Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Rregullat bazë për vizitorët

  Airbnb u kërkon vizitorëve të respektojnë banesën dhe të ndjekin rregullat e shtëpisë.
  Nga Airbnb, më 16 nën 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 21 korr 2023

  Veçantitë

  • Rregullat bazë i ngarkojnë vizitorët me përgjegjësi për rregullat e shtëpisë, pastërtinë dhe dëmtimin e pronës

  • Shkeljet e përsëritura mund të sjellin pasoja për vizitorët

  Tetë nga 10 rezervimet e Airbnb në vitin 2022 përfunduan me një recension me pesë yje për pritësin. Duhet të bësh çmos për t'u kujdesur për vizitorët. Duam të sigurohemi që po kujdesemi për ty.

  Për t'u siguruar që vizitorët të respektojnë banesat, kemi disa rregulla bazë, një sërë standardesh të reja të detyrueshme që duhen ndjekur nga të gjithë vizitorët. Ato janë të thjeshta dhe të qarta dhe ua tregojmë ato çdo vizitori para se të prenotojë.

  Vendosja e rregullave të qarta për vizitorët

  Rregullat e shtëpisë ofrojnë një mënyrë që ti të vendosësh që në fillim pritshmëritë për vizitorët. Me rregullat bazë, çdo rregull standard shtëpie që vendos mund të zbatohet nëse nuk arrin ta zgjidhësh problemin drejtpërdrejt me vizitorin.

  Ti mund të zgjedhësh nga lista e rregullave standarde të shtëpisë në lidhje me:

  • Kafshët shtëpiake
  • Eventet
  • Pirjen e duhanit, cigaret me avull dhe cigaret elektronike
  • Orarin e qetësisë
  • Oraret e regjistrimit dhe çregjistrimit
  • Numrin maksimal të vizitorëve
  • Fotografimin dhe filmimin komercial

  Nëse ke udhëzime të veçanta që nuk përfshihen në rregullat standarde të shtëpisë, mund t'i shkruash ato te Rregulla shtesë te cilësimet e listimit.

  Rregullat e shtëpisë shfaqen dukshëm në katër vende: në faqen e listimit, në ekranin e konfirmimit të prenotimit, në emailin "Bëj gati valixhet" dhe në Udhëzuesin e mbërritjes që vizitorët marrin para udhëtimit.

  Përforcimi i respektit për banesën tënde

  Rregullat bazë kërkojnë që vizitorët ta trajtojnë banesën si të tyren. Vizitorët nuk duhet ta lënë hapësirën tënde që ka nevojë për pastrim të thellë ose të tepruar, siç janë qilimat e ndotur nga kafshët shtëpiake.

  Nëse vizitorët shkaktojnë dëme që shkojnë përtej konsumimit të zakonshëm, presim që ata të bashkëpunojnë me ty për të gjetur një zgjidhje të arsyeshme. Presim gjithashtu që ata të paguajnë kërkesa të arsyeshme për rimbursim, nëse janë përgjegjës për dëmtime, artikuj të humbur ose kosto të papritura pastrimi.

  Nëse jo, do të mbulohesh nga Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, si pjesë e AirCover për pritësit.

  Zbatimi i rregullave bazë

  Nëse vizitorët nuk ndjekin rregullat bazë, mund ta raportosh duke i dhënë vizitorit një vlerësim të ulët për pastërtinë ose rregullat e shtëpisë gjatë procesit të recensionit ose duke kontaktuar Asistencën e komunitetit.

  Për shembull, le të themi se rregullat standarde të shtëpisë nuk e lejojnë pirjen e duhanit. Nëse vizitorët pijnë duhan në ambientin tënd dhe ti e raporton problemin, ne do t'i konsiderojmë ata përgjegjës.

  Vizitorët që shkelin në mënyrë të përsëritur rregullat standarde të shtëpisë mund të pezullohen ose të hiqen nga Airbnb nëse problemet vazhdojnë. Nëse vizitori shkel rregullat e tua shtesë, ne do të të mbështesim për të ndërmarrë hapat e duhur në vijim.

  Nëse e njofton vizitorin se ka shkelur rregullat e shtëpisë dhe vizitori lë një recension hakmarrës, mund ta kundërshtosh atë recension.

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk është policë sigurimi. Ajo nuk i mbron pritësit që ofrojnë qëndrime në Japoni, ku zbatohet Sigurimi për pritësit në Japoni ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC. Për pritësit që kanë ofruar qëndrime në Kinën kontinentale, zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësve në Kinë. Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD.

  Për listimet në shtetin e Uashingtonit, detyrimet kontraktuale të Airbnb për Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet mbulohen nga një policë sigurimi e blerë nga Airbnb. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet është subjekt i kushteve të përgjithshme dhe përjashtimeve.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Rregullat bazë i ngarkojnë vizitorët me përgjegjësi për rregullat e shtëpisë, pastërtinë dhe dëmtimin e pronës

  • Shkeljet e përsëritura mund të sjellin pasoja për vizitorët

  Airbnb
  16 nën 2022
  A ishte e dobishme kjo?