Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Përse të përpiqesh për statusin e superpritësit

  Mëso për përfitimet e programit dhe se si të kualifikohesh.
  Nga Airbnb, më 21 nën 2019
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 13 maj 2021

  Veçantitë

  • Superpritësit janë pritësit më të vlerësuar dhe më me përvojë në Airbnb

  • Superpritësit mund të kenë më shumë prenotime, fitime dhe përfitime të tjera të programit

  • Duhet të kesh: vlerësim të përgjithshëm 4.8 +, mbi 10 qëndrime ose 100 net, normë anulimi <1% dhe nivel gatishmërie 90%/p

  • Kontrollo në ç'pikë je në skedën Mundësitë të profilit tënd

  • Zbulo më shumë në udhëzuesin e plotë për ta çuar pritjen e vizitorëve në një nivel tjetër

  Ofron mikpritje të shkëlqyer? A ke gatishmëri të lartë ndaj vizitorëve? Po merr recensione të shkëlqyera? Mund të jesh një Superpritës! “Kur fillova të pres vizitorë 10 muaj më parë, e imagjinova veten si vizitor dhe se si do të doja të trajtohesha", thotë superpritësi Terry nga Toronto. “Ia ka vlejtur.” Lexo për të mësuar se çfarë do të thotë me të vërtetë të marrësh statusin e dëshiruar të superpritësit.

  Të gjithë pritësit le të bëhen superpritës

  Programi i superpritësve feston dhe shpërblen arritjet e pritësve më të vlerësuar dhe më me përvojë në Airbnb. Çdo pritës që ofron vazhdimisht mikpritje të shkëlqyer mund të bëhet superpritës, pavarësisht ambientit që ofron, qoftë një dhomë apo një pronë gjigande.

  Superpritës, superpërfitime

  Kur bëhesh superpritës, një distinktiv i posaçëm shtohet në profilin dhe listimin tënd. Superpritësit kanë mundësinë:

   • Fito më shumë para
    Shpesh superpritësit vërejnë një rritje domethënëse të fitimeve të tyre. Një dukshmëri dhe besim më i madh nga vizitorët, do të thotë më shumë para për ty.
   • Tërhiq më shumë vizitorë
    Distinktivi mund ta bëjë listimin tënd më tërheqës për vizitorët, pasi ata do të dinë se je një pritës me përvojë, i njohur për mikpritje të shkëlqyer. Madje, vizitorët mund të filtrojnë rezultatet e kërkimeve për të gjetur vetëm listime nga superpritës.
   • Fito qasje në shpërblime ekskluzive
    Do të marrësh 20% shtesë përveç shpërblimit të zakonshëm kur referon pritës të rinj. Gjithashtu, do të marrësh një kupon udhëtimi, pas 4 tremujorësh të njëpasnjëshëm si superpritës.

   Përfitimet e programit mund të ndryshojnë sipas vendit.

   Kur fillova të prisja vizitorë, e imagjinova veten si vizitor dhe se si do të doja të trajtohesha. Ia ka vlejtur.
   Terry,
   Toronto

   4 karakteristika thelbësore që duhet të kesh për t'u bërë superpritës

   Pyet veten nëse e ke atë që duhet? Superpritësit duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme për t'u kualifikuar dhe për të ruajtur statusin e tyre të veçantë:

   1. Ruaj vlerësimin e përgjithshëm
   Duhet të kesh një vlerësim të përgjithshme mesatar 4.8 ose më lart, bazuar në recensionet e vizitorëve në Airbnb gjatë vitit të kaluar. Vizitorët e dinë se mund të presin mikpritje të shkëlqyer nga këta pritës.

   2. Të paturit përvojë
   Duhet të kesh pritur vizitorë për të paktën 10 qëndrime vitin e kaluar, ose nëse pret vizitorë për rezervime më afatgjata, 3 qëndrime për një total prej 100 netësh. Vizitorët e tu mund të ndihen të sigurt që qëndrojnë te një pritës me përvojë.

   3. Shmang anulimet
   Duhet të kesh anuluar më pak se 1% të herëve, pa përfshirë rrethanat lehtësuese. Kjo do të thotë 0 anulime nëse ke më pak se 100 rezervime në vit. Anulime të rralla nënkuptojnë qetësi mendore për vizitorët.

   4. Ruaj gatishmërinë
   Duhet t'i jesh përgjigjur 90% të mesazheve të reja në lidhje me prenotimet, brenda 24 orësh. Vizitorët e dinë që sa herë të kenë pyetje, do t'u përgjigjesh shpejt.

   Përmbushje e kritereve çdo 3 muaj

   Do të kesh mundësinë të kualifikohesh për statusin e superpritësit katër herë në vit. Airbnb kontrollon të gjithë pritësit çdo tre muaj, duke u bazuar në 365 ditët e tyre të mëparshme të pritjes së vizitorëve. Nëse pritësit kanë gjëra të cilat kanë ende nevojë të përmirësohen, duhet të përmbushin të gjitha kriteret deri në vlerësimin e radhës, për të fituar ose mbajtur statusin e superpritësit.

   Veçantitë

   • Superpritësit janë pritësit më të vlerësuar dhe më me përvojë në Airbnb

   • Superpritësit mund të kenë më shumë prenotime, fitime dhe përfitime të tjera të programit

   • Duhet të kesh: vlerësim të përgjithshëm 4.8 +, mbi 10 qëndrime ose 100 net, normë anulimi <1% dhe nivel gatishmërie 90%/p

   • Kontrollo në ç'pikë je në skedën Mundësitë të profilit tënd

   • Zbulo më shumë në udhëzuesin e plotë për ta çuar pritjen e vizitorëve në një nivel tjetër
   Airbnb
   21 nën 2019
   A ishte e dobishme kjo?