Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Reduktimi i ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit në hapësirën tënde

  Vendos një alarm monoksidi karboni dhe përditëso listimin për të informuar vizitorët.
  Nga Airbnb, më 29 mar 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 29 gush 2023

  Ekspozimi ndaj monoksidit të karbonit (CO) mund të çojë në helmim, i cili mund të jetë fatal. Alarmet e monoksidit të karbonit janë krijuar për të sinjalizuar nivele të larta gazi.

  Ne inkurajojmë çdo pritës që të kuptojë rreziqet e ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit dhe të instalojë alarme që i ndihmojnë vizitorët të jenë të sigurt. Mund të kërkosh një alarm nga Airbnb nëse ke një listim aktiv.

  Çfarë është monoksidi i karbonit?

  Monoksidi i karbonit është një gaz pa ngjyrë dhe pa erë. Pajisjet shtëpiake që funksionojnë me karburant, të tilla si furrat, sobat, ngrohësit e ujit dhe gjeneratorët portativë, mund të prodhojnë monoksid karboni. Edhe qymyri dhe zjarret me dru lëshojnë monoksid karboni.

  Kur brenda ose në hapësira të tjera të mbyllura grumbullohet monoksid karboni, ai është helmues për njerëzit dhe kafshët shtëpiake që e thithin atë. Nivelet e larta të ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit mund të jenë fatale. Monoksidi i karbonit nuk është i njëjti gaz si dyoksidi i karbonit, ose CO2, i cili përdoret në pijet e gazuara dhe pajisjet për fikjen e zjarrit.

  Pse të instalosh alarme monoksidi karboni

  Monoksidi i karbonit nuk mund të zbulohet pa një alarm. Instalimi i një ose më shumë alarmeve të monoksidit të karbonit mund të sinjalizojë vizitorët dhe të tjerët, përfshirë ty dhe familjen tënde, nëse ka nivele të pasigurta monoksidi karboni.

  Alarmet e zakonshme të tymit nuk shërbejnë si alarme të monoksidit të karbonit, por pajisjet e kombinuara mund të jenë efektive. Kur zgjidhni një të tillë, lexoni me kujdes etiketën e prodhuesit.

  Monoksidi i karbonit mund të jetë i pranishëm nëse hapësira jote ka ndonjë nga këto kushte ose shërbime:

  • Pajisje shtëpiake që punojnë me qymyr, benzinë, vajguri, metan, gaz natyror, naftë, propan ose me dru

  • Garazh i bashkëngjitur, edhe nëse banesa jote i ka të gjitha pajisjet elektrike

  • Gjenerator në përdorim pranë dyerve ose dritareve

  • Skarë me gaz ose qymyr në përdorim pranë dyerve ose dritareve

  • Oxhak

  Ekspertët si International Association of Fire Chiefs rekomandojnë instalimin e një alarmi monoksidi karboni në çdo kat të hapësirës sate.

  Si mund të ndihmosh në shmangien e ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit

  International Association of Fire Chiefs rekomandon ndërmarrjen e këtyre hapave shtesë për të parandaluar ekspozimin ndaj monoksidit të karbonit:

  1. Testoji alarmet çdo muaj për të konfirmuar që funksionojnë. Bateritë duhet të zëvendësohen në përgjithësi çdo një, pesë ose 10 vjet. Kontrollo datën e prodhuesit në pjesën e pasme të alarmit dhe lexo manualin e pajisjes për udhëzime.

  2. Sigurohu që pajisjet e tua të instalohen sipas rregulloreve lokale dhe udhëzimeve të prodhuesit të tyre. Pjesa më e madhe e pajisjeve shtëpiake me karburant duhet të instalohen nga profesionistë.

  3. Pajisjet që punojnë me karburant duhet të pastrohen dhe të inspektohen rregullisht. Furrat, sobat, tharëset dhe oxhakët ose ventilatorët kërkojnë vëmendje të vazhdueshme. Kjo garanton funksionimin e tyre të rregullt, ventilimin e mjaftueshëm dhe sigurinë nga plasaritjet, ndryshku ose njollat.

  4. Kontrollo periodikisht tubat ose kanalet e shkarkimit të pajisjeveë të tilla si ngrohësit e ujit, sobat e kuzhinës dhe tharëset e rrobave, për t'u siguruar që të qëndrojnë të hapura dhe të pastra.

  5. Hapeni plotësisht damperin ose ventilatorin nëse përdorni një oxhak ose burim tjetër nxehtësie me djegie druri ose pelet. Mos e mbyll derisa zjarri të fiket plotësisht.

  6. Lër udhëzime të qarta për vizitorët. Shto informacione të detajuara në manualin e shtëpisë se si të përdorin në mënyrë të sigurt pajisjet dhe shërbimet e tjera në ambientin tënd. Lër një kopje në letër që vizitorët të mund ta gjejnë me lehtësi, si mbi tavolinën e mesit ose mbi banak.

  7. Siguroju vizitorëve numra telefoni emergjence të stacionit lokal të zjarrfikësve, stacionit të policisë dhe spitaleve në afërsi.

  Si të përditësosh listimin tënd

  Duke specifikuar që ke alarme monoksidi karboni, u tregon vizitorëve se kujdesesh për mirëqenien e tyre. Shto detaje rreth alarmeve që ke instaluar në seksionin e pajisjeve të sigurisë në listimin tënd. Informacioni që jep do të shfaqet në faqen e listimit tënd dhe në emailet e vizitorëve, para se të regjistrohen.

  Gjithashtu, vizitorët që kërkojnë në Airbnb mund të filtrojnë listimet me alarme monoksidi karboni. Instalimi i alarmeve të monoksidit të karbonit dhe përditësimi i listimit jo vetëm që mund të përmirësojnë sigurinë, por mund edhe të ndihmojnë në tërheqjen e më shumë prenotimeve.

  Ky artikull trajton udhëzimet e përgjithshme të sigurisë dhe nuk është gjithëpërfshirës. Merr parasysh veçoritë unike të pronës sate dhe konsultohu me ligjet vendore dhe zjarrfikës ekspertë.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Airbnb
  29 mar 2022
  A ishte e dobishme kjo?