Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Zgjedhja e rregullores së anulimit që bën për ty

  Gjej një rregullore që të përshtatet ty dhe nevojave të tua si pritës.
  Nga Airbnb, më 5 shk 2020
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 19 jan 2023

  Veçantitë

  • Rregullorja e duhur e anulimit mund të të ndihmojë të tërheqësh prenotimet që dëshiron

  • Merr parasysh nevojat, objektivat dhe vizitorët e tu idealë kur zgjedh një rregullore

  • Mund ta përditësosh rregulloren në çdo kohë

  Zgjedhja e një rregulloreje anulimi mund të varet nga shumë faktorë. Dëshiron të shmangësh anulimet e njëkohësisht të tërheqësh vizitorë, pasi sot ata duan më shumë fleksibilitet ndërsa planifikojnë udhëtimet e tyre të ardhshme.

  Duke qenë se çdo pritës ka nevoja të ndryshme, kemi krijuar disa rregullore anulimi. Mund të zgjedhësh rregulloren standarde dhe atë për qëndrimet e gjata që të përshtatet më shumë.*

  Rregulloret standarde

  Rregullorja jote standarde e anulimit vlen për rezervime më të shkurtra. Kjo vlen për të gjitha prenotimet prej më pak se 28 netësh të njëpasnjëshme.

  • Rregullorja fleksibël e anulimit: Vizitorët mund të anulojnë deri në 24 orë para regjistrimit me rimbursim të plotë dhe ti nuk do të paguhesh. Nëse anulojnë më pak se 24 orë para regjistrimit dhe nuk regjistrohen fare, do të paguhesh për natën e parë. Nëse anulojnë pas regjistrimit, do të paguhesh për çdo natë që qëndrojnë, plus 1 natë shtesë.
  • Rregullorja e moderuar e anulimit: Vizitorët mund të anulojnë deri në 5 ditë para regjistrimit me rimbursim të plotë, ndërkohë që ti nuk paguhesh. Nëse anulojnë pas këtij afati, do të paguhesh për çdo natë që qëndrojnë, plus 1 natë shtesë dhe 50% për të gjitha netët e pashfrytëzuara.
  • Rregullorja fikse e anulimit: Për të marrë rimbursim të plotë, vizitorët duhet të anulojnë të paktën 30 ditë para regjistrimit. Ata mund të marrin edhe rimbursim të plotë brenda 48 orësh nga prenotimi, nëse anulimi bëhet të paktën 14 ditë para regjistrimit. Nëse anulojnë nga 7 deri në 30 ditë para regjistrimit, do të paguhesh 50% për të gjitha netët. Nëse anulojnë më pak se 7 ditë para regjistrimit, do të paguhesh 100% për të gjitha netët.
  • Rregullorja strikte e anulimit: Për të marrë rimbursim të plotë, vizitorët duhet të anulojnë brenda 48 orësh nga prenotimi dhe anulimi duhet të bëhet të paktën 14 ditë para regjistrimit. Nëse anulojnë nga 7 deri në 14 ditë para regjistrimit, do të paguhesh 50% për të gjitha netët. Nëse anulojnë pas këtij afati, do të paguhesh 100% për të gjitha netët.

  Rregulloret afatgjata

  Rregullorja e anulimit për qëndrimet afatgjata zbatohet për rezervime 28 net e lart të njëpasnjëshme. I mbivendoset rregullores sate standarde.

  • Rregullorja fikse e anulimit për qëndrimet afatgjata: Për të marrë rimbursim të plotë, vizitorët duhet të anulojnë të paktën 30 ditë para regjistrimit. Nëse vizitori anulon pas këtij afati, do të paguhesh 100% për të gjitha netët e shfrytëzuara, plus 30 net shtesë. Nëse në rezervim mbeten më pak se 30 net kur vizitori anulon, do të paguhesh 100% për të gjitha netët e mbetura.
  • Rregullorja strikte e anulimit për qëndrimet afatgjata: Vizitorët që anulojnë një rezervim mund të rimbursohen plotësisht vetëm nëse e anulojnë rezervimin e tyre brenda 48 orësh nga momenti i prenotimit dhe të paktën 28 ditë para datës së regjistrimit. Nëse vizitori anulon pas këtij afati, do të paguhesh për të gjitha netët e shfrytëzuara plus 30 net shtesë nga data e anulimit. Nëse vizitori anulon ndërkohë që kanë mbetur më pak se 30 ditë nga rezervimi, do të paguhesh 100% për të gjitha netët e mbetura.

