Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Si të zgjedhësh llojin e pronës

  Tregoju vizitorëve se çfarë lloj ambienti ofron.
  Nga Airbnb, më 14 korr 2022
  Lexim 1-minutësh
  Përditësuar më 16 nën 2022

  Pritësit ofrojnë të gjitha llojet e ambienteve në Airbnb, nga apartamentet tek yurtet. Vizitorët që kërkojnë një vendqëndrim duan të dinë se çfarë të presin para se ta rezervojnë. Specifikimi i llojit të pronës që disponon i ndihmon ata të vendosin nëse i përmbush apo jo nevojat e tyre.

  Në këtë hap, mjafton të zgjedhësh alternativën që i përshtatet më shumë ambientit tënd. Ne e kuptojmë se disa hapësira mund të përcaktohen në më shumë se një mënyrë. Mjafton të zgjedhësh alternativën më të afërt për mënyrën se si do t'ia përshkruaje ambientin dikujt që nuk ka qenë më parë aty.

  Nëse ke ende dyshime për zgjedhjen tënde (për shembull, nëse disa nga vizitorët e tu të parë të thonë se kabina jote duket më shumë si vilë), mund ta ndryshosh përzgjedhjen në çdo kohë.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga koha e publikimit.
  Airbnb
  14 korr 2022
  A ishte e dobishme kjo?