Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Një mënyrë e re se si po e luftojmë diskriminimin në Airbnb

  Prezantojmë Project Lighthouse për zbulimin, matjen dhe kapërcimin e diskriminimit.
  Nga Airbnb, më 15 qer 2020
  Lexim 9-minutësh
  Përditësuar më 13 dhj 2022

  Veçantitë

  • Project Lighthouse do të na ndihmojë të kuptojmë se kur dhe si ndodh diskriminimi racor në Airbnb

  • Po punojmë me grupet e të drejtave civile për t'u siguruar që të ndërmarrim këto hapa të rëndësishëm në një mënyrë të kujdesshme.

  • Po punojmë gjithashtu me organizatat kryesore në fushën e privatësisë për t'u siguruar që privatësia e të gjithëve të respektohet

  Shënim i redaktorit: Në dhjetor të vitit 2022 kemi publikuar një përditësim të ri që detajon gjetjet tona fillestare të Project Lighthouse, së bashku me punën shtesë që po bëjmë për të ndihmuar në luftën kundër diskriminimit. Lexo detajet.

  Misioni ynë ka qenë gjithmonë të krijojmë një botë ku të gjithë i përkasin çdo vendi. Racizmi, urrejtja dhe diskriminimi shkojnë kundër gjithçkaje që besojmë si kompani dhe si komunitet global. Që nga viti 2016, kemi hequr 1,3 milionë njerëz nga Airbnb për shkak se refuzuan t'i trajtojnë të tjerët pa gjykime apo paragjykime, por ka ende shumë punë për t'u bërë.

  Një hap i rëndësishëm në luftën tonë të vazhdueshme kundër diskriminimit është të kuptuarit se kur dhe si ndodh. Do të donim të të tregonim rreth Project Lighthouse, një nismë novatore që po prezantojmë në Shtetet e Bashkuara për të zbuluar, për të matur dhe për të kapërcyer diskriminimin kur prenoton apo pret vizitorë në Airbnb.

  E dimë që mund të kesh pyetje në lidhje me Project Lighthouse dhe kuptimin që mund të ketë për ty, ndaj kemi bërë më të mirën për t'u përgjigjur këtu.

  Si do të funksionojë Project Lighthouse?
  Diskriminimi bazohet në perceptim dhe, në Airbnb, njerëzit e perceptojnë racën nga gjëra të tilla si emrat dhe fotografitë e profilit. Së bashku me organizatat për të drejtat civile si Color Of Change dhe Upturn, po fillojmë me kërkimet për të kuptuar se kur dhe ku ndodh diskriminimi racor në platformën tonë dhe efektivitetin e rregulloreve që e luftojnë atë.

  Si u zhvillua Project Lighthouse nga Airbnb?
  E kemi zhvilluar Project Lighthouse me kontributin e grupeve kryesore të të drejtave civile dhe organizatat në fushën e privatësisë, duke përfshirë Asian Americans Advancing Justice - AAJC, Center for Democracy & Technology, Color Of Change, The Leadership Conference on Civil & Human Rights, LULAC, NAACP, National Action Network dhe Upturn, për t'u siguruar që e bëjmë këtë punë në një mënyrë që është e kujdesshme dhe që respekton privatësinë e të gjithëve.

  Kush ka të drejtë të marrë pjesë?
  Aktualisht, projekti do të kufizohet te pritësit dhe vizitorët banues në SHBA.

  Kur do të prezantohet Project Lighthouse?
  Kërkimi është planifikuar të fillojë në shtator dhe të gjithë pritësit dhe vizitorët do të kenë mundësinë të tërhiqen. Duke filluar nga data 30 qershor, kemi ndarë detaje rreth mënyrës se si funksionon procesi dhe se si mund të tërhiqesh nga procesi dhe të gjithë do të marrin të paktën 30 ditë njoftim paraprak për t'u tërhequr nëse zgjedhin të mos marrin pjesë.

  Si do ta përdorë Airbnb informacionin tim?
  Ky projekt mat diskriminimin që bazohet në perceptime. Njerëzit shpesh e bazojnë perceptimin për racën e dikujt duke u nisur nga emri dhe pamja e tyre. Pra, për të marrë këto perceptime, do të ndajmë fotografitë e profilit të Airbnb dhe emrat e parë që lidhen me to me një partner të pavarur që nuk është pjesë i Airbnb. Ky partner vepron sipas një marrëveshjeje të rreptë konfidencialiteti, kështu që u ndalohet ta ndajnë këtë informacion me këdo tjetër.

