Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

Përditësimet e fundit për vlerësimet e superpritësve

Kemi kthyer 4 kriteret tona standarde për të fituar statusin e superpritësit.
Nga Airbnb, më 20 gush 2020
Lexim 3-minutësh
Përditësuar më 27 qer 2022

Veçantitë

 • Kemi bërë ndryshime të përkohshme në vlerësimet tona si superpritës për të mbështetur komunitetin e pritësve gjatë pandemisë së COVID-19

 • Duke filluar nga data 1 prill 2022, duhet t'i përmbushësh sërish 4 kriteret standarde për të fituar statusin e superpritësit

Pandemia e COVID-19 e ka tronditur industrinë e udhëtimeve dhe rutinën e pritësve anembanë botës. Për t'i bërë ballë kësaj periudhe komplekse dhe të vështirë, kemi bërë ndryshime të përkohshme në kriteret tona të vlerësimit të superpritësve.

Duke filluar nga muaji prill 2020, superpritësit arritën ta ruajnë statusin e tyre pa i përmbushur 4 kriteret standarde. Tani, ndërsa udhëtimet vazhdojnë të rimëkëmben, po i rikthehemi procesit tonë fillestar të vlerësimit.

Duke filluar nga vlerësimi i datës 1 prill 2022 dhe në vlerësimet e ardhshme, pritësit duhet t'i përmbushin 4 kriteret për të fituar statusin e superpritësit.

4 kriteret janë:

 • Ruajtja e vlerësimit të përgjithshëm 4.8
 • Mbajtja e një niveli gatishmërie 90% e lart
 • Ofrimi i 10 qëndrimeve gjatë vitit të kaluar (ose 100 net për të paktën 3 prenotime)
 • Mbajtja e një norme anulimi më pak se 1%
Kur bëhesh superpritës, në profilin dhe listimin tënd shtojmë një distinktiv të posaçëm. Vlerësimet e superpritësve bëhen 4 herë në vit, në janar, prill, korrik dhe tetor dhe çdo vlerësim mat performancën tënde gjatë 365 ditëve të mëparshme.

  Në muajin prill 2020, në vlerësimin e parë të superpritësve gjatë COVID-19, filluam ta zgjasim statusin e superpritësit. Megjithatë, ndërsa udhëtimet rifillojnë, të gjithë pritësit duhet t'i përmbushin gjithë kriteret në vlerësimin e datës 1 prill 2022, për të fituar statusin e superpritësit.

  4 kriteret janë si më poshtë:

  • Ruajtja e vlerësimit të përgjithshëm 4.8
  • Mbajtja e një niveli gatishmërie 90% e lart
  • 10 qëndrime gjatë vitit të kaluar (ose 100 net për të paktën tre qëndrime për pritësit me rezervime afatgjata)
  • Mbajtja e një norme anulimi prej 1% ose më pak
  Vlerësimi i prillit për superpritësit do të shqyrtojë performancën tënde gjatë 365 ditëve të mëparshme, prandaj ky është momenti për të bërë çdo rregullim që do të të ndihmojë të sigurohesh që je gati të fitosh statusin e superpritësit në muajin prill.

  Për shkak se vlerësimi i superpritësit bazohet në vitin e kaluar të performancës, nëse, për shembull, ke një normë të lartë anulimi tani, që nuk lidhet me COVID-19, kjo mund të ndikojë në statusin e superpritësit në të ardhmen. Monitoro statusin e superpritësit këtu

  Ki gjithashtu parasysh se për çdo tremujor në të cilin një superpritës nuk përmbush qoftë edhe një nga 4 kriteret, duke përfshirë qëndrimet dhe normën e anulimit, nuk do të llogaritet në 4 tremujorët e njëpasnjëshëm që kërkohen për të fituar një kupon udhëtimi ose Përvojash në Airbnb prej 100 dollarësh. Superpritësve që plotësojnë të 4 kriteret tona të zakonshme do të vazhdojnë t'u llogariten këta tremujorë në kuponin e tyre.

  Ki parasysh gjithashtu: Edhe pse e kemi zgjatur përkohësisht statusin e superpritësve që kanë përmbushur të paktën 2 nga 4 kriteret tona, superpritësit duhet t'i përmbushin ende 4 kriteret për 4 tremujorë rresht për të fituar një kupon 100 USD në Airbnb. Për shembull, nëse statusi yt si superpritës u zgjat në muajin janar 2022, por nuk i përmbush 4 kriteret deri në muajin prill 2022, ke të drejtë të marrësh një kupon në muajin prill 2023, nëse e ruan statusin në muajt korrik 2022, tetor 2022 dhe janar 2023.

  Veçantitë

  • Kemi bërë ndryshime të përkohshme në vlerësimet tona si superpritës për të mbështetur komunitetin e pritësve gjatë pandemisë së COVID-19

  • Duke filluar nga data 1 prill 2022, duhet t'i përmbushësh sërish 4 kriteret standarde për të fituar statusin e superpritësit

  Airbnb
  20 gush 2020
  A ishte e dobishme kjo?