PËRVOJAT AIRBNB

Aktivitete unike me ekspertë vendas, me pjesëmarrje fizike ose online.

Të prezantojmë përvojat online

Aktivitete unike të drejtuara nga një botë e tërë hostësh, që mund t'i bëjmë së bashku.
ONLINE
Haunted Mansion Escape Room Mystery Game
Nga Çmimi:$20  për person
ONLINE
Mexican tacos & guacamole with a local
Nga Çmimi:$0  për person
ONLINE
Learn To Make Argentine Empanadas
Nga Çmimi:$16  për person
ONLINE
'no Spain no Game' The Fabulous Game !
Nga Çmimi:$16  për person
ONLINE
Fun Giant Panda Time With a Nature Guide
Nga Çmimi:$12  për person
ONLINE
A fabulous day in Paris with a Parisian
Nga Çmimi:$19  për person
ONLINE
Fun Argentine Wine Class with Local Somm
Nga Çmimi:$20  për person
ONLINE
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Nga Çmimi:$22  për person
ONLINE
Project Avatar virtual escape room
Nga Çmimi:$42  për person
ONLINE
✨Celebrate Diwali (Festival of Lights) & all about Hinduism✨
Nga Çmimi:$10  për person

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë
  • Ekspertë vendas

    Drejtuar nga vendas që e duan vendin e tyre dhe atë që bëjnë.

  • Grupe të vogla

    Me grupe shumë të vogla, nuk do të humbasësh kurrë mes turmës.

  • Standarde të larta

    Çdo përvojë shqyrtohet për qasjen unike.