Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Rregullat bazë për vizitorët

  Airbnb u kërkon vizitorëve të respektojnë banesën dhe të ndjekin rregullat e shtëpisë.
  Nga Airbnb, më 16 nën 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Veçantitë

  Vendosja e rregullave të qarta për vizitorët

  Përforcimi i respektit për banesën tënde

  Zbatimi i rregullave bazë

  Veçantitë

  Airbnb
  16 nën 2022
  A ishte e dobishme kjo?