Logoja e versionit të dimrit 2022 të Airbnb
Versioni i dimrit

Tani është më e lehtë se kurrë ta bësh banesën tënde Airbnb

Një superpritëse e buzëqeshur në aplikacionin Airbnb. Teksti na informon se ajo quhet Myranda, ka pesë vjet përvojë me pritjen e vizitorëve në Little Rock dhe në Airbnb ajo është vlerësuar me 4,96 nga 5 yje.

Airbnb Start: Mënyrë e re dhe e lehtë për të filluar

Kushdo mund ta ofrojë ambientin e vet në Airbnb dhe të fillojë të fitojë, me udhëzime individuale falas në çdo hap.
Në një telefon shfaqet një mesazh i përkohshëm ku shkruhet: Merr udhëzime individuale nga një superpritës. Mbi këtë titull shfaqet superpritësja Myranda, e rrethuar nga më shumë rrathë me superpritës të buzëqeshur. 

Teksti në ekran shkruan: Do të të lidhim me një pritës me përvojë. Pritësi do të të udhëzojë përmes bisedave ose videove, kur ta vendosësh ambientin tënd në Airbnb. Gjithashtu, mund të fillosh edhe vetë dhe të lidhesh me të më vonë.

Dy butonat më poshtë ofrojnë mundësinë për t'u lidhur me një superpritës, ose për të filluar vetë.

Udhëzime individuale nga një superpritës

Lidhu me superpritësin tënd individual, një pritës me përvojë, i cili do të ofrojë ndihmë praktike nga pyetja jote e parë deri te vizitori yt i parë. Ata janë të disponueshëm me telefon, video ose chat në mbi 80 shtete.
Një telefon tregon një titull që thotë: Zgjidh kë të mirëpresësh për rezervimin tënd të parë. Pritësit mund të zgjedhin të mirëpresin çdo vizitor të Airbnb, ose mund të zgjedhin të mirëpresin një vizitor me përvojë. U zgjodh butoni "Vizitor me përvojë".

Një vizitor me përvojë për prenotimin e parë

Për të të ndihmuar të ndihesh më komod herën e parë që pret vizitorë, tani ke mundësinë të mirëpresësh një vizitor me përvojë, dikë me të paktën tre qëndrime dhe një historik pozitiv në Airbnb.
Një telefon tregon skedën "Sot" për pritësit e Airbnb, me cilësime të ndryshme për menaxhimin e listimit të tyre, si për shembull instrumentin e kalendarit. Në gjysmën e poshtme të ekranit tregohen alternativat e pritësve të rinj për të biseduar me superpritësin e tyre ose për të kërkuar asistencë të specializuar nga Airbnb, thjesht duke shtypur butonin në ekran.

Asistencë e specializuar nga Airbnb

Me një shtypje të vetme, pritësit e rinj mund të kontaktojnë me agjentët tanë të Asistencës së komunitetit të trajnuar posaçërisht për çdo gjë, nga problemet me llogarinë deri te marrja e pagesave. Aktualisht janë të disponueshme në 42 gjuhë.
Një logo për AirCover për pritësit

Prezantojmë edhe më shumë mbrojtje

Verifikimi i identitetit të vizitorit

Sistemi ynë gjithëpërfshirës i verifikimit kontrollon detaje të tilla si emri, adresa, dokumenti zyrtar i identifikimit dhe të tjera, për të konfirmuar identitetin e vizitorëve që prenotojnë në Airbnb.

Shqyrtimi i rezervimit

Teknologjia jonë analizon qindra faktorë në çdo rezervim dhe bllokon prenotime të caktuara që shfaqin rrezik të lartë për festa të rrëmujshme dhe dëmtime të pronës.

Mbrojtje nga dëmtimet deri në 3 milionë $

Airbnb të rimburson për dëmet e shkaktuara nga vizitorët në banesën dhe sendet e tua personale dhe përfshin këto mbrojtje të specializuara:

Vepra arti dhe sende me vlerë

Airbnb do të të rikthejë, do të zëvendësojë ose do të të zhdëmtojë për veprat e artit ose sendet me vlerë të dëmtuara.

Automjete dhe varka

Ne mbrojmë makinat, varkat dhe mjetet e tjera ujore që ti parkon ose ruan në banesën tënde.

Dëmtimet nga kafshët shtëpiake

Do të paguajmë për riparimin e dëmit të shkaktuar nga kafsha shtëpiake e një vizitori.

Humbja e të ardhurave

Nëse të duhet të anulosh prenotimet në Airbnb për shkak të dëmtimeve nga vizitorët, do të kompensohesh për të ardhurat e humbura.

Pastrim i thelluar

Ne do të të rimbursojmë shërbimet shtesë të pastrimit, të nevojshme pas qëndrimit të një vizitori, si për shembull, pastrimi profesional i tapeteve.

Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion $

Mbrohesh edhe në rastet e rralla kur një vizitor lëndohet ose sendet e veta personale dëmtohen ose vidhen.

Linjë sigurie 24 orë

Nëse ndodh të ndiesh pasiguri, aplikacioni ynë ofron qasje me një shtypje tek agjentët e sigurisë të trajnuar posaçërisht, ditën dhe natën.

Zbulo detajet e plota se si mbrohesh nga AirCover për pritësit dhe përjashtimet e mundshme.

Vetëm Airbnb të ofron AirCover

AirbnbKonkurrentët
Verifikimi i identitetit të vizitorit
Shqyrtimi i rezervimit
Mbrojtje nga dëmtimet deri në 3 milionë $
Vepra arti dhe sende me vlerë
Automjete dhe varka
Dëmtimet nga kafshët shtëpiake
Humbja e të ardhurave
Pastrim i thelluar
Sigurim për përgjegjësinë deri në 1 milion $
Linjë sigurie 24 orë

Krahasimi bazohet në informacionin publik dhe ofertat falas nga konkurrentët kryesorë që nga muaji tetor i vitit 2022.

Kategoritë e Airbnb: Më shumë lloje unike

Sot po prezantojmë gjashtë kategori të reja dhe po përmirësojmë personalizimin.
Të reja
Gjetje të shkëlqyera që janë shtuar në Airbnb brenda 10 javëve të fundit.
Majat e botës
Banesa rreth 10 000 metra mbi nivelin e detit, shpesh me pamje mahnitëse.
Tendencë
Banesa me vlerësime të larta që tërheqin shumë vëmendje në Airbnb.
Të përshtatura
Verifikuar për rrugina pa shkallë për hyrjen në banesë, në banjë dhe në dhomën e gjumit.
Me argëtim
Ambiente me salla lojërash, rrëshqitëse në ujë e të tjera.
Hanokë
Shtëpi tradicionale koreane të ndërtuara me materiale natyrale.
Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Të reja", e cila përmban banesa që janë shtuar në Airbnb brenda 10 javëve të fundit.Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Majat e botës", e cila përmban banesa në lartësi të madhe, rreth 10 000 metra mbi nivelin e detit.Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Tendencë", e cila përmban banesa që kohët e fundit po marrin shumë shikime.Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Të përshtatura", e cila përmban banesa të përshtatshme për karrocë invalidësh që kanë konfirmuar hyrjen pa shkallë në dhomat e gjumit dhe banjat.Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Me argëtim", e cila përmban banesa me aktivitete argëtuese si dhoma lojërash, rrëshqitëse në ujë, fusha basketbolli e të tjera.Një laptop dhe një telefon tregojnë faqen kryesore të Airbnb me dy rreshta banesash nga një kategori e re e versionit të dimrit të Airbnb që quhet "Hanokë", e cila përmban banesa tradicionale të Koresë së Jugut të shekullit të 14-të të ndërtuara me materiale natyrale.
Të reja
Personalizim i përmirësuar
Ne po i bëjmë kategoritë që shfaqim edhe më konkrete. Për shembull, nëse keni shfletuar banesat në Napa, herën tjetër që do të hapësh aplikacionin do të të tregojmë fillimisht "Vreshta".
Detaje të shtuara
Gjithashtu, ndërsa shfleton, do të gjesh edhe më shumë detaje për secilën banesë. Për shembull, banesat në kategorinë "Parqe kombëtare" do të tregojnë distancën nga hyrja e parkut.

Përmirësime shtesë për pritësit

Proces më i lehtë kërkesash për dëmshpërblim me AirCover për pritësit

Tani, pritësit mund të paraqesin një kërkesë për rimbursim me vetëm disa hapa të thjeshtë dhe të gjurmojnë statusin e saj në skedën "Sot".

Prezantojmë pagesën e shpejtë

Tani, pritësit mund të zgjedhin të marrin shlyerje pagesash në kartën e tyre të debitit brenda 30 minutash ose më pak (e disponueshme vetëm në SHBA).

Recensione më të detajuara

Tani, vizitorët dhe pritësit mund t'i shtojnë etiketa recensioneve të tyre për të dhënë më shumë detaje specifike rreth një qëndrimi.

Mbrojtjet nga recensionet hakmarrëse

Kemi shtuar arsyet e kundërshtimit të një recensioni dhe po i lejojmë pritësit të kërkojnë heqjen e çdo recensioni hakmarrës nga historiku i tyre.

Rregullat bazë për vizitorët

Rregulla bazë më të thjeshta, të mbështetura nga rregullore më të forta për përgjegjshmërinë, ndihmojnë në trajtimin e çdo banese me kujdes dhe respekt nga vizitorët.

Kontrolle për kategoritë e reja

Nga fillimi i vitit 2023, pritësit do të mund të zbulojnë se cilës kategori i përket banesa e tyre dhe t'i shtojnë listimit detaje specifike për atë kategori.