Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Pritësit në Airbnb po punojnë për t'i bërë banesat e tyre më ekologjike

  Mëso si të bëhesh një pritës që kujdeset për mjedisin me këto sugjerime ekspertësh.
  Nga Airbnb, më 21 pri 2021
  Lexim 8-minutësh
  Përditësuar më 21 pri 2021

  Veçantitë

  • Mëso mënyra të thjeshta për të pritur vizitorë në mënyrë të ndërgjegjshme për mjedisin, nga riciklimi dhe eliminimi i plastikave njëpërdorimëshe, deri në shfrytëzimin më shumë të energjisë së rinovueshme

  • Duke reduktuar mbeturinat ushqimore, ndihmon mjedisin dhe komunitetin tënd

  Vitin e kaluar, Airbnb organizoi një takim me ekspertët në Edinburg, Skoci, që pritësit të mësojnë më shumë rreth ndërgjegjësimit për mjedisin dhe kursimit të energjisë nga një numër autoritetesh të besueshme, duke përfshirë Big Clean Switch dhe Olio. Këta ekspertë kishin shumë për të thënë mbi rritjen e efikasitetit të energjisë, ndryshimit të furnizuesve, riciklimit dhe mbeturinave ushqimore.

  Tani, me Ditën e Tokës më 22 prill dhe për t'u mundësuar pritësve zakone që respektojnë mjedisin dhe që mund t'i zbatojnë gjatë gjithë vitit, po i ndajmë përsëri këto këshilla dhe sugjerime me komunitetin e pritësve të Airbnb. Zbulo se çfarë kanë për të thënë këta ekspertë:

  Anna, superpritëse: Si ndikojnë pozitivisht në ambient ndryshimet e vogla dhe të përditshme.

  Rebecca Walker, Drejtore e Partneritetit në Big Clean Switch: Si mund t'i ulë shpenzimet e tua kalimi në energji rinovueshme.

  Saasha Celestial-One, COO në Olio: Si mund të ndihmojë mjedisin dhe të ushqejë komunitetin tuaj lokal reduktimi i mbeturinave ushqimore.

  Ndërsa ne kërkojmë gjithmonë të ofrojmë ide dhe mjete për të të ndihmuar të presësh vizitorë me sukses, askush nuk di më shumë praktika të mira se komuniteti ynë i pritësve. Aktualisht po bashkëpunojmë ngushtë me Bordin Këshillimor të pritësve të Airbnb për të krijuar një seri me përmbajtje rreth ndërgjegjësimit për mjedisin gjatë pritjes së vizitorëve dhe plot sugjerime e këshilla ekspertësh për ta bërë hapësirën dhe zakonet e tua më të dobishme për mjedisin, si dhe për t'i ndihmuar vizitorët të minimizojnë gjurmët e tyre të karbonit kur udhëtojnë.

  Ne besojmë se udhëtimet që respektojnë mjedisin do të jenë një trend në rritje për udhëtarët dhe duam të të ndihmojmë të përgatitesh. Për më shumë sugjerime, ndiq seritë rreth ndërgjegjësimit për mjedisin gjatë pritjes së vizitorëve.
  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Mëso mënyra të thjeshta për të pritur vizitorë në mënyrë të ndërgjegjshme për mjedisin, nga riciklimi dhe eliminimi i plastikave njëpërdorimëshe, deri në shfrytëzimin më shumë të energjisë së rinovueshme

  • Duke reduktuar mbeturinat ushqimore, ndihmon mjedisin dhe komunitetin tënd

  Airbnb
  21 pri 2021
  A ishte e dobishme kjo?