Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Udhëzime pastrimi për pritësit e dhomave private

  Mëso se çfarë të pastrosh dhe si të ndërveprosh me vizitorët nëse ke hapësira të përbashkëta.
  Nga Airbnb, më 15 korr 2020
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 25 qer 2021

  Veçantitë

  • Kufizo numrin e përgjithshëm të vizitorëve në hapësirën tënde dhe sigurohu që banesa të mundësojë ruajtjen e distancimit social në gjithë ambientet e përbashkëta

  • Konsidero t'i kufizosh ambientet që mund të përdorin vizitorët në ato më të nevojshmet.

  • Ajros hapësirat e përbashkëta gjatë qëndrimit, nëse është e mundur

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar procesin e pastrimit të përparuar
  Ne e dimë se pritësit me dhoma private ose hapësira të përbashkëta duan më shumë udhëzime se si t'i pastrojnë hapësirat e tyre, veçanërisht gjatë COVID-19. Si pjesë e praktikave të sigurisë kundër COVID-19, kemi hartuar disa udhëzime për pritësit me hapësira ose ambiente të përbashkëta.

  Pastro dhe higjienizo gjithë hapësirat e përbashkëta

  • Ndiq procesin e përparuar të pastrimit me 5 hapa para çdo regjistrimi të vizitorëve për të gjitha ambientet e përbashkëta, si dhe dhomën private të vizitorëve
  • Zonat e përbashkëta mund të përfshijnë:
   • Banjat
   • Dhomat e ngrënies
   • Hyrjen
   • Kuzhinën
   • Dhomat e ndenjjes

  Kufizo numrin e vizitorëve në hapësirën tënde

  • Kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale, praktiko distancimin social me vizitorët dhe inkurajoji ata të bëjnë të njëjtën gjë
  • Sigurohu që banesa të mundësojë ruajtjen e distancimit social në gjithë hapësirat e përbashkëta. Për shembull, nëse dhoma e përbashkët e ndenjjes ka hapësirë vetëm për 3 persona që qëndrojnë 2 metra larg njëri-tjetrit, duhet ta kufizosh numrin total të vizitorëve në 2, në mënyrë që të mund të qëndrosh në atë hapësirë edhe ti edhe vizitorët e tu
  • Përveç kësaj, numri total i personave nuk duhet të jetë më i madh se maksimumi i lejuar i personave që mund të qëndrojnë në listim, sipas ligjeve ose udhëzimeve të autoriteteve lokale (nëse ka të tilla)
  • Mos harro të përditësosh listimin për të reflektuar çdo kufizim të ri në numrin e vizitorëve

  Ndiq praktikat e shëndetit dhe të sigurisë

  • Si pjesë e praktikave të sigurisë kundër COVID-19 dhe kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet e qeverisë vendore, vizitorëve dhe pritësve u kërkohet të mbajnë maskë ose të mbulojnë fytyrën kur bashkëveprojnë me njëri-tjetrin
  • Merr masa paraprake shtesë për distancimin social në ambientet e përbashkëta ku vizitorët flenë, si dhomat e gjumit ose dhomat e ndenjjes, kur kërkohet nga ligjet ose udhëzimet lokale
  • Laj duart shpesh dhe mos e prek fytyrën në asnjë moment
  • Mos udhëto dhe mos prit vizitorë nëse je ekspozuar së fundmi ndaj COVID-19 ose ke simptoma të tij
  • Për më shumë informacion, lexo praktikat e shëndetit dhe të sigurisë për COVID-19 për pritësit dhe vizitorët në Airbnb

  Ajros hapësirat e përbashkëta gjatë qëndrimit

  • Sa herë të jetë e mundur, mbaj dritaret hapur për qarkullim sa më të lartë të ajrit në ambientet e përbashkëta

  Ki parasysh se disa organe shtetërore mund të vendosin kufizime ose masa detyruese apo kritere shtesë për pritjen e vizitorëve në dhoma private. Sigurohu që të lexosh dhe të ndjekësh çdo udhëzim tjetër pastrimi nga organet shtetërore ose shëndetësore lokale.

  PARA: Furnizohu me këto produkte pastrimi

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi. Procesi i pastrimit të përparuar me pesë hapa konsiston në një sërë kërkesash të thjeshta për pastrimin e listimit tënd. Për më shumë informacion rreth mënyrës së zbatimit të këtyre hapave, referoju gjithë manualit të pastrimit të Airbnb. Si pritës, mund të të duhet të ndërmarrësh edhe hapa të tjerë për të mbrojtur veten, ekipet e tua dhe vizitorët, si dhe duhet të lexosh dhe të respektosh gjithmonë çdo ligj apo udhëzim përkatës lokal. Airbnb nuk mban përgjegjësi për lëndime apo sëmundje si pasojë e ndjekjes së këtij procesi pastrimi. Për udhëzimet dhe rregullat e pastrimit, specifike për pritjen e vizitorëve në rajonin tënd, ruaje në faqeshënues këtë artikull të Qendrës së ndihmës.

  Veçantitë

  • Kufizo numrin e përgjithshëm të vizitorëve në hapësirën tënde dhe sigurohu që banesa të mundësojë ruajtjen e distancimit social në gjithë ambientet e përbashkëta

  • Konsidero t'i kufizosh ambientet që mund të përdorin vizitorët në ato më të nevojshmet.

  • Ajros hapësirat e përbashkëta gjatë qëndrimit, nëse është e mundur

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar procesin e pastrimit të përparuar
  Airbnb
  15 korr 2020
  A ishte e dobishme kjo?