Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Sugjerime për pastrimin nga pritës me përvojë

  Një hapësirë e pastër kënaq vizitorët dhe të sjell recensione të shkëlqyera.
  Nga Airbnb, më 9 mar 2023
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 9 mar 2023

  Krijimi i një strategjie pastrimi

  Si të fillosh me gjërat bazike

  Përqendrohu te detajet

  Pastro flokët e rënë nëpër ambient

  Provo sugjerimet e pritësve të tjerë

  Airbnb
  9 mar 2023
  A ishte e dobishme kjo?