Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Sugjerime për të përmirësuar renditjen në rezultatet e kërkimit në Airbnb

  Përditëso listimin në mënyrë që më shumë vizitorë të mund të zbulojnë ambientin tënd.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 19 korr 2022

  Veçantitë

  • Ka shumë faktorë që përcaktojnë renditjen e listimeve në rezultatet e kërkimit

  • Për përmirësimin e renditjes, konsidero të vendosësh çmime konkurruese, të pranosh më shumë prenotime dhe të punosh për t'u bërë superpritës

  Ke krijuar dhe ke publikuar një listim fantastik dhe tani dëshiron që ta zbulojnë njerëzit. Si mund ta gjejnë? Midis të gjitha ambienteve të disponueshme në zonën tënde, cilat prej tyre i rendit më lart algoritmi i Airbnb në rezultatet e kërkimit dhe pse? Çfarë mund të bësh për të ndikuar në renditjen e listimit tënd? Ja çfarë duhet të dish.

  Si funksionon kërkimi në Airbnb

  Algoritmi i kërkimit të Airbnb përdor shumë faktorë për të përcaktuar renditjen e listimeve në rezultatet e kërkimit. Ai është projektuar për t'i ndihmuar vizitorët të gjejnë shpejt ambiente që plotësojnë nevojat e tyre.

  Rekomandimet e algoritmit pasqyrojnë atë që algoritmi ka mësuar nga miliona kërkime që kanë rezultuar në prenotime në të kaluarën. Algoritmi merr gjithashtu parasysh detajet specifike të llogarisë të dhëna nga vizitori, të tilla si destinacioni i dëshiruar, udhëtimet e mëparshme dhe listimet e ruajtura. Jo çdo faktor ka të njëjtën peshë dhe nuk është nevoja të kesh një hapësirë luksoze ose një vendndodhje të pakrahasueshme, që listimi yt të ketë një renditje të mirë.

  4 sugjerime për të përmirësuar renditjen

  1. Përmirëso listimin
  Algoritmi i Airbnb luan rol në mënyrën se si vizitorët ndërveprojnë me listimin tënd, kur vizitorët përpiqen të të kontaktojnë nga faqja e listimit dhe nëse vizitorët e shtojnë listimin tënd në preferencat e tyre.

  Për të nxitur interesin e vizitorëve, të rekomandojmë sa më poshtë:

  2. Bëjeçmimin tënd më konkurrues
  Algoritmi i Airbnb luan rol në çmimin tënd total para taksave, duke përfshirë çdo zbritje ose tarifë shtesë, dhe e krahason atë me çmimet e hapësirave të ngjashme në zonën tënde. Vendosja e një çmimi konkurrues mund ta përmirësojë renditjen, sepse listimet që ofrojnë vlerën më të mirë në çfarëdolloj rajoni shfaqen zakonisht më lart në rezultatet e kërkimit.

  Mëso se si të përditësosh çmimin

  Sugjerim: Duke iu përgjigjur kërkesave brenda 24 orësh mund të përmirësosh renditjen në rezultatet e kërkimit

  3. Ofro më shumë disponueshmëri
  Algoritmi i Airbnb luan rol në disponueshmërinë e listimit, në kohët e përgjigjes për pyetjet e marra dhe shpeshtësinë e pranimit të prenotimeve. Sa më shumë data të lira të ofrosh në kalendar, aq më shumë gjasa ka që listimi yt të përmbushë kriteret e kërkimit të një vizitori dhe të shfaqet në rezultatet e kërkimit të tij.

  Veprimet e tjera që mund të ndërmarrësh:

  • Përgjigjju kërkesave brenda 24 orësh për të përmirësuar renditjen në rezultatet e kërkimit.
  • Përpiqu të shmangësh refuzimin e përsëritur të kërkesave për prenotim. Edhe pse ndonjëherë është e nevojshme të refuzosh një prenotim, nëse e bën këtë shpesh mund të ndikojë negativisht në renditjen tënde në rezultatet e kërkimit, sepse refuzimi i rezervimeve është një përvojë e keqe për vizitorët.
  • Përdor funksionin "Prenoto në çast", në mënyrë që listimi yt të shfaqet sa herë që vizitorët të kërkojnë listime në zonën tënde që ofrohen me këtë funksion. Duke qenë se përgjigjet janë të menjëhershme dhe automatike, funksioni "Prenoto në çast" mund të përmirësojë edhe renditjen e listimit.
  • Mundohu të mos i anulosh prenotimet pasi t'i kesh konfirmuar, gjë që mund të ndikojë negativisht në renditjen e listimit në rezultatet e kërkimit.

  Mëso se si ta aktivizosh funksionin "Prenoto në çast"

  4. Bëhu një superpritës
  Algoritmi i Airbnb luan rol nëse je superpritës apo nëse përmbush disa ose të gjitha kërkesat për t'u bërë i tillë. Për shembull, prenotimi i rregullt i listimit dhe marrja e vlerësimeve dhe recensioneve pozitive nga vizitorët mund ta ndihmojnë listimin të renditet më lart. Vizitorët kanë gjithashtu mundësi t'i filtrojnë rezultatet e kërkimeve për të shfaqur vetëm listime të ofruara nga superpritës. Në përgjithësi, duke ofruar një mikpritje të shkëlqyer, ndihmon zakonisht në përmirësimin e performancës së listimit me kalimin e kohës.

  Mëso si të bëhesh superpritës

  Veçantitë

  • Ka shumë faktorë që përcaktojnë renditjen e listimeve në rezultatet e kërkimit

  • Për përmirësimin e renditjes, konsidero të vendosësh çmime konkurruese, të pranosh më shumë prenotime dhe të punosh për t'u bërë superpritës

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?