Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Të shtosh dhe të modifikosh shërbimet sot është më e lehtë se kurrë

  Kemi prezantuar alternativa të reja shërbimesh dhe mënyra të reja për t'i shtuar ato në listim.
  Nga Airbnb, më 7 dhj 2020
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 15 qer 2021

  Veçantitë

  Vër në dukje një dhomë me pamje panoramike

  Zgjidh ndër mbi 40 shërbimet e reja

  Zbulo seksionin e shërbimeve më të kërkuara

  Bëjua të qartë vizitorëve specifikat

  Veçantitë

  Airbnb
  7 dhj 2020
  A ishte e dobishme kjo?