  Partneri, pasi t'i shfaqen këto fotografi dhe emrat e parë, do të na tregojë perceptimet ose mendimin e tij se cilës racë mund t'i përkasë informacioni i ndarë. Këto perceptime do t'i ndajë me një ekip të specializuar në Airbnb ekskluzivisht për punën kundër diskriminimit. Megjithatë, i gjithë informacioni që lidh racën e perceptuar me një llogari do të hiqet para se të ndahet, duke përfshirë fotografinë, emrin e parë dhe detaje të tjera që mund të përdorën për të gjetur se cilës llogari në Airbnb i përkasin ato. Airbnb nuk do ta lidhë racën e perceptuar me llogari specifike apo të të shenjestrojë në bazë të këtij informacioni.

  Do të përdorim perceptimet e partnerit tonë, për shembull, për të kuptuar nëse rezervimet e atyre që konsiderohen se i përkasin një race të caktuar, refuzohen më shumë sesa të tjerë, gjë që do të na ndihmojë të krijojmë funksione dhe rregullore të reja për t'i dhënë zgjidhje çdo dallimi. Ne kemi bashkëpunuar me organizatat e të drejtave civile dhe të privatësisë për t'u siguruar që e bëjmë këtë punë në një mënyrë që është e kujdesshme dhe që respekton privatësinë e të gjithëve.

  A do të përdorë Airbnb një algoritëm, teknologjinë për njohjen e fytyrës ose mësimin automatik?
  Jo. Ne besojmë se mënyra më e mirë për të përcaktuar informacionin e racës së përceptuar është duke përdorur perceptimin njerëzor dhe jo atë të mësimit automatik. Përdorimi i algoritmeve, teknologjisë së njohjes së fytyrës ose mësimit automatik për diçka aq të ndjeshme sa raca do të kërkonte konsideratë dhe kontribut të kujdesshëm, ndër të tjera, nga organizatat e fushave të të drejtave civile dhe të privatësisë. Nëse do ta konsideronim diçka të tillë, do të kërkonim udhëzime dhe mbështetje nga ana e tyre, përveçse do të siguroheshim që të informoheshe edhe ti.

  Fotografitë e profilit nuk shfaqen derisa të konfirmohet prenotimi. Pse po planifikon të përdorësh fotografitë e profilit në kërkim?
  Ndërsa fotografitë e profilit janë hequr gjatë procesit fillestar të prenotimit, jemi të interesuar të kuptojmë se si fotografitë e profilit mund të ndikojnë në aspekte të tjera të ndërveprimeve të përdoruesve në platformë në lidhje me gjëra të tilla si anulimet ose recensionet.

  Si do ta respektojë Airbnb privatësinë time?
  Para analizimit të informacioneve për perceptimin e racës, ato të gjitha shkëputen nga profili yt, që do të thotë se informacionet nuk do të lidhen me llogarinë tënde specifike në Airbnb. Ne nuk do ta përdorim këtë informacion për të ndryshuar përvojën individuale të askujt si pritës ose vizitor në Airbnb, dhe nuk do ta përdorim këtë informacion për asnjë formë marketingu apo reklamimi, përveçse përdorimit në punën kundër diskriminimit. Do të analizojmë format e sjelljes në një shkallë më të gjerë.

  Pse Airbnb po e prezanton Project Lighthouse tani?
  Ne kemi punuar në këtë projekt për gati dy vjet dhe planifikuam ta fillonim këtë iniciativë gjatë vitit 2020 në vazhdim. Por ngjarjet e fundit në SHBA na detyruan të lëviznim më shpejt. Ndërkohë që Airbnb po heton rastet individuale të vetëraportuara të diskriminimit, aktualisht nuk kemi asnjë mënyrë për të matur tendencat dhe format e sjelljes në shkallë më të gjerë të diskriminimit që mund të ndodhë në platformën e Airbnb. Këto raste individuale të diskriminimit mund të jenë simptoma të një problemi më të madh sistemik dhe ne duam t'i luftojmë të dyja.

  Çfarë ndodh nëse Airbnb zbulon pabarazi?
  Project Lighthouse është një pjesë e punës sonë të vazhdueshme për të parandaluar dhe për t'iu përgjigjur diskriminimit në Airbnb. Çdo informacion do të përdoret për të ndihmuar në zhvillimin e funksioneve dhe rregulloreve të reja për një përvojë më të barabartë në platformën tonë dhe për të përmbushur misionin tonë të qëndrueshëm për krijimin e një fryme më të madhe përkatësie.

  Ekzistojnë lloje të tjera diskriminimi. Pse po përqendrohet Airbnb te raca?
  Ne jemi kundër të gjitha llojeve të diskriminimit, jo vetëm diskriminimit racor, dhe jo vetëm diskriminimit ndaj një komuniteti specifik. Jemi të angazhuar të punojmë kundër diskriminimit në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, gjinisë, identitetit gjinor, fesë, orientimit seksual, aftësive të kufizuara dhe statusit familjar, të cilat janë të gjitha çështje që ndikojnë te pritësit dhe vizitorët anembanë botës. Kjo është një pjesë e një lufte më të madhe.

