Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Përditësim për pritësit që përdorin funksionin e emailit me pseudonim

  Ja se çfarë duhet të dinë pritësit rreth mënyrave për kontaktimin e vizitorëve.
  Nga Airbnb, më 22 mar 2023
  Lexim 1-minutësh
  Përditësuar më 22 mar 2023

  E dimë se sa e rëndësishme është për ty të komunikosh pa probleme me vizitorët e tu, kështu që po punojmë vazhdimisht për ta thjeshtuar mënyrën se si mund të lidhesh dhe të ndash informacione.

  Për të mbrojtur privatësinë e komunitetit tonë, Airbnb nuk ka ndarë asnjëherë adresat e emailit të vizitorëve ose pritësve me vizitorë ose pritës të tjerë. Një nga mënyrat se si pritësit mund të kontaktonin vizitorët ishte përmes funksionit të emailit me pseudonim, i cili krijonte një email unik dhe anonim për vizitorët, si p.sh. stephanie-dfsnsns@guest.airbnb.com.

  Mesazhet në Airbnb janë vendi kryesor ku komunikojnë pritësit dhe vizitorët në nivel global dhe më 30 shtator 2023 do ta heqim funksionin e emailit me pseudonim.

  Nëse ke përdorur emailin me pseudonim për të dërguar dokumente të rëndësishme, ka ende disa mënyra për ta ndarë këtë informacion me vizitorët:

  • Duke përdorur mesazhet në Airbnb, duke telefonuar ose duke shkruar mesazhe. Këto funksione nuk do të ndryshojnë.
  • Postimi i informacionit të detajuar drejtpërdrejt në listimin tënd. Vizitorët mund t'i përdorin këto detaje sa herë të kenë nevojë.
  • Dërgimi i linqeve të dokumenteve. Mund të dërgosh linqe me anë të mesazheve në Airbnb.

  Ne i zhvillojmë gjithmonë mjetet tona për të të ndihmuar të komunikosh në mënyrë efektive me vizitorët e tu dhe i vlerësojmë përshtypjet e tua.

  Airbnb
  22 mar 2023
  A ishte e dobishme kjo?