  Shënim: Tarifat e pastrimit janë gjithnjë të rimbursueshme nëse vizitori anulon para regjistrimit, pavarësisht rregullores së anulimit të pritësit. Rimbursimet e tarifave të shërbimit të vizitorëve të Airbnb varen nga disa faktorë. Mëso më shumë rreth rimbursimeve të tarifave

  Mund ta përditësosh rregulloren në çdo kohë për të kontrolluar se sa kohë përpara mund të anulojnë vizitorët para regjistrimit dhe të marrin rimbursim.

  Cila është rregullorja e duhur për mua?

  Kjo varet nga mënyra se si ndikon anulimi tek ti dhe te biznesi yt i pritjes së vizitorëve. Mendo për nevojat dhe qëllimet e tua, si dhe për vizitorët idealë dhe zgjidh rregulloren që i mbështet ata.

  Konsidero të zgjedhësh një rregullore fleksibël nëse:

  • Është sezoni i ulët dhe dëshiron të tërheqësh vizitorë të interesuar për të pasur pak fleksibilitet në planet e tyre të udhëtimit.
  • Është piku i sezonit dhe ke besim se hapësira jote do të prenotohet sërish nëse ndodh një anulim.
  • Listimi yt është në një vendndodhje shumë të kërkuar dhe nuk shqetësohesh për anulimet e vona.

  Konsidero të zgjedhësh një rregullore të moderuar nëse:

  • Dëshiron të dekurajosh anulimet e minutës së fundit.
  • Do të kesh pak kohë për të marrë një prenotim tjetër nëse një vizitor anulon.
  • Dëshiron gjithsesi të tërheqësh vizitorë, planet e të cilëve kërkojnë koordinim më të mirë, si udhëtarët e biznesit, të cilëve u duhet të bëjnë rezervime të rimbursueshme.

  Konsidero të zgjedhësh një rregullore fikse nëse:

  • Dëshiron të shmangësh anulimet, por mund t'i menaxhosh ato nëse merr njoftim paraprak në kohën e duhur.
  • Preferon të kesh më shumë kohë për të marrë një prenotim tjetër, nëse një vizitor anulon.
  • Kërkesa për hapësirën tënde është e lartë gjatë gjithë vitit.

  Ajo që e dallon rregulloren fikse nga ajo strikte është se me rregulloren fikse vizitorët mund të marrin rimbursim të plotë nëse anulojnë 30 ditë përpara regjistrimit.

  Konsidero të zgjedhësh një rregullore strikte të anulimit nëse:

  • Dëshiron të shmangësh anulimet dhe nuk ke kohë të gjesh ose të menaxhosh prenotime zëvendësuese.
  • Pret vizitorë vetë dhe anulimet e minutës së fundit e prishin shumë programin tënd.
  • Kërkesa për hapësirën tënde është e lartë dhe një rregullore strikte nuk do t'i stepte vizitorët për ta prenotuar.

  Disa pritës fitojnë më shumë para duke i shtuar rregullores së anulimit një alternativë anulimi pa rimbursim. Alternativa u mundëson vizitorëve të zgjedhin një rregullore më të rreptë anulimi për një çmim me zbritje, zakonisht 10% ulje nga çmimi bazë. Nëse zgjedhin të rezervojnë dhe më vonë ta anulojnë rezervimin, ti e mban të gjithë shlyerjen e pagesës për të gjitha netët e prenotuara.

  Të zgjedhësh një rregullore anulimi do të thotë të gjesh atë që është e përshtatshme për ty dhe vizitorët e tu. Ki parasysh se shumë njerëz duan fleksibilitet gjatë udhëtimit. Për t'i ndihmuar të sigurojnë rezervimet e tyre, provo duke filluar me rregulloren më fleksibël të anulimit që mbështet rutinën e pritjes së vizitorëve.

  Lexo udhëzuesin për të mësuar më shumë se si të krijosh një listim të suksesshëm

  *Për rezervimet në Gjermani, Itali dhe Korenë e Jugut zbatohen rregullore të ndryshme.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Rregullorja e duhur e anulimit mund të të ndihmojë të tërheqësh prenotimet që dëshiron

  • Merr parasysh nevojat, objektivat dhe vizitorët e tu idealë kur zgjedh një rregullore

  • Mund ta përditësosh rregulloren në çdo kohë
  Airbnb
  5 shk 2020
  A ishte e dobishme kjo?