Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Çfarë ndodh kur vizitorët anulojnë ose ndryshojnë një prenotim?

  Ja se çfarë ndodh me shlyerjen e pagesës sate kur planet e udhëtimit ndryshojnë.
  Nga Airbnb, më 19 korr 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 24 gush 2022

  Veçantitë

  • Nëse vizitori anulon një prenotim, zbatohet Rregullorja jote e anulimit

  • Nëse miraton një ndryshim në prenotimin e një vizitori, do të paguhesh 24 orë pas orarit të ri të regjistrimit

  • Zgjidh rregulloren e anulimit që është e përshtatshme për ty

  Jeta është e pasigurt dhe ka raste kur vizitorëve u duhet t'i anulojnë ose t'i ndryshojnë rezervimet e tyre. Mund të vazhdosh të marrësh pagesa, ose ato që ne i quajmë shlyerje pagesash, edhe nëse një vizitor anulon, në varësi të rregullores sate të anulimit dhe sa kohë përpara anulojnë vizitorët.

  Ja se çfarë të presësh nëse vizitorët anulojnë ose ndryshojnë prenotimin e tyre, ose nëse kërkojnë rimbursim të pjesshëm.

  Kur vizitori anulon rezervimin

  Nëse vizitori anulon prenotimin, zbatohet Rregullorja jote e anulimit. Nëse të detyrohemi një shlyerje pagese, paratë i dërgojmë zakonisht 24 orë pas orarit të programuar të regjistrimit të vizitorit.

  Për shembull, nëse ke një rregullore fikse anulimi dhe vizitori anulon më pak se shtatë ditë para regjistrimit, do të paguhesh me 100% të çmimit për natë për të gjitha netët, minus taksat dhe tarifat. Shumën do ta dërgojmë 24 orë pas orarit të programuar të regjistrimit të vizitorit. Nëse vizitori nuk regjistrohet, nuk do ta marrësh tarifën për pastrimin, kafshët shtëpiake ose vizitorët shtesë.

  historikun e transaksioneve mund të gjesh gjithmonë të dhënat e çdo shlyerjeje pagese ose zhdëmtimi.

  Mëso më shumë rreth marrjes së pagesave

  Kur një vizitor ndryshon rezervimin

  Nëse një vizitor ndryshon prenotimin e tij, zakonisht e dërgojmë pagesën 24 orë pas orarit të ri të regjistrimit. Nëse pret vizitorë për qëndrime më të gjata, merr një shlyerje pagese mujore për këto rezervime.

  Për shembull, nëse miraton një kërkesë për ndryshim që vizitori të vijë për 10 ditë në gusht në vend të 10 ditëve në qershor, dhe ndryshimi njoftohet në kohë të mjaftueshme saqë rregullorja e anulimit nuk zbatohet, do ta dërgojmë shlyerjen e pagesës tënde 24 orë pas orarit të ri të regjistrimit të vizitorit.

  Nëse një vizitor e ndryshon rezervimin e tij ndërsa është duke qëndruar në ambientin tënd, shlyerjet e ardhshme të pagesave mund të ndikohen.

  Për shembull, nëse një vizitor regjistrohet në ambientin tënd për një rezervim 20-ditor, shlyerjen e pagesës e dërgojmë 24 orë pas orarit të regjistrimit. Por nëse i duhet të anulojë dhe të largohet ditën e 10-të, dhe ti ke një rregullore fleksibël anulimi, ke të drejtë të paguhesh për çdo natë që vizitori qëndron, plus një natë shtesë.

  Në këtë rast, duke qenë se do ta kishe marrë tashmë shlyerjen e plotë të pagesës, kostoja e rimbursimit të pjesshëm do të mbulohej nga shlyerjet e ardhshme të pagesave.

  Kur vizitori kërkon rimbursim

  Nëse një vizitor regjistrohet në ambientin tënd dhe pret të gjejë një shërbim, i cili mungon ose është prishur, mund të kërkojë rimbursim të pjesshëm. Për shembull, nëse prishet papritur vaska me hidromasazh, e cila është një veçori kryesore e vilës sate, vizitori mund të të kontaktojë për të kërkuar rimbursim të pjesshëm.

  Edhe për këtë rast, nëse pranon të japësh një rimbursim të pjesshëm, kostoja e këtij rimbursimi do të mbulohet nga shlyerjet e ardhshme të pagesave, pasi do ta kishe marrë tashmë shlyerjen e plotë të pagesës. Vizitorët mund t'i rimbursosh edhe nëpërmjet Qendrës së zgjidhjes së problemeve. Nëse e dërgon pagesën në këtë mënyrë, shlyerjet e ardhshme të pagesave nuk do të ndikohen.

  Mbrojtja nga anulimet

  Sigurisht që nuk e parashikon dot nëse një vizitori i duhet të anulojë apo të ndryshojë rezervimin. Por të paktën sigurohu që të vendosësh cilësime të përshtatshme për ty, duke lexuar më shumë rreth rregulloreve tona të anulimit për vizitorët dhe duke zgjedhur atë që të përshtatet më mirë.

  Do të ishte gjithashtu shumë mirë të bëje mirëmbajtje të rregullta dhe të komunikoje me vizitorët në momente të rëndësishme, për t'u siguruar që ambienti yt të jetë gati të mirëpresë vizitorë dhe që të mund të ndihmosh nëse diçka nuk shkon mirë.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Nëse vizitori anulon një prenotim, zbatohet Rregullorja jote e anulimit

  • Nëse miraton një ndryshim në prenotimin e një vizitori, do të paguhesh 24 orë pas orarit të ri të regjistrimit

  • Zgjidh rregulloren e anulimit që është e përshtatshme për ty

  Airbnb
  19 korr 2021
  A ishte e dobishme kjo?