Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si të presësh vizitorë sipas kushteve të tua

  Prit vizitorë në hapësirën tënde sipas mënyrës sate, duke përshtatur cilësimet dhe rregullat e shtëpisë.
  Nga Airbnb, më 10 nën 2020
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 16 nën 2022

  Veçantitë

  • Listimi yt të mundëson të vendosësh se sa vizitorë do të presësh dhe çfarë shërbimesh mund t'u ofrosh

  • Rregullat e shtëpisë të ndihmojnë të përcaktosh pritshmëritë dhe t'u tregosh vizitorëve stilin tënd të pritjes së vizitorëve

  • Cilësimet e prenotimit diktojnë se kur mund ta prenotojnë vizitorët ambientin tënd

  Të presësh në ambientin tënd njerëz që s'i ke takuar asnjëherë mund të jetë diçka e re për ty. Për të të ndihmuar të ndihesh më rehat të presësh vizitorë, Airbnb ka cilësime dhe veçori që të mundësojnë të kontrollosh se si dhe kur të presësh vizitorë.

  Cilësimet e prenotimit mund t'i përshtatësh në bazë të nevojave, disponueshmërisë dhe preferencave të tua, duke filluar nga hapësirat e disponueshme për vizitorët në ambientin tënd e deri te numri i vizitorëve që mund të qëndrojnë.

  Nëse nuk di ende se si të zgjedhësh cilësimet e prenotimit apo të krijosh rregullat e shtëpisë, mos u shqetëso. Do të të japim udhëzime rreth alternativave të ndryshme dhe do të të japim disa shembuj rreth mënyrave se si mund të presësh vizitorë sipas kushteve të tua.

  Krijo një listim të qartë dhe të detajuar

  Listimi yt u jep vizitorëve një ide të hapësirës sate, duke i ndihmuar të kuptojnë më mirë mënyrën e jetesës dhe çmimet përpara se të rezervojnë. Kur të krijosh listimin tënd, merr parasysh sa më poshtë:

  • Çfarë çmimi për natë dhe tarifash do të tarifosh: Kur pret vizitorë në Airbnb, vendos çmimin për natë që u tarifon vizitorëve të tu. Çmimet e tua mund të modifikohen në çdo kohë para se të pranosh një rezervim dhe mund të ndryshojnë nga nata në natë dhe nga sezoni në sezon. Ke gjithashtu mundësinë të zgjedhësh që të përfshish edhe tarifa shtesë për pastrimin, vizitorët shtesë e të tjera. Sugjerime e çmimeve që të vëmë në dispozicion, mund të të ndihmojnë të caktosh një çmim konkurrues.
  • Sa vizitorë akomodon ambienti yt: Specifiko në listim numrin maksimal të vizitorëve që je gati të presësh njëkohësisht. Vizitorët mund ta prenotojnë ambientin tënd vetëm nëse numri total i personave në grupin e tyre është i njëjtë ose më i vogël se ai që ke vendosur në kriteret e prenotimit.
  • Cilat shërbime janë në dispozicion të vizitorëve: Vetëm sepse ke një skarë ose një lavatriçe dhe tharëse, nuk do të thotë se duhet t'i bësh ato të disponueshme. Mund të specifikosh shërbimet në ambientin tënd që vizitorët mund t'i përdorin ose jo, si dhe ato që kanë kufizime. Për shembull, Brian, një pritës në Newport, Rhode Island, shkruan në përshkrimin e listimit të tij: "Vizitorët mund ta përdorin lavatriçen dhe tharësen time me kërkesë."

  Cakto rregullat e shtëpisë

  Rregullat e shtëpisë të ndihmojnë ta bësh të qartë stilin tënd të pritjes së vizitorëve dhe të përcaktosh pritshmëritë për vizitorët. Ato i ndihmojnë gjithashtu vizitorët të vendosin paraprakisht nëse ambienti yt është i përshtatshëm për ta.

  Tani, rregullat e shtëpisë shfaqen qartë në katër vende: në faqen e listimit, kur vizitorët prenotojnë ambientin, në emailin "Bëj gati valixhet" dhe në Udhëzuesin e mbërritjes që vizitorët marrin para udhëtimit. Me rregullat bazë, mund të respektohet çdo gjë që përfshin në rregullat standarde të shtëpisë.

  Rregullat standarde të shtëpisë mund t'i zgjedhësh nga një sërë alternativash fikse në fushat e mëposhtme:

  • Kafshët shtëpiake
  • Eventet
  • Pirja e duhanit, cigaret me avull dhe cigaret elektronike
  • Orari i qetësisë
  • Kohët e regjistrimit dhe çregjistrimit
  • Numri maksimal i vizitorëve
  • Fotografimi dhe filmimi komercial

  Si gjithmonë, mund të shkruash edhe një sërë rregullash shtesë, krahas atyre standarde të shtëpisë. Rregullat shtesë duhet të specifikojnë gjithçka që u ndalohet vizitorëve, si ballkoni privat ose dollapi personal i magazinimit. Mund të përfshish edhe rregulla që lidhen me zakonet lokale dhe rajonale (si p.sh. ruajtja e qetësisë edhe gjatë pushimit të pasdrekes) dhe kërkesa që nuk përfshihen në rregullat standarde të shtëpisë (si p.sh. nuk lejohet hyrja me këpucë në shtëpi).

