Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Si të caktosh një tarifë pastrimi

  Kostot e tua mund t'i mbulosh duke e mbajtur çmimin tënd përfundimtar konkurrues.
  Nga Airbnb, më 9 nën 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 17 nën 2022

  Veçantitë

  E kuptojmë se vendosja e çmimit është një nga aspektet më të vështira të pritjes së vizitorëve. Çmimi për natë dhe çdo tarifë shtesë duhet të gjejnë një ekuilibër midis mbulimit të kostove të pritjes së vizitorëve dhe ofrimit të raportit më të mirë cilësi-çmim për vizitorët.

  Shtimi i një tarife pastrimi

  Qëndrimi në një hapësirë të pastër është përparësi kryesore për vizitorët. Tarifa e pastrimit mund të të ndihmojë të paguash për produktet e tua të pastrimit ose për një shërbim pastrimi profesional.

  Kur vendos një tarifë pastrimi, ki parasysh se ajo e rrit çmimin total të një qëndrimi. Për qëndrimet më të shkurtra, tarifa përbën një pjesë më të madhe të çmimit total se sa për qëndrimet më të gjata.

  Për të tërhequr më shumë prenotime, përpiqu ta mbash çmimin tënd total konkurrues. Përdor mjetin e shfaqjes paraprake të çmimit te Çmimet dhe disponueshmëria për të zbuluar koston totale të listimit për data dhe lloje të ndryshme udhëtimesh. Tarifat e larta të pastrimit mund t'i dekurajojnë vizitorët të prenotojnë hapësirën tënde.

  Ja disa alternativa që duhen marrë parasysh:

  • Shto një tarifë standarde pastrimi për të gjithë vizitorët, pavarësisht kohëzgjatjes së qëndrimit të tyre
  • Shto një tarifë më të ulët pastrimi për qëndrimet e shkurtra prej vetëm një ose dy netësh dhe mbaj tarifën standarte të pastrimit për të gjitha qëndrimet e tjera
  • Shtoji të gjitha kostot e pastrimit të plota ose një pjesë të tyre në çmimin për natë për të mbetur konkurrues

  Përgatitja për sukses

  Është e rëndësishme që të menaxhosh pritshmëritë lidhur me atë që përfshijnë tarifat e pastrimit. Vizitorët na janë shprehur se nuk duan të bëjnë punë të paarsyeshme, si heqja e shtrojave nga krevatet, larja e rrobave dhe pastrimi me fshesë me korrent.

  Është e arsyeshme t'u kërkosh vizitorëve të bëjnë gjëra të thjeshta në momentin e largimit, si fikja e dritave, hedhja e ushqimit në plehra dhe kyçja e dyerve dhe dritareve.

  Nëse po mendon të shtosh një tarifë pastrimi, ja disa nga praktikat më të mira:

  • Përdore tarifën për të mbuluar kostot reale të pastrimit, jo si një mënyrë për të fituar para shtesë
  • Vendos një tarifë më të ulët se çmimi për natë
  • Konsidero nëse ka ndonjë mënyrë tjetër për të rikuperuar kostot e pastrimit, si për shembull të kërkosh zbritjen e taksës
  • Përpiqu të blesh materiale pastrimi me shumicë, pasi me kalimin e kohës mund të të kushtojë më pak
  • Nëse je një pritës i ri, do të ishte mirë që para se të shtosh tarifën e pastrimit, të presësh derisa të kesh marrë disa recensione të shkëlqyera për të tërhequr vizitorë

  Në rastin e rrallë që ambienti ose sendet e tua personale dëmtohen nga një vizitor gjatë një qëndrimi, Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet, si pjesë e AirCover për pritësit, paguan për pastrime të papritura dhe shumë më tepër. Mund të kërkosh rimbursim nëpërmjet Qendrës së zgjidhjes së problemeve.

  Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet,Sigurimi për përgjegjësinë e pritësit dhe Sigurimi për përgjegjësinë gjatë përvojave të ofruara nga AirCover për pritësit, nuk i mbulojnë pritësit që ofrojnë qëndrime ose përvoja në Japoni, ku zbatohen Sigurimi për pritësit në Japoni dhe Sigurimi për mbrojtjen gjatë përvojave në Japoni ose pritësit që ofrojnë qëndrime përmes Airbnb Travel LLC. Për pritësit që kanë ofruar qëndrime ose përvoja në Kinën kontinentale, zbatohet Plani për mbrojtjen e pritësve në Kinë. Mbrojtja e pritësit nga dëmtimet nuk lidhet me Sigurimin për përgjegjësinë e pritësit. Ki parasysh se aplikohen kushte të përgjithshme dhe përjashtime të tjera.

  Nëse pret vizitorë në Mbretërinë e Bashkuar, Rregullorja e sigurimit për përgjegjësinë e pritësit nënshkruhet nga Zurich Insurance PLC dhe dakordësohet e lidhet pa asnjë kosto shtesë për pritësit në Mbretërinë e Bashkuar nga Airbnb U.K. Services Limited, një përfaqësues i Aon U.K. Limited, i autorizuar dhe i rregulluar nga Autoriteti i Kontrollit Financiar (Financial Conduct Authority). Numri i regjistrit të Aon FCA është 310451. Këtë numër mund ta kontrollosh duke vizituar Regjistrin e Shërbimeve Financiare ose duke kontaktuar FCA-në numrin +44 0800-111-6768. Produktet e sigurimit të hartuara nga Airbnb U.K. Services Limited janë produkte të rregulluara.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  Airbnb
  9 nën 2021
  A ishte e dobishme kjo?