Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Si funksionojnë shlyerjet e pagesave për qëndrime më të gjata

  Ja se si do të paguhesh për prenotime prej më shumë se 28 netësh.
  Nga Airbnb, më 29 mar 2022
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 5 pri 2022

  Veçantitë

  Qëndrimet më të gjata mund të sigurojnë të ardhura të qëndrueshme, veçanërisht kur një vizitor prenoton për disa javë ose muaj rresht. Nëse je mësuar të presësh vizitorë për qëndrime më të shkurtra, është e rëndësishme të kesh parasysh se koha e pagesave për qëndrime më të gjata, ose rezervime prej më shumë se 28 netësh, është e ndryshme nga ajo e qëndrimeve më të shkurtra.

  Këste mujore

  Për qëndrime më të shkurtra, e dërgojmë pagesën, së cilës i referohemi si shlyerje pagese, rreth 24 orë pas regjistrimit të një vizitori në ambientin tënd. Për qëndrime më të gjata, i dërgojmë shlyerjet e pagesave me këste.

  Ja se si funksionojnë këstet:

  • Shlyerja fillestare e pagesës: Ne e tarifojmë vizitorin tënd që në momentin kur prenoton, për 30 netët e para të qëndrimit dhe pagesën ta dërgojmë ty 24 orë pas orarit të planifikuar të regjistrimit
  • Shlyerjet e pagesave shtesë: Pagesat për netët e tjera i mbledhim dhe t'i dërgojmë çdo muaj (28-31 ditë) pas shlyerjes fillestare të pagesës për pjesën tjetër të rezervimit

  “Nëse rezervimi është, për shembull, për 45 ditë, do të paguhesh për 30 ditët e para menjëherë pas mbërritjes së vizitorit dhe për 15 ditët e mbetura një muaj pas regjistrimit të vizitorit,” shpjegon superpritësja Debora nga Berkeley, Kaliforni.

  Statusin e shlyerjeve të pagesave të tua mund ta kontrollosh në Historikun e transaksioneve.

  Mëso më shumë rreth marrjes së pagesave

  Detaje të tjera të shlyerjes së pagesës

  Koha e saktë e mbërritjes së parave në llogari varet nga mënyra e shlyerjes së pagesës që ke zgjedhur dhe banka që përdor. Pritësit e rinj që pranojnë rezervimin e tyre të parë mund të hasin vonesa në pagesa ndërsa verifikojmë identitetin.

  Nëse ke caktuar një shumë minimale për shlyerjet e pagesave, nuk do t'i lëshojmë fondet e tua derisa të ardhurat e tua ta arrijnë atë shumë. Nëse ke disa listime me regjistrime në të njëjtën ditë, i dërgojmë zakonisht fondet e tua si një shlyerje të vetme pagese.

  Sa herë që të dërgojmë fonde, zëri i radhës për atë shlyerje pagese kalon nga Shlyerjet e ardhshme të pagesave tek Shlyerjet e përfunduara të pagesave në historikun e transaksioneve të tua. Këtë historik mund ta krahasosh me pasqyrën e llogarisë sate bankare për t'u siguruar që përputhen.

  Mëso më shumë rreth shlyerjes së pagesave për qëndrime më të gjata

  Veçantitë

  Airbnb
  29 mar 2022
  A ishte e dobishme kjo?