Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Mjeti i ri i çmimeve krahason listimet e ngjashme në afërsi

  Përdor lehtësisht një hartë që tregon çmimet mesatare të ambienteve si i yti.
  Nga Airbnb, më 25 maj 2023
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 25 maj 2023

  Për herë të parë në Airbnb, mund të krahasosh çmimin tënd me çmimet mesatare të listimeve të ngjashme të prenotuara në afërsi.

  Pritësit si ti na thanë se mund të jetë e vështirë të dish se çfarë çmimi të tarifosh. Dëgjuam përshtypjet e tua dhe e bëmë më të lehtë për të kuptuar çmimet në zonën tënde.

  Një hartë e re të jep qasje të menjëhershme në çmimet mesatare të listimeve të ngjashme me të tuat, pavarësisht nëse janë të prenotuara apo të paprenotuara. Mund ta përdorësh sa herë që vendos ose përditëson çmimin.

  "Listimi ynë shpesh prenotohet muaj më parë, por patjetër dua të hyj dhe të zbuloj çmime të tjera dhe sa pritës në zonën time po fitojnë për natë", thotë Felicity, një anëtare e Bordit këshillimor të pritësve dhe superpritëse në New South Wales, Australi. "Gjithmonë kontrolloj nëse çmimet e mia janë konkurruese. Mendoj se kjo veçori do të ndryshojë lojën për shumë pritës."

  Zgjidh datat në kalendarin tënd dhe shtyp një buton për të krahasuar çmimet mesatare të listimeve të ngjashme në afërsi në një hartë.

  Ja se si t'i krahasosh çmimet:

  • Zgjidh çdo datë të lirë në kalendar, ose mund të zgjedhësh një interval datash deri në 31 net.
  • Shtyp ose kliko mbi çmimin tënd për natë. Një buton poshtë çmimit tregon një ikonë harte dhe fjalët "krahaso çmimin".
  • Shtype ose klikoje atë buton për të nxjerrë një hartë të çmimeve mesatare për listime të ngjashme me të tuat. Në hartë, mund të zgjedhësh të shfaqësh çmimet mesatare të listimeve të prenotuara ose të paprenotuara në zonën tënde.

  Çmimet e paraqitura në hartë pasqyrojnë çmimin mesatar të çdo listimi të prenotuar ose të paprenotuar për datat e zgjedhura. Faktorët që përcaktojnë se cilat listime janë të ngjashme përfshijnë vendndodhjen, madhësinë, veçoritë, shërbimet, vlerësimet, recensionet dhe listimet e tjera që shfletojnë vizitorët kur vizitojnë faqen e listimit tënd.

  Këto mjete të reja janë pjesë e Versionit të verës 2023 të Airbnb, me 25 përmirësime për pritësit. Hyr në programin "Qasje e hershme" dhe përdori këto mjete të reja sot.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  25 maj 2023
  A ishte e dobishme kjo?