Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Caktimi i një çmimi për qëndrime më të gjata

  Zbritjet javore dhe mujore mund të ndihmojnë në përmirësimin e renditjes në rezultatet e kërkimit dhe të prenotimeve.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 17 maj 2023

  Gati një në pesë net të prenotuara në Airbnb është pjesë e një qëndrimi prej 28 netësh e lart.* Pritja e vizitorëve për qëndrime javore dhe mujore shpesh sjell përfitime, si:

  • Norma më të larta qëndrimi me më pak sistemime midis qëndrimeve

  • Më pak mesazhe nga vizitorët dhe më pak nevojë për t'i menaxhuar ato

  • Të ardhura më të qëndrueshme se qëndrimet më të shkurtra

  Vizitorët e interesuar për qëndrime më të gjata priren të kërkojnë ambiente me zbritje. Pritësit mund të shtojnë një zbritje javore për prenotime prej shtatë ose më shumë netësh, ose një zbritje mujore për prenotime prej 28 ose më shumë netësh.

  Shtimi i këtyre zbritjeve mund të ndihmojë në përmirësimin e renditjes së listimit tënd në rezultatet e kërkimit, ku zbritja javore ose mujore theksohet pranë çmimit fillestar.

  Duke marrë parasysh kërkesën lokale dhe kostot e tua

  Para se të vendosësh një zbritje, mund të duash të kontrollosh kërkesën lokale. Nëse pret vizitorë në një zonë që tërheq turma sezonale, mendo nëse ndryshimi i çmimit për muaj të caktuar mund të ndihmojë më shumë strategjinë tënde të çmimeve.

  Gjithashtu, mund të marrësh në konsideratë shpenzimet rutinë si:

  • Hipoteka ose qiraja. Kjo shumë mund të jetë një pikënisje për caktimin e zbritjes javore ose mujore.

  • Shpenzimet për shtëpinë. Ajo që paguan për shërbimet utilitare (ujë, gaz, energji elektrike), shërbimet e planifikuara rregullisht, si pastrimi dhe kopshtaria, dhe artikujt që zgjedh t'u ofrosh vizitorëve (sapun rezervë, artikuj bazë gatimi etj.) mund të përfshihen në çmimin tënd.

  • Mirëmbajtja. Paratë që investon në hapësirën tënde për ta bërë atë më të rehatshme për vizitorët, nga rinovimet deri te riparimet, mund të llogariten në çmimin tënd.

  "Do të ishte ide e mirë t'i shtoje asaj që fiton në një muaj me vizitorët që paguajnë çmimin tënd për natë", thotë Oliver, një pritës në Qytetin e Nju Jorkut. "Pastaj mund të rregullosh zbritjen mujore që të përkojë me totalin, gjë që të ndihmon t'i mbash të ardhurat e tua më të qëndrueshme".

  Si të caktosh një zbritje javore ose mujore

  Mund të shtosh zbritje duke përdorur mjetet e çmimeve në kalendarin tënd. Zgjidh ikonën e cilësimeve në cepin e sipërm djathtas. Te skeda "Çmimet", shko te "Zbritjet" dhe zgjidh "Javore" ose "Mujore".

  Do të gjesh një zbritje të sugjeruar të bazuar në listimin tënd dhe kërkesën për listime të ngjashme në zonë. Zhvendos rrëshqitësin midis 0 dhe 99% për të përshtatur zbritjen dhe për të zbuluar se si ndryshon çmimi mesatar javor ose mujor. Gjithashtu, mund të shkruash manualisht një numër pranë shenjës së përqindjes. Kur të kesh mbaruar, shtyp ose kliko "Ruaj" për të vendosur zbritjen që dëshiron.

  Për të kontrolluar se si ndikon zbritja në të ardhurat e tua, zgjidh fjalët "çmimi i vizitorit" poshtë çmimit javor ose mujor. Do të marrësh një zbërthim të çmimit, i cili liston çmimin për natë, tarifat, çdo zbritje ose promocion, taksat dhe fitimet e tua.

  Gjithashtu, mund të ofrosh zbritje për vizitorët që prenotojnë shumë kohë para ose afër datave të mbërritjes së tyre. Shko te seksioni i etiketuar "Më shumë zbritje" në skedën "Çmimet". Shto numrin e muajve për prenotimet e hershme ose të ditëve për udhëtarët e minutës së fundit dhe përqindjen e zbritjes për këto prenotime.

  *Bazuar në të dhënat e brendshme globale të Airbnb, qëndrimet prej 28 netësh e lart përbënin 21% të netëve të prenotuara në vitin 2022 dhe 18% të netëve të prenotuara në tre muajt e parë të vitit 2023.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  11 maj 2021
  A ishte e dobishme kjo?