Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara

  Si mund të ndihmojë një bashkëpritës në rritjen dhe menaxhimin e përvojës sate

  Zgjeroje biznesin duke kërkuar ndihmën e një bashkëpritësi.
  Nga Airbnb, më 28 gush 2019
  Lexim 4-minutësh
  Përditësuar më 5 korr 2022

  Veçantitë

  Co-hosting formats

  Finding a Co-Host

  Introducing Co-Hosts to the Experience

  Compensation

  Recognizing Co-Hosts

  Veçantitë

  Airbnb
  28 gush 2019
  A ishte e dobishme kjo?