Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Si të veproj
Pritës

Pezullo përkohësisht, fshih ose çaktivizo listimin

If you want to stop receiving new reservations and remove your listing from search results, you have options. Choose a way to manage your listing that works for you.

 • Snooze it for a set period of time (as long or as short as you’d like!)
 • Unlist it until you’re ready to receive reservations again
 • Deactivate it if you’ll no longer host your place (all confirmed reservations must be complete)

If you snooze or unlist, you’ll still host your guests for any confirmed reservations.

Snoozing

Për të pezulluar përkohësisht listimin dhe për ta fshehur atë nga rezultatet e kërkimit për një periudhë të caktuar kohore:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që do
 2. Te Elementet bazë të listimit, shko te Statusi i listimit dhe kliko Modifiko
 3. Kliko Pezulluar përkohësisht dhe zgjidh datat e fillimit dhe përfundimit
 4. Kliko Ruaj

Temporarily unlisting

Remove your listing from search results as long as you want. You'll always have the option to reactivate when you're ready.

Për ta hequr listimin nga rezultatet e kërkimit për një kohë të pacaktuar:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që do
 2. Te Elementet bazë të listimit, shko te Statusi i listimit dhe kliko Modifiko
 3. Kliko Fshehur dhe zgjidh arsyen pse po e fsheh listimin
 4. Kliko Fshih

Permanently deactivating

Për ta çaktivizuar përgjithmonë listimin tënd:

 1. Shko te Listimet dhe zgjidh listimin që do
 2. Te Elementet bazë të listimit, shko te Statusi i listimit dhe kliko Modifiko
 3. Kliko Çaktivizo dhe zgjidh arsyen pse po e çaktivizon
 4. Kliko Çaktivizo

Ki parasysh që çaktivizimi i listimit nuk do të ndikojë në asnjë nga recensionet që ke marrë nga vizitorët ose që ke lënë për ta. Ato do të vazhdojnë të shfaqen në profilet publike.

A të erdhi në ndihmë ky artikull?

Artikuj të ngjashëm

Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
Hyr ose regjistrohu