Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

Si të shkrepësh fotografi të shkëlqyera të listimit

Provo këto këshilla profesionale për të bërë që listimi yt të spikatë në rezultatet e kërkimit.
Nga Airbnb, më 17 dhj 2020
Video 3-minutëshe
Përditësuar më 27 sht 2023

Fotografitë me cilësi të lartë janë më të rëndësishme se kurrë. Ato tërheqin vëmendjen e vizitorëve, ndihmojnë që listimi yt të renditet më lart në rezultatet e kërkimit në Airbnb dhe madje mund të ndihmojnë në tërheqjen e më shumë prenotimeve.

Luaj videon e mësipërme për të marrë sugjerime se si të shkrepësh fotografi të shkëlqyera të listimit. Mund të provosh edhe këto sugjerime të dobishme:

  • Për çdo imazh, përqendrohu në një veçori kryesore të pronës dhe vendose gjithmonë subjektin kryesor në qendër të kornizës
  • Gjej momentin e ditës kur drita bie direkt dhe më natyrale në ambientin tënd, që të duket i ngrohtë dhe mikpritës
  • Zgjidh një imazh me cilësi të lartë për fotografinë e kopertinës, pasi kjo është gjëja e parë që gjejnë vizitorët në rezultatet e kërkimit
  • Sigurohu që fotografia jote e kopertinës të funksionojë kur pritet në format katrori për rezultatet e kërkimit
  • Shkruaj diçitura të qarta dhe të përmbledhura për çdo fotografi, për t'i ndihmuar vizitorët të përcaktojnë pritshmëritë e tyre
Mund të kesh edhe një ekspozitë profesionale të hapësirës përmes shërbimit profesional të fotografimit të Airbnb.
Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.
Airbnb
17 dhj 2020
A ishte e dobishme kjo?