Kontakto shërbimin e asistencës së lagjes

Vendos të dhënat e tua të kontaktit dhe një ambasador i asistencës së Airbnb do të të telefonojë sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse ke nevojë të flasësh me dikë në një gjuhë të ndryshme nga anglishtja, do të të vihet në dispozicion një përkthyes.