Logoja e Airbnb.org
Një person me flokë të zinj të qethur e me një vaskë plastike në duar, largohet nëpër një rrugë të përmbytur ku uji me baltë i arrin deri te pulpat.

MASAT E MARRA GJATË PËRMBYTJES NË RIO GRANDE DO SUL

Në kohë krizash, bëhu pritës

Përmbytjet katastrofike janë pjesë shkatërruese të Rio Grande do Sul. Airbnb.org po ofron strehim të përkohshëm falas për të mbijetuarit, vullnetarët dhe punonjësit e ndihmës së parë.

Mund të ndihmosh. Regjistrohu për të pritur vizitorë në Rio Grande do Sul dhe Santa Catarina.

Ofro një vendqëndrim

A ke një ambient për të ofruar? Mund ta publikosh falas ose me zbritje përmes Airbnb.org për të mbështetur të mbijetuarit, punonjësit e ndihmës së parë dhe të tjerë të prekur nga krizat humanitare.
Tre persona mbahen në një litar dhe te njëri-tjetri, teksa kalojnë me shpejtësi ujin me baltë që u vjen deri në gju.
Tre persona mbahen në një litar dhe te njëri-tjetri, teksa kalojnë me shpejtësi ujin me baltë që u vjen deri në gju.

Si funksionon pritja e vizitorëve

  • Do të ofrosh një krevat të rehatshëm dhe shërbime bazë nga disa ditë deri në disa javë. Mëso më shumë rreth pritjes së vizitorëve në Airbnb.org.

  • Airbnb.org bashkëpunon me qeverinë dhe organizatat jofitimprurëse që kontrollojnë nëse vizitorët kualifikohen dhe i ndihmon ata para, gjatë dhe pas qëndrimeve të tyre.

  • Airbnb heq dorë nga tarifat e saj të shërbimit për qëndrimet në Airbnb.org. Si gjithmonë, Airbnb u siguron pritësve AirCover, ku përfshihen sigurimi për përgjegjësinë deri në 1 milion dollarë, mbrojtja nga dëmtimet deri në 3 milionë dollarë e të tjera.

Bëj një donacion

Çdo donacion ndihmon në plotësimin e një nevoje të madhe për qëndrime emergjente. Mëso se si funksionojnë donacionet

I gjithë donacioni yt shkon për mundësimin e një strehimi afatshkurtër për njerëzit.

Qëndrimet janë krejtësisht falas për vizitorët e Airbnb.org.

Ne mbështesim komunitetin tonë pavarësisht nga kombësia, raca, etnia ose mënyra se si identifikohet.

PYETJET MË TË SHPESHTA

Fotografitë nga Carlos Macedo/Trilho Narrativas

© 2024 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara
© 2024 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara
© 2024 Airbnb.org. Të gjitha të drejtat të rezervuara