  Si mund të tërhiqem nga Project Lighthouse?
  Mund të ndryshosh preferencat e tërheqjes në çdo kohë te cilësimet e privatësisë dhe të ndarjes dhe nëse tërhiqesh, nga ai moment informacioni yt nuk do të mblidhet më për Project Lighthouse. Gjithsesi, ki parasysh se duke përfshirë informacionin tënd në këtë përpjekje, po na ndihmon të krijojmë një standard të ri për zbulimin, matjen dhe luftimin e diskriminimit në Airbnb. Para analizimit të informacioneve për perceptimin e racës, ato të gjitha shkëputen nga profili yt, që do të thotë se informacionet nuk do të lidhen me llogarinë tënde specifike në Airbnb.

  Çfarë po bën Airbnb për të ndihmuar kompanitë e tjera të luftojnë diskriminimin?
  Kompanitë teknologjike kanë një përgjegjësi të madhe në ofrimin e një përvoje që është e barabartë për të gjithë. Ne duam që Project Lighthouse të ketë një ndikim përtej Airbnb, kështu që po e ndajmë metodologjinë që fshihet pas saj në një dokument teknik të disponueshëm publikisht. Ne shpresojmë që ky dokument të shërbejë si një model për kompanitë e tjera dhe që të mund të jetë një pikënisje për novacione të mëtejshme që matin me rigorozitet diskriminimin duke ruajtur privatësinë e përdoruesve.

  Çfarë ka bërë Airbnb deri tani për t'i dhënë zgjidhje diskriminimit?
  Në vitet e fundit, kemi bërë disa ndryshime në Airbnb për të ndihmuar në luftën kundër diskriminimit, duke përfshirë:

  • Rregullorja e mosdiskriminimit: Të gjithë ata që përdorin Airbnb duhet të bien dakord me Angazhimin ndaj komunitetit dhe Rregulloren e mosdiskriminimit. Nëse ke përjetuar diskriminim, ne do ta hetojmë çështjen, do të ndërmarrim masa dhe nëse është e nevojshme, do të të ndihmojmë të gjesh një vendqëndrim tjetër.
  • Mbrojtja e fotografive të profilit: Ne të gjithë kemi paragjykime. Por kompanitë si Airbnb mund të bëjnë më shumë për të krijuar mjete që i ndihmojnë njerëzit të mos marrin vendime bazuar në to. Kjo është arsyeja pse fotografitë e profilit të vizitorëve nuk u shfaqen pritësve deri pas konfirmimit të prenotimit, gjë që inkurajon vendimmarrje më objektive nga ana e pritësve.
  • Prenotime objektive: Funksioni "Prenoto në çast" lejon që një listim të prenotohet menjëherë, duke e bërë procesin më të lehtë për pritësit dhe duke u siguruar që procesi të jetë objektiv për vizitorët. Miliona listime mund të prenotohen në këtë mënyrë, e më shumë që shtohen gjatë gjithë kohës.
  • Një ekip i dedikuar kundër diskriminimit: Airbnb ka një ekip të dedikuar të specializuar për të bërë ndryshime në platformë që ndihmojnë në parandalimin dhe trajtimin e diskriminimit, duke përfshirë zhvillimin e nismave si Project Lighthouse dhe mbrojtjen e fotografive të profilit.

  Project Lighthouse nuk mjafton për t'i dhënë fund diskriminimit në platformën tonë, por është një hap i rëndësishëm që mund të na ndihmojë të identifikojmë rastet e diskriminimit që përndryshe do të kalonin pa u zbuluar. Dhe është vetëm një nga shumë nismat që po punojmë për ta bërë Airbnb më të drejtë për të gjithë.

  Faleminderit që je anëtar i komunitetit tonë dhe që punon me ne për të krijuar një botë ku të gjithë i përkasin çdo vendi.

  Informacioni në këtë artikull mund të ketë ndryshuar që nga publikimi.

  Veçantitë

  • Project Lighthouse do të na ndihmojë të kuptojmë se kur dhe si ndodh diskriminimi racor në Airbnb

  • Po punojmë me grupet e të drejtave civile për t'u siguruar që të ndërmarrim këto hapa të rëndësishëm në një mënyrë të kujdesshme.

  • Po punojmë gjithashtu me organizatat kryesore në fushën e privatësisë për t'u siguruar që privatësia e të gjithëve të respektohet

  Airbnb
  15 qer 2020
  A ishte e dobishme kjo?