Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Reduktimi i ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit në hapësirën tënde

  Vendos një alarm monoksidi karboni dhe përditëso listimin për të informuar vizitorët.
  Nga Airbnb, më 29 mar 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 29 gush 2023

  Çfarë është monoksidi i karbonit?

  Pse të instalosh alarme monoksidi karboni

  Si mund të ndihmosh në shmangien e ekspozimit ndaj monoksidit të karbonit

  Si të përditësosh listimin tënd

  Airbnb
  29 mar 2022
  A ishte e dobishme kjo?