Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Uebinar: si të presësh refugjatë përmes Airbnb.org - Anglisht

  Mëso se si të ofrosh strehim falas ose me zbritje për refugjatët që largohen nga Ukraina.
  Nga Airbnb, më 24 mar 2022
  Video 23-minutëshe
  Përditësuar më 24 mar 2022

  Veçantitë

  Luaj videon e mësipërme dhe ki parasysh:

  • Listimin ekzistues në Airbnb mund ta bësh të disponueshëm falas ose me tarifë me zbritje për prenotimet e refugjatëve.
  • Gjithashtu, mund të krijosh një listim të ri drejtpërdrejt nëpërmjet Airbnb.org që do të jetë i disponueshëm falas dhe i dukshëm vetëm për prenotimet e refugjatëve.
  • Pasi një person ose një familje identifikohet si në nevojë për strehim të përkohshëm, një punonjës i organizatës jofitimprurëse mund ta ndihmojë atë të prenotojë një qëndrim. Nga ana tjetër, vizitori mund të marrë një kupon prenotimi, që do ta ndihmojë të prenotojë vetë një qëndrim.

  Faleminderit për ndërhyrjen dhe përkrahjen e personave në nevojë.

  Veçantitë

  Airbnb
  24 mar 2022
  A ishte e dobishme kjo?