Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Prit vizitorë me besim, falë rregulloreve dhe mbrojtjeve tona

  Nga standardet për vizitorët deri te AirCover për pritësit, jemi këtu për të të ndihmuar.
  Nga Airbnb, më 20 tet 2020
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 16 nën 2022

  Veçantitë

  Shumë prej jush na keni thënë se sa ju pëlqen ta jepni me qira hapësirën tuaj dhe të lidheni me njerëz nga e gjithë bota. Sigurisht, kjo do të ishte e pamundur nëse nuk do të ndiheshe i mbështetur gjatë pritjes së vizitorëve.

  E kuptojmë që të duhet Airbnb për të të asistuar në momentet e rralla, por fatkeqe, kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Për të të ndihmuar të presësh vizitorë me vetëbesim, ja disa nga mjetet, rregulloret dhe funksionet që të kemi vënë në dispozicion.

  Mbrojtje nga A-ja te Zh-ja për pritësit

  Në Airbnb, mbrojtjet gjithëpërfshirëse për pritësit na veçojnë dhe na ndihmojnë ta mbajmë komunitetin tonë të sigurt.

  • AirCover për pritësit: Ne përfshijmë mbrojtje nga A-ja te Zh-ja për çdo pritës në Airbnb. AirCover për pritësit ofron masa mbrojtëse para udhëtimit për të garantuar që vizitorët e prenotimit të jenë ata që thonë se janë me verifikimin e identitetit të vizitorëve dhe ndihmon në zvogëlimin e mundësisë për festa të rrëmujshme dhe dëmtime të pronës me teknologjinë e kontrollit të rezervimit. Gjithashtu, përfshin Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit deri në 1 milion dollarë dhe Mbrojtjen e pritësit nga dëmtimet deri në 3 milion dollarë, me mbulim për veprat e artit, sendet me vlerë, makinat, varkat dhe çdo mjet tjetër të parkuar.
  • Rregullat bazë: Rregullat bazë për vizitorët janë një sërë standardesh të detyrueshme që duhen ndjekur nga të gjithë vizitorët. Rregullat bazë kërkojnë që vizitorët ta trajtojnë ambientin me respekt, të ndjekin rregullat e shtëpisë, të komunikojnë menjëherë nëse shfaqen probleme dhe ta lënë shtëpinë në një gjendje që nuk kërkon pastrim të tepruar.
  • Anulimet e pritësit: Ke të drejtë të vlerësosh recensionet e vizitorëve dhe bashkëbisedimet, si dhe të anulosh një rezervim kur ke arsye të besueshme për të menduar se do të organizohet një festë. Do të të kërkohet të dërgosh prova te Asistenca e komunitetit. Të gjitha anulimet duhet të jenë në përputhje me Rregulloren e mosdiskriminimit.

  Mjete për të të dhënë më shumë kontroll

  Pjesë e pritjes së vizitorëve është edhe përcaktimi i pritshmërive, para së gjithash për të parandaluar incidentet. Ja disa nga veçoritë që kemi krijuar për të të ndihmuar të tërheqësh vizitorë që do të jenë të përshtatshëm për ambientin tënd:

