Vazhdo përpara për të hyrë në rezultatet e sugjeruara
  Kjo përmbajtje nuk është e disponueshme në gjuhën që ke zgjedhur, ndaj e kemi bërë të disponueshme në gjuhën më të ngjashme që disponojmë për momentin.

  Versioni i verës 2022 i Airbnb: Përditësim për përvojat

  Çfarë duhet të dinë pritësit e përvojave për ndryshimet në aplikacionin dhe faqen e internetit të Airbnb.
  Nga Airbnb, më 11 maj 2022
  Lexim 3-minutësh
  Përditësuar më 11 maj 2022

  Veçantitë

  • Kemi rikonceptuar funksionet në faqen tonë të internetit dhe kemi bërë përditësimin më të madh të aplikacionit në një dekadë

  • Tani, përvojat me pjesëmarrje fizike dhe ato online shfaqen kur vizitorët përdorin shiritin e kërkimit ose fushën e vendndodhjes

  • SEO dhe media sociale mund të jenë mjete të vlefshme për t'i drejtuar vizitorët në listimin tënd

  Çdo qëndrim dhe Përvojë në Airbnb është unike. Por kërkimi tradicional i udhëtimeve mund ta bëjë të vështirë gjetjen e tyre. Kjo ndodh sepse kur njerëzit duhet të vendosin vendndodhjen dhe datat e caktuara në një kuti kërkimi, ata marrin vetëm rezultate që përputhen me atë që shkruajnë në kuti.

  Si pjesë e versionit të verës 2022 të Airbnb, po prezantojmë një aplikacion tërësisht të ri dhe një faqe interneti të krijuar rreth kategorive të Airbnb. Kur vizitorët shfletojnë Airbnb, u shfaqen mbi 50 kategori që grupojnë listimet në koleksione të përpunuara në bazë të stilit, vendndodhjes ose afërsisë me një aktivitet udhëtimi.

  Faqja e internetit dhe aplikacioni i Airbnb janë rikonceptuar për të ndihmuar listimet të zbulohen nga një numër më i madh vizitorësh më herët gjatë planifikimit të udhëtimit. Ja disa përgjigje për pyetjet e zakonshme se si ndikon kjo tek pritësit e përvojave.

  Çfarë do të ndryshojë?

  Për vizitorët që përdorin një shfletues interneti, tani kategoritë e përvojave dhe përvojave online shfaqen kur klikojnë në kutinë e kërkimit për të zgjedhur datat ose destinacionin.

  Vizitorët që përdorin aplikacionin celular mund të gjejnë përvoja duke shtypur kutinë e sipërme të kërkimit për të zgjedhur datat ose destinacionin.

  Si mund të kërkojnë përvoja vizitorët?

  Kur vizitorët janë në Airbnb.com, ata mund të klikojnë ose të shtypin shiritin e kërkimit për të kaluar nga kërkimi i qëndrimeve te përvojat ose përvojat online.

  Vizitorët që përdorin aplikacionin celular mund të shtypin te shiriti i kërkimit për të kaluar nga qëndrimet te përvojat ose përvojat online. Përvojat online nuk mund të kërkohen në versionin iOS për momentin.

  Kur vizitorët të prenotojnë një qëndrim, atyre do t'u shfaqen ende përvojat në afërsi në seksionin "Udhëtime" si në Airbnb.com ashtu edhe në aplikacionin celular që ata mund të shfletojnë.

  Si mund t'i ndihmosh vizitorët ta gjejnë përvojën tënde?

  Një mënyrë për t'i udhëzuar vizitorët në përvojën tënde është duke përdorur termat e kërkuara shpesh në listimin tënd. Për shembull, shtimi i fjalëve kyçe përkatëse të kërkimit në titullin dhe përshkrimin e listimit tënd mund ta lehtësojë për vizitorët që kërkojnë me këto fjalë, gjetjen e përvojës sate.

  Përvojën tënde mund ta promovosh edhe në mediat sociale. Ja disa mënyra se si mund t'i përdorësh mediat sociale për të përqendruar vëmendjen te listimi yt:

  • Posto publikisht dhe rregullisht për të arritur sa më shumë njerëz që të jetë e mundur

  • Shto një link për përvojën tënde, që vizitorët të mund të prenotojnë me lehtësi

  • Inkurajoji vizitorët të të etiketojnë ty dhe #airbnbexperiences ose #airbnbonlineexperiences dhe, kur ta bëjnë këtë, sigurohu që të pëlqesh, të komentosh dhe të ndash përmbajtjen e tyre

  Mëso më shumë rreth versionit të verës 2022 të Airbnb

  Veçantitë

  • Kemi rikonceptuar funksionet në faqen tonë të internetit dhe kemi bërë përditësimin më të madh të aplikacionit në një dekadë

  • Tani, përvojat me pjesëmarrje fizike dhe ato online shfaqen kur vizitorët përdorin shiritin e kërkimit ose fushën e vendndodhjes

  • SEO dhe media sociale mund të jenë mjete të vlefshme për t'i drejtuar vizitorët në listimin tënd

  Airbnb
  11 maj 2022
  A ishte e dobishme kjo?