Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Përditësimet e fundit për vlerësimet e superpritësve

  Kemi kthyer 4 kriteret tona standarde për të fituar statusin e superpritësit.
  Nga Airbnb, më 20 gush 2020
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 10 qer 2022

  Veçantitë

  • Kemi bërë ndryshime të përkohshme në vlerësimet tona si superpritës për të mbështetur komunitetin e pritësve gjatë pandemisë së COVID-19

  • Duke filluar nga data 1 prill 2022, duhet t'i përmbushësh sërish 4 kriteret standarde për të fituar statusin e superpritësit

  Pandemia e COVID-19 e ka tronditur industrinë e udhëtimeve dhe rutinën e pritësve anembanë botës. Për t'i bërë ballë kësaj periudhe komplekse dhe të vështirë, kemi bërë ndryshime të përkohshme në kriteret tona të vlerësimit të superpritësve.

  Duke filluar nga muaji prill 2020, superpritësit arritën ta ruajnë statusin e tyre pa i përmbushur 4 kriteret standarde. Tani, ndërsa udhëtimet vazhdojnë të rimëkëmben, po i rikthehemi procesit tonë fillestar të vlerësimit.

  Duke filluar nga vlerësimi i datës 1 prill 2022 dhe në vlerësimet e ardhshme, pritësit duhet t'i përmbushin 4 kriteret për të fituar statusin e superpritësit.

  4 kriteret janë:

  • Ruajtja e vlerësimit të përgjithshëm 4.8
  • Mbajtja e një niveli gatishmërie 90% e lart
  • Ofrimi i 10 qëndrimeve gjatë vitit të kaluar (ose 100 net për të paktën 3 prenotime)
  • Mbajtja e një norme anulimi më pak se 1%
  Kur bëhesh superpritës, në profilin dhe listimin tënd shtojmë një distinktiv të posaçëm. Vlerësimet e superpritësve bëhen 4 herë në vit, në janar, prill, korrik dhe tetor dhe çdo vlerësim mat performancën tënde gjatë 365 ditëve të mëparshme.

   Ki parasysh gjithashtu: Edhe pse e kemi zgjatur përkohësisht statusin e superpritësve që kanë përmbushur të paktën 2 nga 4 kriteret tona, superpritësit duhet t'i përmbushin ende 4 kriteret për 4 tremujorë rresht për të fituar një kupon 100 USD në Airbnb. Për shembull, nëse statusi yt si superpritës u zgjat në muajin janar 2022, por nuk i përmbush 4 kriteret deri në muajin prill 2022, ke të drejtë të marrësh një kupon në muajin prill 2023, nëse e ruan statusin në muajt korrik 2022, tetor 2022 dhe janar 2023.

   E dimë që pandemia e COVID-19 ka krijuar sfida të mëdha për komunitetin tonë të vyer të superpritësve dhe po vazhdojmë të monitorojmë ndikimin e saj. Si gjithmonë, të falënderojmë që tregon vazhdimisht se çfarë do të thotë mikpritje e jashtëzakonshme.

   Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

   Veçantitë

   • Kemi bërë ndryshime të përkohshme në vlerësimet tona si superpritës për të mbështetur komunitetin e pritësve gjatë pandemisë së COVID-19

   • Duke filluar nga data 1 prill 2022, duhet t'i përmbushësh sërish 4 kriteret standarde për të fituar statusin e superpritësit

   Airbnb
   20 gush 2020
   A ishte e dobishme kjo?