filtrat

12 përvoja

Dominican Republic
Shëtitje lokale në lagjen time Santa Barbara dhe Chinatown
Nga Çmimi i mëparshëm:$80Çmimi i zbritur:$64 për person
Dominican Republic
Historia e fshehur - Një turne dekolonial - A
Nga Çmimi:$65 për person
Dominican Republic
Shëtitje nëpër qytet me kabllo, kulturë dhe metro
Nga Çmimi:$78 për person
Dominican Republic
Shëtitje në Salto Alto Bayaguana
Nga Çmimi:$80 për person
Dominican Republic
Pamjet dhe shijet e Santo Domingos
Nga Çmimi:$50 për person
Dominican Republic
Shëtitje me tematikë ushqimin në Santo Domingo
Nga Çmimi:$55 për person
Dominican Republic
Lidhu me kërcimin dhe muzikën
Nga Çmimi:$18 për person
Dominican Republic
Kolonial historik me përvojë
Nga Çmimi i mëparshëm:$25Çmimi i zbritur:$20 për person
Dominican Republic
Santo Domingo mahnitës
Nga Çmimi:$90 për person
Dominican Republic
Shëtitje me biçikletë në qytetin e vjetër të Santo Domingos
Nga Çmimi:$35 për person
Dominican Republic
Panaire artizanale me kuzhinë të ndërthurur në Bazart Shfaqjet e Tregut Lokal
Nga Çmimi:$10 për person
Dominican Republic
Argëtim, muzikë dhe shije mes rrënojave të shekullit të 16-të
Nga Çmimi:$60 për person