Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Prezantojmë skedën "Sot", faqen kryesore të pritjes së vizitorëve

  Mjetet dhe detyrat kryesore do t'i gjesh sapo të hapësh Airbnb.
  Nga Airbnb, më 17 maj 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 1 qer 2022

  Veçantitë

  • Skeda "Sot" të ndihmon të menaxhosh rutinën e përditshme të pritjes së vizitorëve

  • Të jep qasje të shpejtë në detyra të rëndësishme dhe informacione nga çdo pajisje

  Ndërsa kalendari mbushet, detyrimet e tua për pritjen e vizitorëve ka gjasa të rriten. Skeda "Sot", ekrani i parë që shfaqet kur kalon në pritjen e vizitorëve në aplikacionin ose faqen e internetit të Airbnb, është krijuar për të të ndihmuar të kursesh kohë në detyrat e përditshme.

  Nga skeda "Sot", mund të menaxhosh kërkesat për prenotim ose rezervimet dhe të hysh me lehtësi në më shumë mjete për t'i realizuar gjërat. Mund të gjesh edhe materiale të tjera burimore, duke përfshirë lajmet dhe sugjerimet më të fundit nga Airbnb.

  Mjetet kryesore dhe materialet burimore

  Pavarësisht nëse hyn në skedën "Sot" nga një pajisje celulare ose kompjuter, ky ekran paraqet të njëjtin informacion të rëndësishëm që duhet të kesh për të vazhduar rutinën e pritjes së vizitorëve. Këtu do të gjesh:

  • Lajmërime me afat kohor, si kërkesat aktive për prenotim ose veprimet që duhet të ndërmarrësh

  • Rezervimet e vizitorëve, si aktuale ashtu edhe të ardhshme

  • Hapat e ardhshëm, duke përfshirë veprimet specifike që mund të ndërmarrësh për ta bërë listimin më tërheqës dhe për të përfituar nga tendencat e prenotimeve

  • Sugjerime dhe përditësime për pritjen e vizitorëve nga Airbnb për funksionet dhe mjetet e reja, eventet e veçanta dhe ndryshimet në rregulloret që mund të kenë ndikim në veprimtarinë tënde

  Veçori të përshtatshme për celular

  Të qenit në gatishmëri për vizitorët është çelësi i suksesit për pritjen e vizitorëve, prandaj shumë pritës përgjigjen menjëherë nga smartfonët e tyre. Në të gjitha versionet e aplikacionit celular, skeda "Sot" të drejton drejt informacioneve të rëndësishme vetëm me një prekje.

  Në fund të ekranit, do të gjesh butona për:

  • Skedën "Sot", e cila të kthen shpejt në krye të ekranit

  • Kutinë e mesazheve, ku mund të lexosh, të dërgosh dhe të programosh mesazheose të na kontaktosh për asistencë

  • Kalendarin, ku mund t'i mbash cilësimet e çmimeve dhe të disponueshmërisë të përditësuara, veçanërisht nëse aktivizon funksionin "Prenoto në çast"

  • Informacionet, të cilat përfshijnë të dhëna mbi performancën tënde, tendencat e prenotimit dhe mundësitë për të fituar më shumë

  • Menunë, ku mund të shkosh direkt në listimin tënd dhe të gjesh linqe për materialet burimore të pritjes së vizitorëve, forumin tonë të komunitetit e të tjera

  Veçori të përshtatshme për desktop

  Skeda "Sot" është saktësisht e njëjta si në faqen e internetit ashtu edhe në aplikacion, me përjashtim të pritësve që kanë më shumë se një listim. Nëse ke shumë listime, mund të hysh vetëm te mjetet e pritjes profesionale të vizitorëve nëpërmjet butonit "Menu" në faqen e internetit. Këto veçori përfshijnë historikun e transaksioneve dhe statistika si fitimet.

  Pavarësisht se sa i ngjeshur mund të jetë programi, mund të mbështetesh në skedën "Sot" për t'u fokusuar në atë që është më e rëndësishme në rutinën tënde të pritjes së vizitorëve.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Skeda "Sot" të ndihmon të menaxhosh rutinën e përditshme të pritjes së vizitorëve

  • Të jep qasje të shpejtë në detyra të rëndësishme dhe informacione nga çdo pajisje

  Airbnb
  17 maj 2021
  A ishte e dobishme kjo?