Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Përdorimi i mesazheve të programuara për të kursyer kohë

  Automatizo komunikimet me vizitorët, nga mesazhet e mirëseardhjes deri te falënderimet.
  Nga Airbnb, më 19 nën 2020
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 5 maj 2023

  Veçantitë

  How to schedule messages

  In earlier days, I felt like I had to be tied to my phone and couldn’t go on vacation. Scheduling messages saved me about an hour a week.
  Superhost Diana,
  Oakland, California

  When to schedule messages

  Veçantitë

  Airbnb
  19 nën 2020
  A ishte e dobishme kjo?