Rekomandimet e vizitorëve
Pyetje të zakonshme
Lexoji këto përgjigje të pyetjeve të zakonshme dhe referoju informacioneve të tjera të programit në Qendrën e ndihmës.
A është ende i hapur programi i rekomandimeve?
Programi i rekomandimeve nuk është më i disponueshëm, ndaj nuk mund të dërgohen ftesa të reja.

Nëse ke marrë një kupon para mbylljes së programit, mund ta përdorësh atë për çdo prenotim që bën, para se të skadojë.

Kreditet e dërguesit do të respektohen derisa të skadojnë. Për rekomandimet e mëparshme, do të marrësh kredite pas përfundimit me sukses të një qëndrimi, nëse kuponi përdoret para skadimit (shuma e kreditit bazohet në ofertën e momentit).
Kam rekomanduar një mik por nuk kam marrë kredit udhëtimi
Për rekomandimet e bëra pas datës 1 tetor 2020, Airbnb nuk ofron kredite udhëtimi.