19 të ka dalë pozitiv gjatë 14 ditëve të fundit
  • Dyshon se je sëmurë ose je ekspozuar dhe po pret rezultatet e testit për COVID-19
  • Po shfaq simptoma ose je shqetësuar për infektimin e mundshëm me COVID-19
  • Ke pasur kontakte të ngushta dhe të vazhdueshme me një person të konfirmuar ose të dyshuar me COVID-19 gjatë 14 ditëve të fundit

  Konsidero të përshtatësh përvojën

  Për të qenë në pajtim me udhëzimet e shëndetit dhe të sigurisë, mund të të duhet ta përshtatësh përvojën dhe hapësirën tënde.

  Ja disa gjëra për t'u marrë parasysh:

  • Kontakti fizik: Ndrysho aktivitetin tënd për të shmangur kontaktin fizik mes vizitorëve dhe midis pritësit dhe vizitorëve.
  • Higjiena: Ofro mundësi që vizitorët të lajnë duart gjatë përvojës dhe të marrin me vete dezinfektues duarsh rezervë. Higjienizo pajisjet midis qëndrimeve të vizitorëve (enët e kuzhinës, jelekët e shpëtimit, karriget etj.), si gjatë seancave të përvojës, ashtu edhe midis tyre.
  • Vendndodhja:
   • Për përvojat e brendshme, konsidero të kufizosh zonat ku mund të hyjë një vizitor, vetëm në hapësirat e nevojshme. Kjo mund të ndihmojë në shmangien e ekspozimit të panevojshëm për ty dhe vizitorët e tu, si dhe në zvogëlimin e hapësirës që duhet të pastrosh dhe të higjienizosh më pas.
   • Konsidero ta zhvendosësh përvojën në një hapësirë të jashtme ose ta ndryshosh vendndodhjen e takimit dhe vendet që do të vizitohen për të shmangur turmat. Mendo për mundësitë e transportit dhe se si të shmangësh oraret e pikut apo të udhëtosh në kontakt të ngushtë me vizitorët e tu.
   • Nëse planifikon të vizitosh hapësirat publike (p.sh. monumentet, parqet, qendrën e qytetit etj.), sigurohu që të lexosh këshillat zyrtare lokale dhe rekomandimet e shëndetit publik si kur merr prenotime ashtu edhe para se të presësh vizitorë për t'u siguruar që je në përputhje me to. Disa vende tani kanë kërkesa për hyrjen dhe mund të të kërkojnë të paraqesësh prova të vaksinimit. Përveç kësaj, të rekomandojmë t'i mbash vizitorët më mirë në lëvizje sesa pasivë.
  • Ushqimi dhe pijet:
   • Nëse gjatë përvojës do të konsumohet ushqim ose pije, sigurohu që pjesëmarrësit të praktikojnë distancimin social gjatë konsumimit të ushqimit ose të pijeve.
   • Sa herë që të jetë e mundur, vizitorët duhet të konsumojnë ushqim/pije në natyrë ose të kenë mundësinë t'i marrin me vete.
   • Mos ofro mundësinë e ushqimeve apo pijeve me vetëshërbim. Zgjidh paketa individuale të shërbyera në pjata, në vend të ngrënies apo bufeve të stilit familjar.
   • Përdor servise ushqimore njëpërdorimëshe, duke përfshirë takëmet dhe enët. Nëse artikujt njëpërdorimësh nuk janë të mundshëm, sigurohu që të gjitha serviset ushqimore që nuk janë njëpërdorimëshe të kapen me doreza dhe të lahen me sapun enësh dhe ujë të nxehtë ose në enëlarëse.
  • Ventilimi: Kur pret vizitorë në ambiente të brendshme, sigurohu që sistemet e ventilimit të funksionojnë siç duhet dhe rrit qarkullimin e ajrit të jashtëm sa më shumë të jetë e mundur duke hapur dyert e dritaret.

  Ndërsa përditëson faqen e përvojës, ki parasysh Rregulloren e përmbajtjes dhe koronavirusin. Mund të thuash se po merr masa paraprake shtesë, por nuk mund të pretendosh se në përvojën jote "nuk ka covid" ose të përdorësh gjuhë të ngjashme.

  Çfarë po u kërkojmë vizitorëve

  Gjithashtu po ofrojmë udhëzime për vizitorët që marrin pjesë në përvoja. Vizitorëve u kërkohet të respektojnë ligjet dhe udhëzimet lokale, të lajnë duart, të marrin me vete dezinfektues duarsh, të ruajnë distancën fizike si nga ti ashtu edhe nga vizitorët e tjerë dhe të anulojnë dhe të qëndrojnë në shtëpi nëse ndihen keq. Mund t'i kërkosh një vizitori të largohet nga përvoja nëse refuzon të ndjekë ligjet ose udhëzimet lokale.

  Lexo Rregulloren e rimbursimit të vizitorëve ndërsa përgatitesh për pritjen e vizitorëve sipas udhëzimeve tona të sigurisë. Ki parasysh se vizitorët mund të marrin rimbursime në përputhje me rregulloren, kur pritësit nuk ndjekin ose zbatojnë udhëzimet e sigurisë me të gjithë vizitorët.

  Çfarë duhet të bësh nëse ti apo vizitorët e tu rezultoni pozitivë me COVID-19

  Nëse kohët e fundit ke rezultuar pozitiv në testin për COVID-19 ose ke filluar të ndiesh simptoma të COVID-19, përveç autoriteteve lokale përkatëse, konsidero të informosh këdo që mund të jetë prekur ose ekspozuar.

  Nëse një vizitor të kontakton pasi e ke pritur, duke të thënë se ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19 ose ka qenë në kontakt me dikë që ka rezultuar pozitiv, të lutemi t'i udhëzosh që të na kontaktojnë.

  Veçantitë

  • Udhëzimet janë përpiluar për të ndihmuar kufizimin ndaj ekspozimit

  • Mbajtja e maskës dhe distancimi social vazhdojnë të inkurajohen

  • Mund të jetë nevoja që pritësit të konsiderojnë t'i përshtatin përvojat për t'i dhënë përparësi higjienës, për të kufizuar kontaktin fizik dhe për të përdorur hapësirat e jashtme atje ku është e mundur

  Airbnb
  22 nën 2021
  A ishte e dobishme kjo?