Si funksionon kërkimi në Airbnb

Merr sugjerime për të përmirësuar renditjen tënde në rezultatet e kërkimit.
Nga Airbnb, më 11 maj 2022
Lexim 3-minutësh
Përditësuar më 21 nën 2022

Veçantitë

  • Çmimi, cilësia dhe popullariteti i listimit tënd ndikojnë në mënyrën se si shfaqet në rezultatet e kërkimit të vizitorëve

  • Provo të lirosh më shumë data në kalendarin tënd për t'u përputhur me kriteret e kërkimit të më shumë vizitorëve

Ke krijuar dhe ke publikuar listimin tënd dhe tani dëshiron që ta zbulojnë njerëzit. Si mund ta gjejnë atë? Këto janë disa gjëra që mund të bësh për të përmirësuar renditjen tënde në rezultatet e kërkimit.

Kupto konceptet bazë

Algoritmi i kërkimit të Airbnb përdor shumë faktorë për të përcaktuar renditjen e listimeve që shfaqen në rezultatet e kërkimit. Jo çdo faktor ka të njëjtën peshë. Çmimi, cilësia dhe popullariteti i një listimi ndikojnë shumë në mënyrën se si shfaqet një listim.

Algoritmi i jep përparësi çmimit total të një listimi para taksave (përfshirë tarifat dhe zbritjet) dhe cilësisë së një listimi, krahasuar me listime të ngjashme në zonë. Fotografitë, recensionet dhe karakteristikat e tjera të një listimi mund të ndihmojnë në përcaktimin e cilësisë së tij.

Vendosja e një çmimi konkurrues dhe ruajtja e një cilësie të lartë mund ta përmirësojnë renditjen, sepse listimet që ofrojnë raportin më të mirë çmim/cilësi në çfarëdolloj rajoni renditen zakonisht më lart në rezultatet e kërkimit.

Përpiqu të arrish popullaritet

Algoritmi i Airbnb vlerëson popullaritetin e listimit tënd duke përdorur një gamë të gjerë informacionesh. Kjo përfshin se sa shpesh e prenotojnë vizitorët listimin tënd, e vizitojnë faqen e listimit dhe e shtojnë listimin në preferencat e tyre.

Listimet më të kërkuara kanë tendencën të renditen më lart në rezultatet e kërkimit. Për të nxitur interesin e vizitorëve, të rekomandojmë sa më poshtë:

  • Ofro shërbimet që dëshirojnë vizitorët, të tilla si wifi me shpejtësi të lartë, hyrje me vetëshërbim dhe parkim falas.
  • Përshkruaj karakteristikat unike të hapësirës sate me detaje specifike që u tregojnë vizitorëve saktësisht se çfarë të presin.
  • Shfaq fotografi me cilësi të lartë që krijojnë një atmosferë ftuese. Fotografitë me cilësi të lartë mund të përmirësojnë pozicionin tënd brenda një kategorie.

Krijo më shumë disponueshmëri

Algoritmi i Airbnb merr parasysh disponueshmërinë e listimit, kohët e përgjigjes për pyetjet e marra dhe shpeshtësinë e pranimit të rezervimeve. Sa më shumë data të lira të ofrosh në kalendar, aq më shumë gjasa ka që listimi yt të përmbushë kriteret e kërkimit të një vizitori dhe të shfaqet në rezultatet e kërkimit të tij.

Veprimet që mund të ndërmarrësh për të përmirësuar renditjen në rezultatet e kërkimit të listimit:

  • Përgjigjju kërkesave për rezervim brenda 24 orësh. Shmang refuzimin e shpeshtë të kërkesave për rezervim.
  • Përdor funksionin "Prenoto në çast", në mënyrë që vizitorët ta gjejnë listimin tënd kur të filtrojnë rezultatet e kërkimit duke përdorur këtë alternativë. Ky funksion u mundëson vizitorëve ta prenotojnë ambientin tënd në çast (pa qenë nevoja t'i pranosh kërkesat e tyre), duke përshpejtuar kohët e përgjigjes.
  • Redukto numrin e kufizimeve, si kohëzgjatja minimale dhe maksimale e qëndrimeve, që ke vendosur në prenotime.

Ofro një mikpritje të mrekullueshme

Aftësia jote për të përcaktuar pritshmëritë e vizitorëve në përshkrimin e listimit, pastaj për t'i përmbushur ose tejkaluar ato si pritës, zakonisht e përmirëson renditjen e kërkimit me kalimin e kohës.

Sigurimi i detajeve të sakta rreth ambientit tënd dhe komunikimi i qartë me vizitorët mund të çojë në vlerësime dhe recensione më të larta të qëndrimeve të tyre me ty si pritës. Kjo mund të të ndihmojë gjithashtu të shmangësh ankesat te shërbimi i klientit, të cilat mund të ndikojnë negativisht në renditjen e listimit tënd.

Algoritmi gjithashtu merr në konsideratë nëse je superpritës apo nëse përmbush disa ose të gjitha kërkesat për t'u bërë i tillë. Kërkesat përfshijnë se si t'u përgjigjesh shpejt kërkesave të vizitorëve për prenotim dhe si të reduktosh në minimum anulimet (nga ana jote).

Vizitorët kanë gjithashtu mundësinë që t'i filtrojnë rezultatet e kërkimeve për të shfaqur vetëm listime të ofruara nga superpritës.

Lexo udhëzuesin për të mësuar më shumë se si të krijosh një listim të suksesshëm

Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

Veçantitë

  • Çmimi, cilësia dhe popullariteti i listimit tënd ndikojnë në mënyrën se si shfaqet në rezultatet e kërkimit të vizitorëve

  • Provo të lirosh më shumë data në kalendarin tënd për t'u përputhur me kriteret e kërkimit të më shumë vizitorëve

Airbnb
11 maj 2022
A ishte e dobishme kjo?