  Nëse beson se një vizitor shkel rregullat e tua, qoftë ato që ke zgjedhur qoftë ato që ke shkruar, kontakto me Asistencën e komunitetit. Do të të mbështesim nëse të duhet të anulosh rezervimin.

  Shënim: Të gjitha rregullat e shtëpisë duhet të përputhen me rregulloret dhe kushtet e Airbnb, duke përfshirë Kushtet e shërbimit dhe Rregulloren e mosdiskriminimit.

  Si të modifikosh rregullat e shtëpisë

  Zgjidh cilësimet e prenotimit

  Përdori cilësimet e kalendarit dhe të prenotimit për të vendosur disponueshmërinë dhe për të identifikuar llojet e prenotimeve që dëshiron të marrësh. Kur përcakton cilësimet e prenotimit, merr parasysh sa më poshtë:

  • Disponueshmëria jote: E vendos ti se kur dëshiron ta bësh ambientin të disponueshëm për vizitorët. Nëse do të jesh jashtë qytetit, nëse pret miq ose familjarë ose nuk mund të presësh vizitorë në kohë të caktuara, mund ta bllokosh kalendarin për data të caktuara. Nëse preferon të kesh më shumë kohë për të pastruar ose për të bërë një pushim midis vizitorëve, mund të caktosh edhe një kohë standarde përgatitjeje para çdo prenotimi, për të krijuar një interval midis çdo qëndrimi.
  • Si mund të prenotojnë vizitorët: Si pritës, mund të zgjedhësh se si ta prenotojnë vizitorët hapësirën tënde: duke përdorur funksionin "Prenoto në çast" ose duke dërguar një kërkesë për rezervim. Funksioni "Prenoto në çast" u mundëson personave që i plotësojnë të gjitha kërkesat për vizitorët dhe që pajtohen me rregullat e shtëpisë, që ta prenotojnë në çast hapësirën për çdo datë të disponueshme. Me kërkesat e rezervimit, ti kontrollon dhe pranon çdo kërkesë individualisht.
  • Sa kohë dëshiron të qëndrojnë vizitorët: Mund të zgjedhësh kohëzgjatjen minimale dhe maksimale të qëndrimit në ambientin tënd, në varësi të ligjeve vendore. Disa pritës i përshtatin kërkesat e tyre në bazë të kërkesës sezonale, duke kërkuar një minimum prej dy netësh ose edhe një javë gjatë periudhave të pikut.
  • Njoftim paraprak: Nuk e di ende me siguri se kur do kesh disponueshmëri për të pritur vizitorë në të ardhmen? S'ka problem. Përdori cilësimet për të kontrolluar se sa kohë përpara dëshiron të pranosh prenotime. Në këtë mënyrë, vizitorët nuk mund të rezervojnë data, për të cilat nuk je gati të angazhohesh. Mund të caktosh gjithashtu kohën e njoftimit paraprak që të duhet para se të mbërrijnë vizitorët, për shembull, mund të përdorësh cilësimet për të shmangur prenotimet brenda ditës ose ato sot për nesër, nëse preferon të njoftohesh shumë më përpara se të mbërrijë vizitori.
  • Kohët e mbërritjes dhe të nisjes së vizitorëve: Çregjistrimet e vona dhe mbërritjet e parakohshme mund të ndikojnë në rezervime të tjera, veçanërisht nëse ke prenotime të njëpasnjëshme. Mund të përdorësh cilësimet për të përcaktuar oraret e mbërritjes dhe të largimit të vizitorëve dhe të modifikosh listimin për të specifikuar se pse është e rëndësishme që vizitorët t'i respektojnë këto orare (për shembull: "Pastruesi do të mbërrijë në orën 11:00").

  Mos harro se cilësimet e prenotimit mund të përshtaten në çdo kohë. Mund të jetë gjithashtu e dobishme të kontrollosh rregullisht cilësimet e prenotimit për t'u siguruar që përputhen me disponueshmërinë aktuale dhe preferencat e pritjes së vizitorëve.

  Prit vizitorë në qetësi të plotë

  Pritësit i vlerësojnë vizitorët që e trajtojnë ambientin si të ishte i tyre. Në Airbnb, kemi zbatuar disa rregullore dhe masa mbrojtëse për të të ndihmuar të tërheqësh vizitorë që do të jenë të përshtatshëm për ambientin tënd.

  Përveç këtyre masave mbrojtëse, përshkrimet e qarta të listimit, rregullat e detajuara të shtëpisë dhe cilësimet e përditësuara të prenotimit mund të bëjnë që ambienti yt të trajtohet me respekt, duke të dhënë më shumë qetësi dhe duke të ndihmuar të krijosh një përvojë më të mirë për vizitorët e tu.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Listimi yt të mundëson të vendosësh se sa vizitorë do të presësh dhe çfarë shërbimesh mund t'u ofrosh

  • Rregullat e shtëpisë të ndihmojnë të përcaktosh pritshmëritë dhe t'u tregosh vizitorëve stilin tënd të pritjes së vizitorëve

  • Cilësimet e prenotimit diktojnë se kur mund ta prenotojnë vizitorët ambientin tënd

  Airbnb
  10 nën 2020
  A ishte e dobishme kjo?