Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Prit vizitorë me besim, falë rregulloreve dhe mbrojtjeve tona

  Nga standardet për vizitorët deri te AirCover për pritësit, jemi këtu për të të ndihmuar.
  Nga Airbnb, më 20 tet 2020
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 7 qer 2022

  Veçantitë

  Shumë prej jush na keni thënë se sa ju pëlqen ta jepni me qira hapësirën tuaj dhe të lidheni me njerëz nga e gjithë bota. Sigurisht, kjo do të ishte e pamundur nëse nuk do të ndiheshe i mbështetur gjatë pritjes së vizitorëve.

  E kuptojmë që të duhet Airbnb për të të asistuar në momentet e rralla, por fatkeqe, kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Për të të ndihmuar të presësh vizitorë me vetëbesim, ja disa nga mjetet, rregulloret dhe funksionet që të kemi vënë në dispozicion.

  Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja për pritësit

  Në Airbnb, mbrojtjet gjithëpërfshirëse për pritësit na veçojnë dhe na ndihmojnë ta mbajmë komunitetin tonë të sigurt.

  • AirCover për pritësit: Po nëse një vizitor pi duhan në hapësirën tënde dhe ke nevojë për pastrim të veçantë? Po nëse qeni i një vizitori dëmton pak divanin tënd dhe të duhet ta riparosh?AirCover për pritësit të jep 1 milion dollarë për mbrojtjen nga dëmtimet dhe 1 milion dollarë për sigurimin e përgjegjësisë. Përfshihet gjithmonë dhe është gjithmonë falas, vetëm në Airbnb.*
  • Standardet e vizitorëve: Standardet e besueshmërisë së vizitorëve përshkruajnë se çfarë pret Airbnb nga vizitorët. Një shkelje e raportuar e ndonjë prej këtyre standardeve merret në konsideratë bashkë me shkeljet e mëparshme, gjë që informon çdo vendim zbatues të marrë nga Airbnb.
  • Njoftime për anulimin: Do të të lajmërojmë nëse anulojmë në mënyrë proaktive rezervimet ku ka gjasë të organizohen festa, bazuar në recensionet e mëparshme të vizitorëve që përmendin festat dhe kritere të tjera. Ke gjithashtu të drejtë të vlerësosh recensionet e vizitorëve dhe bashkëbisedimet, si dhe të anulosh një rezervim ku mendon se do të organizohet një festë. Të gjitha anulimet duhet të jenë në përputhje me Rregulloren e mosdiskriminimit të Airbnb.

  Mjete për të të dhënë më shumë kontroll

  Pjesë e pritjes së vizitorëve është edhe përcaktimi i pritshmërive, para së gjithash për të parandaluar incidentet. Ja disa nga veçoritë që kemi krijuar për të të ndihmuar të tërheqësh vizitorë që do të jenë të përshtatshëm për ambientin tënd:

  • Cilësimet e kalendarit dhe të prenotimeve: Duke filluar me numrin e personave që mund të qëndrojnë në ambientin tënd, njofto vizitorët se çfarë është më e përshtatshme për ty. Zgjidh se sa net mund të qëndrojnë vizitorët, sa kohë përpara mund të prenotojnë dhe sa kohë të nevojitet midis qëndrimeve. Mëso më shumë rreth zgjedhjes së cilësimeve të prenotimeve
  • Verifikimi i dokumentit të identifikimit: Të gjithë vizitorët duhet t'i japin Airbnb emrin e plotë, datën e lindjes, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe të dhënat e pagesës para prenotimit, por mund t'u kërkosh gjithashtu vizitorëve t'i dërgojnë Airbnb një formë të vlefshme identifikimi para se të prenotojnë. Mëso se si të kërkosh që vizitorët të verifikohen
  • Rregullat e shtëpisë: Rregullat e shtëpisë, si pirja e duhanit, kafshët shtëpiake ose vizitorët, janë të personalizueshme dhe i ndihmojnë vizitorët të kuptojnë më mirë pritshmëritë e tua, në mënyrë që të mund të vendosin nëse hapësira jote është e përshtatshme. Për shkak të rëndësisë së rregullave të shtëpisë, i kemi bërë ato të dukshme për vizitorët në shumë vende, duke përfshirë faqen tënde të listimit dhe faqen e konfirmimit të prenotimit.

  Asistenca e komunitetit për pritësit

  Edhe me vendosjen e këtyre standardeve dhe cilësimeve, ndonëse rrallë, mund të ndodhë që gjërat të mos shkojnë siç pritet. Kur ndodh kjo, ka mënyra të ndryshme për të marrë mbështetje nga Airbnb:

  • Live chat: Asistenca online e Airbnb është mënyra më e shpejtë për të marrë ndihmën që të duhet për çështje jourgjente si përditësimi i kalendarit ose rregullimi i çmimeve.
  • Asistenca e dedikuar për superpritësit: Nëse je superpritës, do të lidhesh lehtësisht me një anëtar ekspert të ekipit të shërbimit të klientit, sa herë që kërkon ndihmë.
  • Një linjë lokale emergjence: Ne e dimë që vizitorët që udhëtojnë në vende të panjohura mund të mos dinë se si të kontaktojnë shërbimet lokale të emergjencës, prandaj kemi krijuar një buton për thirrjet e emergjencës brenda aplikacionit. Ky buton ofron një linjë të drejtpërdrejtë për shërbimet e forcave të rendit dhe të emergjencës gjatë një rezervimi aktiv.
  • Një linjë asistence urgjente: Nëse ndodhesh në SHBA dhe po përballesh me një çështje urgjente që lidhet me sigurinë tënde gjatë një rezervimi në proces, mund të lidhesh shpejt me një specialist për ndihmë përmes aplikacionit tonë.

  Është thelbësore që të nxisim besimin, në mënyrë që komuniteti i Airbnb të ecë përpara dhe shpresojmë që këto mbrojtje dhe funksione të na ndihmojnë ta realizojmë këtë. Si gjithmonë, të falënderojmë që je pritës.

  *Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel, LLC ose pritësit në Kinën kontinentale dhe Japoni, ku zbatohen Plani i mbrojtjes së pritësve në Kinë, Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Mbrojtja gjatë përvojave në Japoni. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit.

  Ki parasysh se të gjitha shumat limit të mbulimit jepen në USD dhe aplikohen kushte të përgjithshme dhe përjashtime të tjera.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  20 tet 2020
  A ishte e dobishme kjo?