Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Automatizoji komunikimet me këto përditësime të kutisë së mesazheve

  Kurse kohë me mesazhet e programuara, përgjigjet e shpejta të personalizuara e të tjera si këto.
  Nga Airbnb, më 24 maj 2021
  Lexim 5-minutësh
  Përditësuar më 3 maj 2023

  Veçantitë

  • Mesazhet e programuara të ndihmojnë të dërgosh informacione në momentet kryesore

  • Përgjigjet e shpejta të personalizuara të mundësojnë t'u përgjigjesh pyetjeve më shpejt

   • Kërkimi dhe filtrat të ndihmojnë t'i gjesh mesazhet shpejt

   Kutinë e mesazheve të pritësit e kemi rinovuar për të të kursyer kohë të vyer. Ajo tani është deri në 10 herë më e shpejtë dhe ka funksione të përditësuara si mesazhet e programuara dhe përgjigjet e shpejta të personalizuara, si dhe kërkimin dhe filtrimin, të gjitha të projektuara për të të lehtësuar komunikimet me vizitorët.

   Ja se si po të ndihmojmë të komunikosh më lehtë me vizitorët:

   Automatizo mesazhet për të siguruar komunikim në momente kyçe

   Duke iu përgjigjur vizitorëve menjëherë, u krijon atyre një ndjesi të shkëlqyer.

   Për t'u dërguar informacione vizitorëve në momente të rëndësishme si prenotimi, regjistrimi ose çregjistrimi, mund të përdorësh mesazhet e programuara.

   Kemi shtuar gjithashtu kode të shkurtra të personalizuara, të cilat integrojnë automatikisht detaje si emrin e vizitorit dhe datën e regjistrimit. Kjo do të thotë se mund të kalosh nga programimi i mesazheve që thonë "Faleminderit për prenotimin!" në mesazhet e tipit "Faleminderit për prenotimin, Anna!" me shumë pak mund.

   Konfiguro mesazhet e programuara

   Përgjigjju vizitorëve më shpejt me përgjigjet e shpejta

   Mesazhet nga vizitorët si "A mund të më thuash se si ta gjej ambientin tënd?" dhe "Si është kodi i wifi?" janë shumë të zakonshme.

   Prandaj kemi krijuar përgjigjet e shpejta, të cilat të të ndihmojnë t'u përgjigjesh pyetjeve të shpeshta shpejt dhe lehtë. Mjafton të zgjedhësh mesazhin e hartuar paraprakisht dhe të shtypësh "Dërgo". Ashtu si mesazhet e programuara, përgjigjet e shpejta tani përmbajnë kode të shkurtra për t'i dhënë një ton personal çdo mesazhi që dërgon.

   "Përgjigjet e shpejta më japin kohë që të shkruaj një përgjigje të mirëmenduar, të redaktuar, të qartë dhe, nëse është rasti, veçanërisht të kujdesshme ndaj nevojave të vizitorëve tanë," - thotë pritësja Sally nga Snoqualmie, Uashington.

   Shkruaj përgjigje të shpejta

   Gjeji mesazhet shpejt në kutinë e mesazheve

   Kutia e mesazheve është gjithashtu më intuitive falë veçorive të kërkimit dhe filtrimit, për të ta lehtësuar gjetjen e mesazhit që kërkon, atëherë kur të duhet.

   Kërko

   Tani mund të kërkosh më lehtë në kutinë e mesazheve sipas emrit të vizitorit, kodit të konfirmimit ose fjalës kyçe. Për të kërkuar sipas fjalës kyçe, mjafton të shkruash tek shiriti i kërkimit dhe kutia e mesazheve do të kërkojë në mënyrë inteligjente dhe parashikuese ndërkohë që je duke shkruar. (Shënim: fjala kyçe duhet të shkruhet saktë, përndryshe kutia e mesazheve nuk do të mund të gjejë mesazhet e duhura.)

   Organizo

   Për t'i dhënë më shumë përparësi bashkëbisedimeve dhe për t'u përqendruar te problemet më të ngutshme fillimisht, mund t'i organizosh mesazhet duke shënuar një mesazh si të palexuar, duke e shënuar atë me yll ose duke e arkivuar.

   Filtro

   Pasi mesazhet të jenë shënuar si të palexuara ose me yje, do të mund t'i filtrosh lehtësisht dhe të gjesh mesazhin që të duhet. Një ikonë filtri në të djathtë të shiritit të kërkimit të ndihmon të filtrosh sipas llojit të mesazhit dhe/ose fazës së udhëtimit. Filtri me yje të lejon të përqendrohesh në mesazhet që ke shënuar si të rëndësishme, ndërsa filtri i të palexuarave shfaq vetëm mesazhet e palexuara ose mesazhet që ke shënuar si të palexuara.

   Mund të filtrosh edhe sipas listimit (nëse ke më shumë se një) dhe fazës së udhëtimit, si:

   • Kërkesa për informacion apo kërkesa
   • Nevojitet shqyrtim
   • Oraret e regjistrimit dhe çregjistrimit
   • Para udhëtimit, gjatë udhëtimit ose pas udhëtimit

   Kutia e filtruar dhe e kërkueshme e mesazheve mund të të lehtësojë gjetjen dhe përgjigjen e mesazheve, si dhe kontaktin me vizitorët.

   Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

   Veçantitë

   • Mesazhet e programuara të ndihmojnë të dërgosh informacione në momentet kryesore

   • Përgjigjet e shpejta të personalizuara të mundësojnë t'u përgjigjesh pyetjeve më shpejt

    • Kërkimi dhe filtrat të ndihmojnë t'i gjesh mesazhet shpejt

    Airbnb
    24 maj 2021
    A ishte e dobishme kjo?