Si të shkruash një përshkrim efektiv të listimit

Fotografitë i ndihmojnë vizitorët ta imagjinojnë veten në ambientin tënd.
Nga Airbnb, më 18 nën 2020
Lexim 2-minutësh
Përditësuar më 28 nën 2023

Një përshkrim i plotë i ambientit tënd është një nga mënyrat më të mira për të përcaktuar pritshmëritë dhe për të tërhequr prenotime. Tregoju vizitorëve saktësisht se çfarë do të gjejnë kur të mbërrijnë.

Shkruaj përshkrimin e listimit tënd

Në Airbnb ka më shumë se 7 milionë banesa. Përdor seksionin Përshkrimi i listimit për të përshkruar se çfarë e bën unik ambientin tënd.

  • Shkruaj shkurt. Vizitorët shpesh i lexojnë kalimthi përshkrimet për të gjetur veçoritë kryesore. Filloje me gjënë më të rëndësishme dhe shmang dublikimin e informacionit që shfaqet në pjesë të tjera të listimit, si p.sh. lista e plotë e shërbimeve.
  • Trego historinë e ambientit tënd. Përshkruaje me detaje përvojën që ofron për vizitorët. Një dhomë e thjeshtë në qendër të qytetit mund të jetë "vendi i përkryer për të eksploruar qytetin". Një apartament në katin e sipërm i rrethuar nga pemë mund të "duket sikur je në një shtëpi mbi pemë."

  • Fokusohu te karakteristikat e veçanta. Shpjego se çfarë e dallon ambientin tënd, duke theksuar shërbimet kryesore që duan vizitorët. Lexo përshkrimet dhe recensionet e listimeve të tjera për frymëzim dhe mëso ç'lloj informacioni vlerësojnë vizitorët.

  • Shprehu në mënyrë realiste. Ki parasysh se teprimet ose ekzagjerimet mund të çojnë në zhgënjim dhe recensione negative. Informohu paraprakisht rreth aspekteve të pronës që mund të përbëjnë problem për disa vizitorë, duke përfshirë njerëz me lëvizshmëri të kufizuar ose fëmijë.

Plotëso të gjitha seksionet e tjera

Përdor seksionet e mbetura për t'i ndihmuar vizitorët të kuptojnë se çfarë ndjesie është që të qëndrojnë në ambientin tënd.

  • Prona jote. Shkruaj një përshkrim të përgjithshëm të dhomave dhe hapësirave të tua, duke theksuar detaje argëtuese por praktike që vizitorët mund të duan të dinë. Për shembull, "Oborri i pasmë është i rrethuar me gardh, ku ka hapësirë për që fëmijët e kafshët shtëpiake të vrapojnë".
  • Qasje për vizitorët. Tregoju vizitorëve se cilat hapësira të ambientit mund të përdorin. Për shembull, "Vizitorët mund të hyjnë në një oborr të përbashkët me shtëpinë kryesore."
  • Ndërveprimi me vizitorët. Zgjidh preferencën e ndërveprimit personal për të përcaktuar pritshmëritë. Mundësitë variojnë nga kalimi i kohës me vizitorët deri te komunikimi nëpërmjet aplikacionit.
  • Detaje të tjera për t'u pasur parasysh. Përfshi çdo gjë tjetër që dëshiron që vizitorët ta dinë dhe që nuk është e shkruar diku tjetër. Për shembull, "Shtëpia është 10 minuta më këmbë larg qendrës së qytetit."

Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

Airbnb
18 nën 2020
A ishte e dobishme kjo?