Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Si të mirëpresësh vizitorët e tu të parë në Airbnb

  Krijo një udhëtim të paharrueshëm për vizitorët e tu, çdo herë.
  Nga Airbnb, më 20 nën 2019
  Lexim 7-minutësh
  Përditësuar më 4 tet 2022

  Veçantitë

  Hapi 1: Komuniko menjëherë dhe shpesh

  Hapi 2: Bëje regjistrimin më të lehtë

  Hapi 3: Mbaji gjërat pastër dhe me rregull

  Hapi 4: Parashiko nevojat e vizitorëve

  Hapi 5: Jep dhe merr recensione

  Veçantitë

  Airbnb
  20 nën 2019
  A ishte e dobishme kjo?