PËRVOJAT AIRBNB

Aktivitete unike të organizuara nga ekspertë

Para se të prenotosh, informohu rreth kufizimeve të udhëtimit për shkak të COVID-19.
Mëso më shumë

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë

Përvojat në Airbnb verifikohen për cilësinë
  • Ekspertë vendas

    Drejtuar nga vendas që e duan vendin e tyre dhe atë që bëjnë.

  • Grupe të vogla

    Me grupe shumë të vogla, nuk do të humbasësh kurrë mes turmës.

  • Standarde të larta

    Çdo përvojë shqyrtohet për qasjen unike.

Aventurat Airbnb anembanë botës

Udhëtime shumëditore të drejtuara nga ekspertë lokalë, ku përfshihen aktivitetet, ushqimi dhe qëndrimet.
The Famous Ha Giang Loop Adventure
Nga Çmimi:$393  për person
Vegas Reimagined in the Valley of Fire
Nga Çmimi:$369  për person
Slackline, Yoga, & Rappel Waterfalls
Nga Çmimi:$1 500  për person
Jungle Camp with many waterfalls
Nga Çmimi i mëparshëm:$123 Çmimi i zbritur:$98  për person
Cooking & Overnight in a Berber villag
Nga Çmimi:$131  për person
2 Days Trek Atlas Mount Berber village
Nga Çmimi:$169  për person
Magical Towns in the mountains
Nga Çmimi:$596  për person
Backpack to the top of Half Dome
Nga Çmimi:$1 295  për person
7 Day Galapagos Island Hopping Budget
Nga Çmimi:$1 951  për person
Northern Lights Adventure
Nga Çmimi:$2 995  për person