Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Apliko Rregulloren fleksibël të anulimit të përvojave

  Një rregullore fleksibël mund të ndihmojë në tërheqjen e vizitorëve dhe në reduktimin e anulimeve të minutës së fundit.
  Nga Airbnb, më 16 dhj 2021
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 16 dhj 2021

  Veçantitë

  • Të ftojmë të zgjedhësh një rregullore të re anulimi më fleksibël për vizitorët.

  • Hulumtimet tregojnë se vizitorët preferojnë të prenotojnë përvoja me më shumë fleksibilitet.

  • Rregullorja jonë më fleksibël u mundëson vizitorëve të anulojnë falas deri në 24 orë para se të fillojë përvoja.

  Studimet e Airbnb tregojnë se vizitorët të vlerësojnë fleksibilitetin për të anuluar prenotimet kur duhet, pasi kjo mund të ndihmojë në uljen e stresit të planifikimit dhe t'i lirojë ata të jenë më spontanë.

  Megjithatë, kemi dëgjuar nga pritësit se kur vizitorët anulojnë një përvojë në minutë të fundit, mund ta gjesh veten në një situatë të vështirë. Ke investuar kohë dhe mund për të krijuar një përvojë për vizitorët dhe një anulim mund të ndikojë në të ardhurat e tua.

  Në bazë të përshtypjeve të tua, po përditësojmë rregulloret e anulimit të përvojave për të ndihmuar në uljen e pasojave financiare për ty, kur dikush anulon në minutën e fundit. Tani do të kesh mundësinë të zgjedhësh një rregullore anulimi më fleksibël ose më strikte, duke i lejuar vizitorët të zgjedhin përvoja që plotësojnë nevojat e tyre.

  Çfarë do të ndryshojë?

  Duke filluar nga data 10 nëntor 2021, të gjithë pritësit e përvojave janë ftuar të zgjedhin një rregullore të re anulimi më fleksibël. Do të mund të zgjedhësh rregulloren aktuale të modifikuar ose të zgjedhësh rregulloren më fleksibël, të përshkruar më poshtë:

  • Rregullorja aktuale e modifikuar: Vizitorët mund të anulojnë falas deri në 7 ditë para fillimit të përvojës ose brenda 24 orësh pas prenotimit, për aq kohë sa e prenotojnë përvojën më shumë se 48 orë përpara.
  • Rregullorja më fleksibël: Vizitorët mund të anulojnë falas deri në 24 orë para se të fillojë përvoja.

  Më parë, Rregullorja e anulimit të përvojave në Airbnb i lejonte vizitorët të merrnin rimbursim të plotë, nëse anulonin 7 ditë para përvojës ose brenda 24 orësh nga prenotimi. Megjithatë, kemi dëgjuar nga pritësit se kjo nuk ka qenë e përshtatshme për ta sepse i lejonte prenotuesve të minutës së fundit që të anulonin dhe të merrnin rimbursim të plotë.

  Pritësit na thanë se do të donin të kishin më shumë kontroll mbi rregulloret e tyre të anulimit. Ky përditësim synon të ndihmojë pritësit që të mos u duhet t'i mbyllin përvojat e tyre me prenotime të reja 48 orë përpara për të shmangur anulimet e minutës së fundit.

  Përditëso Rregulloren e anulimit

  Zgjidh se çfarë është mirë për ty
  Shko te përvojat e tua
  Rregulloren e anulimit të përvojës mund ta ndryshosh në çdo kohë duke shkuar te Përvojat e tua » Modifiko » Cilësimet e përgjithshme » Rregullorja e anulimit.

  Si do të ndikojë kjo në procesin e rimbursimit?

  Përditësimet e rregullores ekzistuese të anulimit të përvojave synojnë të minimizojnë anulimet e minutës së fundit. Tani pritësit do të mund t'i ruajnë më shumë të ardhurat e tyre, nëse një vizitor prenoton më pak se 48 orë nga orari i fillimit dhe më pas anulon.

  Konsidero se cila rregullore është e duhura për ty

  Pritësit mund të zgjedhin rregulloren e re më fleksibël të anulimit, për sa kohë që janë dakord me anulimin e vizitorëve deri në 24 orë para se të fillojë përvoja. Në kërkimin tonë, shumica e vizitorëve thonë se preferojnë mundësinë e fleksibilitetit në anulimin e përvojave online dhe atyre me pjesëmarrje fizike. Kjo do të thotë që edhe nëse disa vizitorë anulojnë, zgjedhja e një rregulloreje më fleksibël anulimi mund të të ndihmojë të tërheqësh më shumë prenotime në përgjithësi.

  Nëse përvoja jote kërkon kohë të konsiderueshme paraprake ose përgatitore, mund të duhet të mendosh t'i përmbahesh rregullores aktuale të modifikuar, por ki parasysh se ajo është pak më pak fleksibël për vizitorët.

  Për të mësuar më shumë, vizito Qendrën e ndihmës.

  Veçantitë

  • Të ftojmë të zgjedhësh një rregullore të re anulimi më fleksibël për vizitorët.

  • Hulumtimet tregojnë se vizitorët preferojnë të prenotojnë përvoja me më shumë fleksibilitet.

  • Rregullorja jonë më fleksibël u mundëson vizitorëve të anulojnë falas deri në 24 orë para se të fillojë përvoja.

  Airbnb
  16 dhj 2021
  A ishte e dobishme kjo?