Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Ambienti yt, rregullat e tua

  Rregullat e shtëpisë i ndihmojnë vizitorët që të kenë pritshmëritë e duhura për të garantuar një përvojë fantastike për të gjithë.
  Nga Airbnb, më 15 mar 2019
  Video 2-minutëshe
  Përditësuar më 7 qer 2021

  Veçantitë

  • Je ti që i vendos rregullat për hapësirën tënde

  • Ndaj udhëzimet për vizitorët tek Rregullat e shtëpisë

  • Disa pritës japin udhëzime bazë, ndërsa disa të tjerë ndajnë pritshmëri të detajuara

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar botën e pritjes së vizitorëve

  Rregullat e shtëpisë krijojnë një përvojë më të mirë si për ty ashtu edhe për vizitorët e tu duke komunikuar qartë pritshmëritë e tua. Rregullat e shtëpisë mund t'i ndihmojnë vizitorët e mundshëm të vendosin nëse hapësira jote është e përshtatshme për ta, qoftë duke dhënë detaje, si p.sh. duke përmendur nëse duhet të hiqen këpucët në shtëpi apo nëse plehrat duhet të hidhen në një ditë të caktuar, ose thjesht duke i inkurajuar vizitorët të ndihen si familje.

  Veçantitë

  • Je ti që i vendos rregullat për hapësirën tënde

  • Ndaj udhëzimet për vizitorët tek Rregullat e shtëpisë

  • Disa pritës japin udhëzime bazë, ndërsa disa të tjerë ndajnë pritshmëri të detajuara

  • Lexo më shumë në udhëzuesin e plotë për të zbuluar botën e pritjes së vizitorëve

  Airbnb
  15 mar 2019
  A ishte e dobishme kjo?