  • Cilësimet e kalendarit dhe të prenotimeve: Duke filluar me numrin e personave që mund të qëndrojnë në ambientin tënd, njofto vizitorët se çfarë është më e përshtatshme për ty. Zgjidh se sa net mund të qëndrojnë vizitorët, sa kohë përpara mund të prenotojnë dhe sa kohë të nevojitet midis qëndrimeve. Mëso më shumë rreth zgjedhjes së cilësimeve të prenotimeve
  • Rregulloret e anulimit: Rregullorja e anulimit që zgjedh do të tregojë qartë se sa kohë përpara duhet të të njoftojnë vizitorët nëse duan ta anulojnë rezervimin dhe të marrin rimbursim të plotë. Mëso më shumë rreth zgjedhjes së një rregulloreje anulimi
  • Rregullat e shtëpisë: Rregullat standarde të shtëpisë, si ndalimi i pirjes së duhanit, cigareve me avull ose kafshëve shtëpiake, janë të personalizueshme dhe i ndihmojnë vizitorët të kuptojnë më mirë pritshmëritë e tua, në mënyrë që të mund të vendosin nëse hapësira jote është e përshtatshme për ta. Rregullat e shtëpisë shfaqen në katër vende: në faqen e listimit, në ekranin e konfirmimit kur vizitorët prenotojnë ambientin, në emailin "Bëj gati valixhet" dhe në Udhëzuesin e mbërritjes që vizitorët marrin para udhëtimit. Me rregullat bazë për vizitorët, mund të bëhet e zbatueshme me detyrim çdo gjë që përfshin në rregullat standarde të shtëpisë.
  • Mjetet e përgjigjes: Nëse nuk ndihesh rehat me një kërkesë për udhëtim, mund të zgjedhësh ta refuzosh atë për sa kohë i përmbahesh Rregullores së mosdiskriminimit.

  Asistenca e komunitetit për pritësit

  Edhe me vendosjen e këtyre standardeve dhe cilësimeve, ndonëse rrallë, mund të ndodhë që gjërat të mos shkojnë siç pritet. Kur ndodh kjo, ka mënyra të ndryshme për të marrë mbështetje nga Airbnb:

  • Live chat: Asistenca online e Airbnb është mënyra më e shpejtë për të marrë ndihmën që të duhet për çështje jourgjente si përditësimi i kalendarit ose rregullimi i çmimeve.
  • Asistenca e dedikuar për superpritësit: Nëse je superpritës, do të lidhesh lehtësisht me një anëtar ekspert të ekipit të shërbimit të klientit, sa herë që kërkon ndihmë.
  • Një linjë lokale emergjence: Ne e dimë që vizitorët që udhëtojnë në vende të panjohura mund të mos dinë se si të kontaktojnë shërbimet lokale të emergjencës, prandaj kemi krijuar një buton për thirrjet e emergjencës brenda aplikacionit. Ky buton ofron një linjë të drejtpërdrejtë për shërbimet e forcave të rendit dhe të emergjencës gjatë një rezervimi aktiv.
  • Një linjë asistence urgjente: Nëse ndodhesh në SHBA dhe po përballesh me një çështje urgjente që lidhet me sigurinë tënde gjatë një rezervimi në proces, mund të lidhesh shpejt me një specialist për ndihmë përmes aplikacionit tonë.

  Është thelbësore që të nxisim besimin, në mënyrë që komuniteti i Airbnb të ecë përpara dhe shpresojmë që këto mbrojtje dhe funksione të na ndihmojnë ta realizojmë këtë. Si gjithmonë, të falënderojmë që je pritës.

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi gjatë përvojës të ofruara nga AirCover për pritësit nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime ose përvoja në Japoni, ku zbatohen Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojës në Japoni, ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC. Për pritësit që kanë ofruar qëndrime ose përvoja në Kinën kontinentale, zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësve në Kinë. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Ki parasysh se aplikohen kushte të përgjithshme dhe përjashtime të tjera.

  Nëse pret vizitorë në Mbretërinë e Bashkuar, Rregullorja e sigurimit për përgjegjësinë e pritësit nënshkruhet nga Zurich Insurance PLC dhe dakordësohet e lidhet pa asnjë kosto shtesë për pritësit në Mbretërinë e Bashkuar nga Airbnb U.K. Services Limited, një përfaqësues i Aon U.K. Limited, i autorizuar dhe i rregulluar nga Autoriteti i Kontrollit Financiar (Financial Conduct Authority). Numri i regjistrit të Aon FCA është 310451. Këtë numër mund ta kontrollosh duke vizituar Regjistrin e Shërbimeve Financiare ose duke kontaktuar FCA-në numrin +44 0800-111-6768. Produktet e sigurimit të hartuara nga Airbnb U.K. Services Limited janë produkte të rregulluara. FPAFF407LC

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  20 tet 2020
  A ishte e dobishme kjo?