Sugjerimet do të shfaqen pasi të kesh shkruar të dhënat e kërkimit. Përdor shigjetat lart e poshtë për t'i shqyrtuar. Shtyp "enter" për të zgjedhur. Nëse përzgjedhja është një frazë, kjo frazë do të dërgohet për kërkim. Nëse sugjerimi është një link, shfletuesi do të shkojë në atë faqe.
Rregullat

Udhëzime për markën tregtare

Airbnb ndjen një përgjegjësi të thellë për t'i shërbyer komunitetit të saj, duke përfshirë pritësit, vizitorët, partnerët dhe të tjerë që përdorin ose bien në kontakt me platformën dhe shërbimet tona. Pjesë e shërbimit ndaj komunitetit tonë është edhe mbrojtja e markave dhe markës sonë tregtare. Ne nuk duam që komuniteti ynë apo kushdo tjetër të ngatërrohet nëse diçka miratohet, kontrollohet ose menaxhohet nga ne. Këto udhëzime janë krijuar për të mbrojtur markën tonë dhe gjithashtu për të të ndihmuar të tregosh rreth Airbnb me përgjegjësi.

Këto udhëzime janë pjesë e Kushteve të shërbimit. Duke përdorur cilindo nga shërbimet e Airbnb, bie dakord me këto udhëzime, Kushtet e shërbimit dhe rregulloret e tjera.

1. Markat tregtare të Airbnb

Markat tregtare të Airbnb përfshijnë emrin e Airbnb, logon e Airbnb, logon e Bélo, distinktivin e superpritësit dhe Aircover, si dhe të gjitha fjalët, sloganet, ikonat, logot, grafikët, dizajnet dhe treguesit e tjerë që identifikojnë Airbnb ose shërbimet apo produktet e saj. Kemi bërë mjaft përpjekje për të siguruar që çdo gjë që ofrojmë të jetë e cilësisë më të lartë dhe marka jonë i përfaqëson këto përpjekje. Kjo është arsyeja pse mbrojmë imazhin dhe markat tona tregtare gjerësisht duke i regjistruar ato në SHBA dhe nëpër botë. Nuk mund ta përdorësh logon e Airbnb, logon Bélo si dhe asnjë markë tregtare apo ikonë të Airbnb, nëse nuk ke leje me shkrim nga Airbnb.

2. Si ta përdorësh emrin e Airbnb

Megjithëse nuk mund të përdorësh asnjë nga markat tregtare të Airbnb pa leje, mund të flasësh për Airbnb ose të përdorësh emrin Airbnb për të përshkruar konkretisht atë që ofron. Nëse je ti, mos harro t'iu përmbahesh udhëzimeve të mëposhtme:

  Përmbajtje të faktuara dhe përshkruese

  Bëje

  • Mund të përmendësh “Airbnb” vetëm në një mënyrë që përshkruan sinqerisht dhe saktë marrëdhënien tënde me Airbnb ose përmbajtjen tënde
  • Përdor "Airbnb" vetëm në trupin e tekstit (jo, për shembull, në tituj dhe krerë faqesh) në një madhësi, lloj, ngjyrë dhe stil identik me pjesën tjetër të trupit të tekstit

  Mos e bëj

  • Mos iu refero "Airbnb" në një mënyrë që nënkupton partneritet, sponsorizim ose miratim.
  • Mos e përdor fjalën "Airbnb" më shumë se ç'duhet për të përshkruar konkretisht marrëdhënien tënde me Airbnb në përmbajtjen tënde. Nëse shprehja ose fjalia ka të njëjtin kuptim pa fjalën "Airbnb", hiqe atë.

  Shembuj

   Konkrete dhe përshkruese

   Problematike, çorientuese

   Jemi një kompani menaxhimit pronash që menaxhojmë shumë listime në Airbnb

   Jemi një kompani menaxhimi e Airbnb

   Ofrojmë shërbime profesionale pastrimi për shtëpitë e publikuara në Airbnb

   Shërbime pastrimi profesionale në Airbnb

   Jemi të specializuar në banesat e publikuara në Airbnb

   Specialistët e Airbnb

   Sugjerimet e mia për t'u bërë pritës në Airbnb

   Seminari i pritësve të Airbnb

   Shmang ngatërresat

   Bëje

   • Cakto dhe përdor një emër, logo dhe identitet marke, duke përfshirë ngjyrën dhe shkrimin (ose karakterin tipografik) që dallojnë nga markat tregtare dhe elementët e markës së Airbnb

   Mos e bëj

   • Mos e përdor logon e Bélo në asnjë formë, qoftë veçmas apo në kombinim me çdo emër biznesi, markë tregtare, emër llogarie të mediave sociale ose term të përgjithshëm
   • Mos përdor "Airbnb", "Air", "bnb" ose terma të ngjashëm, në emrin e faqes tënde të internetit, emrin e biznesit, emrin e produktit, markat tregtare, regjistrimet e domenit, adresat e mediave sociale, asetet e markës etj.
   • Mos e shfaq ngjyrën e veçantë Rausch të Airbnb në përmbajtjet e tua, duke përfshirë markat tregtare, logot, dizajnet ose elemente të tjera të markës

   Shembuj

   Urra!

   Jo…

   Bob’s Best Island Rental

   Airbnbike

   Red's Rental Cleaning

   Sunbnb

   Anna’s Island Escape

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb or Bikeb&b

   Bike and Stay Rentals

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Për kompanitë e menaxhimit të pronave

   Nëse do të reklamosh kompaninë tënde të menaxhimit të qiradhënieve afatshkurtra, udhëzimet e mësipërme vlejnë edhe për ty. Mos harro gjithashtu t'i referohesh vetes si "Kompani menaxhimi e Airbnb" ose të pranosh një "marrëdhënie ekskluzive" me Airbnb, gjë që mund t'i bëjë përdoruesit të mendojnë gabimisht se je i lidhur me Airbnb. Mund të përmendësh se menaxhon ose mirëmban banesa të publikuara në Airbnb, por Airbnb nuk duhet të jetë në fokus të faqes sate të internetit ose materialeve të tjera reklamuese.

   Nëse ke një faqe interneti, duhet të vendosësh një informacion të rëndësishëm në faqen tënde të internetit si më poshtë: "[emri i kompanisë] është një palë e tretë e pavarur dhe nuk është e miratuar ose e lidhur me Airbnb ose filialet e saj." Nëse ke një makinë llogaritëse të të ardhurave, formular kontakti ose të dhëna të tjera të përdoruesit në faqen tënde të internetit, paraqite përjashtimin e përgjegjësisë në mënyrë të dukshme nën butonin CTA.

   Për partnerët

   Partnerët duhet të kenë leje me shkrim për të përdorur markat tona tregtare. Nëse ke leje për të përdorur markat tona tregtare, të kërkohet të respektosh udhëzimet më të fundit të markës të ofruara nga pika jote e kontaktit Airbnb, të cilët mund t'i përgjigjen çdo pyetjeje në lidhje me këto ose udhëzimet plotësuese.

   A të erdhi në ndihmë ky artikull?

   Artikuj të ngjashëm

   Kërko ndihmë për rezervimet, llogarinë e më shumë.
   Hyr ose regjistrohu