filtrat

13 përvoja

Dominican Republic
Shëtitje lokale në lagjen time Santa Barbara dhe Chinatown
Nga Çmimi i mëparshëm:$80Çmimi i zbritur:$64 për person
Dominican Republic
Bëj një shëtitje në zonën koloniale me skuter elektrik
Nga Çmimi:$20 për person
Dominican Republic
Lumi më i freskët i DR-së për ecje
Nga Çmimi:$115 për person
Dominican Republic
Shëtitje në këmbë në Zonën Koloniale
Nga Çmimi:$58 për person
Dominican Republic
Sekretet më të mira të mbajtura në Santo Domingo
Nga Çmimi:$30 për person
Dominican Republic
Aventurë e plotë në Rio San Juan dhe Cabrera
Nga Çmimi:$200 për person
Dominican Republic
Santo Domingo mahnitës
Nga Çmimi:$90 për person
Dominican Republic
Shëtitje me biçikletë në qytetin e vjetër të Santo Domingos
Nga Çmimi:$35 për person
Dominican Republic
Argëtim, muzikë dhe shije mes rrënojave të shekullit të 16-të
Nga Çmimi:$60 për person
Dominican Republic
Parque los tres Ojos dhe Faro a Colon
Nga Çmimi:$50 për person
Dominican Republic
Kujtime të qytetit të parë të Amerikës
Nga Çmimi:$40 për person
Dominican Republic
Seancë fotografish në shpellën mahnitëse me tre sy
Nga Çmimi:$250 për person
Dominican Republic
Shëtitje private në qytetin e Santo Domingos
Nga Çmimi i mëparshëm:$125Çmimi i zbritur:$100 për person