Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Rregullimi i cilësimeve të kalendarit për qëndrime më të gjata

  Vendos disponueshmërinë tënde për të tërhequr vizitorë që kërkojnë qëndrime më të gjata.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 2-minutësh
  Përditësuar më 11 maj 2022

  Veçantitë

  • Përditëso kalendarin për të mundësuar qëndrime më të gjata

  • Bllokimi i një ose dy ditëve midis qëndrimeve të ndihmon të përgatitesh për vizitorët e ardhshëm

  Vizitorët e sotëm po kërkojnë qëndrime më të gjata, të cilat u mundësojnë të kalojnë më shumë kohë duke vizituar familjen ose të shijojnë përfitimet e punës në distancë në një vendndodhje të re.

  Si pritës, këto qëndrime janë një mundësi e shkëlqyer për të mbushur kalendarin dhe për të bërë më efikase detyra të tilla si pastrimi, komunikimi me vizitorët dhe menaxhimi i prenotimeve. Ja se si ta rregullosh disponueshmërinë dhe të mirëpresësh vizitorë që shpresojnë ta shijojnë hapësirën tënde për disa javë ose më shumë.

  Përditëso kalendarin për të mundësuar qëndrime më të gjata

  Pasi të kesh përditësuar përshkrimin e listimit duke përmendur se pranon qëndrime më të gjata, sigurohu që kalendari të jetë i përditësuar. Çdo kufizim i vendosur në kohëzgjatjen e udhëtimit duhet të përditësohet për të pasqyruar dëshirën tënde për qëndrime më të gjata.

  Ja si ta shqyrtosh disponueshmërinë

  “Më pëlqen ta hap kalendarin për qëndrime më të gjata, gjashtë muaj përpara me një minimum prej 30 netësh.”
  Host Oliver,
  Qyteti i Nju Jorkut

  Rregullo cilësimet për një përvojë më të mirë me pritjen e vizitorëve

  Për të krijuar një strategji për pritjen e vizitorëve që plotëson nevojat e tua dhe akomodon vizitorët e tu mujorë, provo të përditësosh cilësimet e disponueshmërisë. Disa rregullime të thjeshta mund të bëjnë gjithë ndryshimin.

  • Njoftim paraprak: Vendos sa njoftim paraprak (një ditë, dy ditë etj.) të duhet para çdo prenotimi, në mënyrë që të mos habitesh kurrë. Njoftimi paraprak të jep gjithashtu më shumë kohë për të diskutuar rreth logjistikës me vizitorët e qëndrimeve më të gjata. Mëso më shumë rreth njoftimit paraprak
  • Koha e përgatitjes: Shtimi i kohës midis qëndrimeve për një pastrim sa më të plotë, të ndihmon të krijosh një atmosferë mikpritëse për vizitorët. “Si Henry, ashtu edhe unë kemi punë ditore dhe urrejmë të nxitohemi kur pastrojmë. Bllokojmë disa ditë pas një qëndrimi më shumë se dy-javor në mënyrë që të kemi kohën e nevojshme për të pastruar thellësisht," thotë Xhesika, një pritëse në Seul, Kore e Jugut. Mëso më shumë rreth kohës së përgatitjes
  • Periudha e disponueshmërisë: Kontrollon sa kohë përpara dëshiron të pranosh prenotime. Për shembull, mund të zgjedhësh të bllokosh data për tre, gjashtë ose 12 muajt në vazhdim. “Më pëlqen ta hap kalendarin për qëndrime më të gjata, gjashtë muaj përpara me një minimum prej 30 netësh,” thotë Oliver, një pritës në Qytetin e Nju Jorkut. Mëso më shumë rreth caktimit të disponueshmërisë
  • Grupet e rregullave: Pritësit me gjashtë ose më shumë listime mund të krijojnë dhe të modifikojnë grupe rregullash. Grupet e rregullave mund t'i përdorësh për të rregulluar automatikisht çmimin në varësi të periudhës së vitit, për t'u dhënë zbritje vizitorëve që prenotojnë qëndrime më të gjata, për të shtuar kriteret e kohëzgjatjes së udhëtimit e më shumë, duke të kursyer kohë si pritës. Mëso më shumë rreth grupeve të rregullave

  Qëndrimet më të gjata mund të të ndihmojnë të përmbushësh kërkesat e vizitorëve, të mbushësh kalendarin dhe të zvogëlosh ngarkesën e punës, duke vazhduar të lidhesh gjithsesi me vizitorë nga e gjithë bota.

  Veçantitë

  • Përditëso kalendarin për të mundësuar qëndrime më të gjata

  • Bllokimi i një ose dy ditëve midis qëndrimeve të ndihmon të përgatitesh për vizitorët e ardhshëm

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?