Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Caktimi i një çmimi për qëndrime më të gjata

  Zbritjet javore dhe mujore mund të ndihmojnë në përmirësimin e renditjes në rezultatet e kërkimit dhe të prenotimeve.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 17 maj 2023

  Duke marrë parasysh kërkesën lokale dhe kostot e tua

  Si të caktosh një zbritje javore ose mujore

  Airbnb
  11 maj 2021
  A ishte e dobishme kjo?